Oto prawdziwe Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej!

Powiat15.05.2015, 21:56

Laureatkami tegorocznych nagród PUP zostały: Małgorzata Kiełkowska, Anna Kine, Barbara Garus-Wyleżuch, Elżbieta Morkisz oraz Barbara Sopot-Zembok.

Dziś w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego po raz trzeci przyznano nagrody „Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej”. Wyróżnienia trafiają do kobiet za szczególne osiągnięcia w działaniu na rzecz powiatu pszczyńskiego poprzez promowanie postaw aktywnych, społecznych, kulturowych i przedsiębiorczych. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach.

Do Powiatowego Urzędu Pracy, który zorganizował galę spłynęły 43 nominacje. Kapituła nie miała więc łatwego zadania. Wyboru dokonali: starosta Paweł Sadza – przewodniczący kapituły, Barbara Bandoła – przewodnicząca Rady Powiatu, Agata Tucka-Marek – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Sylwia Pająk-Figula – prezes LGD Ziemia Pszczyńska, Bernadeta Sojka-Jany – dyrektor PUP.

Kobietą Społeczną została Małgorzata Kiełkowska, która jest emerytowaną nauczycielką, współzałożycielką i przewodniczącą Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Karola Miarki w Pielgrzymowicach.

Małgorzata Kiełkowska, trzecia od lewej

Kobietą Obyczajów i Tradycji została Anna Kine. Jest kolekcjonerką tradycyjnych śląskich strojów, działaczką Związku Górnośląskiego Koło Suszec. Tam zainicjowała w 1999 r. Amatorski Zespół Teatralny, który działa do dziś.

Anna Kine

Kobietą Sztuki i Kultury została Barbara Garus-Wyleżuch. Jest ona dyrygentką Chóru Kameralnego "Canticum" z Suszca, a także chóru "Lutnia" ze Strumienia. Prowadzi zespół Daisy's Ladies.

Barbara Garus-Wyleżuch

Kobietą Biznesu została Elżbieta Morkisz. Od 20 lat prowadzi własną działalność gospodarczą - obecnie jest to sklep florystyczny. Prowadzi bezpłatne warsztaty florystyki i rękodzieła. Jest też wiceprezesem Koła Gospodyń Wiejskich w Woli.

Elżbieta Morkisz, trzecia od lewej

Kobietą Ziemi Pszczyńskiej została Barbara Sopot-Zembok. Zastępca burmistrza Pszczyny przez 12 lat pełniła funkcję dyrektora Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Jest autorką wielu prac i inicjatorką wielu akcji w zakresie edukacji regionalnej, m.in. przeglądu zespołów regionalnych "Mały Brzym".

Barbara Sopot-Zembok, trzecia od lewej

Laureatki otrzymały nagrody z rąk wyróżnionych w poszczególnych kategoriach w ubiegłym roku.

Odznaczeniem jest broszka wzorowana na klamerce maneli – bransolety pochodzącej z rodu Promnitzów z XVI wieku, która przedstawia dwie splecione ręce, a pomiędzy nimi widnieje serce, będące symbolem miłości.

Organizatorem imprezy był Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, a honorowy patronat nad wydarzeniem objął starosta pszczyński. Galę uświetnili: Zespół Śpiewaczy Niezapominajki z zespołem „2+3” oraz uczniowie Ogniska Muzycznego w Pszczynie. Gwiazdą wieczoru była Alicja Janosz-Niebielecka, pszczynianka, zwyciężczyni I edycji "Idola". Alicji towarzyszyli: Bartłomiej Niebielecki oraz Bartek Miarka.

 

Sylwetki laureatek

Kobieta Społeczna - Małgorzata Kiełkowska
Małgorzata Kiełkowska emerytowana nauczycielka, przez 16 lat pełniła funkcję dyrektora szkoły najpierw w Brzeźcach a następnie w Pielgrzymowicach. Przez 34 lata pracy pedagogicznej prowadziła działania integrujące szkoły ze środowiskiem lokalnym organizując cykliczne imprezy. Wykazała duże zaangażowanie w końcowym etapie budowy nowej szkoły w Pielgrzymowicach. Współpracowała ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi w organizowaniu imprez środowiskowych. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Karola Miarki w Pielgrzymowicach i od jego założenia w 2003 r. sprawuje funkcje przewodniczącej. Brała udział w opracowaniu i wydaniu albumu „Pielgrzymowice wczoraj i dziś” , broszury „Rzecz o Karolu Miarce”. Jako przewodnicząca Stowarzyszenia organizuje wiele kulturalnych spotkań, uroczystości i koncertów dla społeczności lokalnej. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień m.in. Kapituła Nagrody im Karola Miarki uhonorowała zaangażowanie Pani Małgorzaty Kiełkowskiej, z jakim w Pielgrzymowicach kultywuje się pamięć Karola Miarki - ważnej dla śląska postaci.

Kobieta Obyczajów i Tradycji - Anna Kine
Pani Anna Kine jest osobą, która niezwykle aktywnie krzewi kulturę śląską na terenie powiatu pszczyńskiego poprzez m.in kolekcjonowanie tradycyjnych śląskich strojów, szczególnie kobiecych, które podziwiać mogą mieszkańcy całego powiatu. Swoją działalnością zabezpiecza pamięć o obrzędach i obyczajach ziemi pszczyńskiej. Działa w Związku Górnośląskim Koło Suszec, gdzie szczególnie zasłynęła inicjując w 1999 roku amatorski zespół teatralny, który działa aż do dnia dzisiejszego. Jej życie pokazuje jak wiele zainteresowań
i działań rozwijała i podejmowała, co bezsprzecznie czyni ją kobietą twórczą, pomysłową i kreatywną. Potrzeba krzewienia kultury i tradycji śląskiej dojrzewała w niej od lat młodzieńczych, a teraz gdy śląska kultura wymaga szczególnego krzewienia i pielęgnowania, Pani Anna jest przykładem godnym do naśladowania, z którego młodsze pokolenia mogą czerpać niezbędne wzorce.

Kobieta Sztuki i Kultury - Barbara Garus-Wyleżuch
Pani Barbara Garus - Wyleżuch to niestrudzony wulkan energii. Pracując z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi dba o szeroko pojętą świadomość muzyczną oraz rozwój w kierunku wrażliwości na sztukę. Od 2009 r. pełni funkcję dyrygenta Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia. W ramach projektu Stanisław Soyka & Lutnia przygotowała chór do blisko dwuletniej wspólnej trasy koncertowej pod nazwą Silesia Frendship Tour. Jest również założycielką, dyrygentem oraz kierownikiem artystycznym dwóch innych zespołów: Chóru Kameralnego Canticum i Daisy’s Ladies. Ma na swoim koncie liczne nagrody wywalczone wraz z Towarzystwem Śpiewaczy Lutnia, zdobyła m.in. ; - 2012 - III miejsce w Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Cracovia Cantans; - 2013 - srebrny dyplom w IX Międzynarodowym Festiwalu Chórów Gaude Cantem im. Kazimierza Fobera w Bielsku-Białej.W swojej pracy walczy o zachowanie dziedzictwa kultury lokalnej oraz o propagowanie wielu dziedzin kultury i sztuki. Dbając o swoją najbliższą społeczność ściśle współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suszcu, gdzie w innowacyjny sposób stara się przekazywać wartości kulturowe i szukać nowych rozwiązań.

Kobieta Biznesu - Elżbieta Morkisz
Pani Elżbieta Morkisz od 20 lat prowadzi własną działalność gospodarczą - początkowo mały kiosk obecnie jest to pawilon handlowy z asortymentem florystycznym i ogrodniczym. Pani Elżbieta Morkisz to wieloletnia, aktywnie zaangażowana działaczka m.in. pełni obecnie funkcję wiceprezesa koła gospodyń wiejskich w Woli. Czynnie uczestniczy w przygotowaniach największych wydarzeń gminnych. Wielka altruistka - w swoich działaniach kieruje się dobrem innego człowieka. Prowadzi bezpłatne warsztaty i pokazy z zakresu florystyki oraz rękodzieła, finansuje i przygotowuje paczki okolicznościowe dla potrzebujących mieszkańców gminy, dofinansowuje kolonie dla dzieci. W opinii mieszkańców gminy jest niepodważalnym autorytetem kobiety dbającej o dobro rodziny, kobiety przedsiębiorczej, kobiety filantropa. Swoją postawą przedsiębiorczą w sposób istotny przyczynia się do upowszechniania działań prowadzących do osiągania sukcesów gospodarczych a swoimi działaniami ma wpływ na otoczenie, jest pozytywnym wzorem godnym do naśladowania.

Kobieta Ziemi Pszczyńskiej - Barbara Sopot-Zembok
Pani Barbara Sopot-Zembok ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim, kierunek animacja społeczno-kulturalna, ukończyła studia podyplomowe w zakresie historii, edukacji regionalnej, zarządzania szkołą i placówką oświatową oraz Liderów Oświaty. Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Przez 12 lat pełniła funkcję dyrektora Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Od utworzenia tej placówki starała się aby Ognisko pozytywnie zaistniało w świadomości społeczności oświatowej, dzieci, młodzieży, mieszkańców powiatu. Dzięki inicjatywom pani Barbary Sopot - Zembok Ognisko organizowało szereg działań na rzecz środowiska lokalnego to m.in. projekty w zakresie popularyzacji nauki, języka polskiego, projekty w zakresie przestrzegania praw człowieka. Na uwagę zasługują przedsięwzięcia laureatki na rzecz edukacji regionalnej m.in. organizacja konferencji popularno-naukowych poruszających ważne dla ziemi pszczyńskiej tematy (m.in. Gwara bogactwem języka, Dziedzictwo przemysłowe Górnego Śląska, Wielokulturowe dziedzictwo ziemi pszczyńskiej). Ważna dla powiatu pszczyńskiego inicjatywą w obszarze regionalizmu była organizacja Pszczyńskich Prezentacji Dziecięcych Zespołów Regionalnych - Mały Brzym. Ponadto publikuje artykuły dotyczące edukacji, wygłasza referaty na konferencjach, prowadzi wykłady otwarte dla mieszkańców Pszczyny i studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydała książkę „Obraz wsi pszczyńskiej w świetle chłopskich testamentów z połowy XIX wieku”, współredagowała „Słownik Biograficzny Goczałkowic Zdroju”, jest również współautorką książki „Pszczyna monografia historyczna” 2014. Obecnie piastuje funkcję zastępcy burmistrza Pszczyny.

pako

T G+ F

Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)

Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)
Gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej", 15 maja 2015 (fot. powiat)

Zobacz także

Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej - czas na zgłaszanie kandydatek
Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej - czas na zgłaszanie kandydatek
Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej już wybrane. Poznamy je 26 maja
Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej już wybrane. Poznamy je 26 maja
Trwa rozbudowa zaplecza sportowego w Łące
Trwa rozbudowa zaplecza sportowego w Łące
Spotkanie autorskie z Filipem Springerem
Spotkanie autorskie z Filipem Springerem
Wraca akcja „Aktywnie na Starym Dworcu”
Wraca akcja „Aktywnie na Starym Dworcu”
Akademia Młodego Strażaka doskonali umiejętności
Akademia Młodego Strażaka doskonali umiejętności
W sołectwie Osiedle Pawłowice powstały punkty rekreacji i naprawy rowerów
W sołectwie Osiedle Pawłowice powstały punkty rekreacji i naprawy rowerów
22 września: ośmioro ozdrowieńców i kolejne zakażenie
22 września: ośmioro ozdrowieńców i kolejne zakażenie
Pszczyński żłobek laureatem konkursu
Pszczyński żłobek laureatem konkursu
Plany rozwoju transportu powietrznego na Śląsku
Plany rozwoju transportu powietrznego na Śląsku
Rywalizowali w zawodach strzeleckich
Rywalizowali w zawodach strzeleckich
Pszczyńscy badmintoniści z medalami Mistrzostw Polski
Pszczyńscy badmintoniści z medalami Mistrzostw Polski
Jedź za darmo autobusem! Europejski Dzień bez Samochodu
Jedź za darmo autobusem! Europejski Dzień bez Samochodu
Powiat edukuje rodziców i nauczycieli z zagrożeń w sieci
Powiat edukuje rodziców i nauczycieli z zagrożeń w sieci
Noc Bibliotek w pszczyńskiej bibliotece
Noc Bibliotek w pszczyńskiej bibliotece
Udany finał „Przesiądź się na kulturę”
Udany finał „Przesiądź się na kulturę”
Czyste powietrze w Pszczynie w 2023 roku!
Czyste powietrze w Pszczynie w 2023 roku!
Jaśniej i bezpieczniej w Golasowicach
Jaśniej i bezpieczniej w Golasowicach
Stypendia sportowe dla zawodników z gminy Pawłowice
Stypendia sportowe dla zawodników z gminy Pawłowice

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18