W podziękowaniu za dobro

Pszczyna02.12.2018, 21:11

Każdego dnia poświęcają swój czas i siły, aby działać na rzecz innych. W niedzielę, 2 grudnia w sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury nagrodzono wolontariuszy.

PCKul już po raz ósmy gościł Galę Wolontariatu, czyli doroczne wydarzenie związane z obchodzonym 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza. W tym roku wyróżniono 26 osób, które w różny sposób działają dobrowolnie i nieodpłatnie na rzecz innych. Statuetki wręczyli Barbara Bandoła, starosta powiatu pszczyńskiego, Barbara Sopot-Zembok, zastępca burmistrza Pszczyny oraz Marcelina Leki, pomysłodawczyni gali oraz radna Rady Miejskiej w Pszczynie.

- Jak co roku o tej porze spotykamy się, aby uroczyście podziękować wszystkim wolontariuszom powiatu, stowarzyszeniom i fundacjom oraz osobom prywatnym. Przez cały rok są to osoby niewidoczne na zewnątrz, teraz jest moment, kiedy ich poznajemy i dziękujemy. Był czas, gdy w ludziach podziwiałam inteligencję i wiedzę, później mądrość. Jednak zrozumiałam, że w ludziach najbardziej pociąga mnie dobro – mówiła na gali Marcelina Leki.

W tym roku po raz pierwszy przyznano specjalne wyróżnienie - Super Wolontariusza. Otrzymał je Andrzej Pokładnik, który zaangażował się w pomoc jednej ze starszych mieszkanek Studzionki.

Galę Wolontariatu uświetniły występy podopiecznych studia „VoicePless” oraz spektakl „Świynto Wilijo” przygotowany przez uczniów PZS nr 1 i członków koła regionalnego działającego w POPP w Pszczynie.

Nagrodzeni wolontariusze:

Andrzej Pokładnik – emerytowany górnik, mieszkaniec Studzionki, zaangażowany w pomoc dla starszej mieszkanki wsi. Pomagał jej w codziennych obowiązkach - palił w piecu, robił zakupy, sprzątał, pomagał załatwić sprawy urzędowe, a jak zaszła potrzeba - naprawił dach. Angażuje się również w życie parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Romana Baron – założycielka i inicjatorka Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego „Dla Dobra”. Przez 10 lat bezinteresownie prowadziła chór „Cantemus”. Pomysłodawczyni Pszczyńskiego Święta Chórów.

Waldemar Wuzik – wiceprzewodniczący LKS Brzeźce, inicjator zajęć dla młodych brzeźczan. Wiceprezes Fundacji „Integracja”, które przeciwdziała na rzecz wykluczenia społecznego i zawodowego mieszkańców powiatu, a szczególnie mieszkańców Brzeźc. Fundacja prowadzi także przedszkole niepubliczne w Goczałkowicach Zdroju reintegrując tym samym 10 osób. Pan Waldemar jest pomysłodawcą i organizatorem Turnieju Skata w Brzeźcach.

Helena Fuchs – członkini Zespołu Regionalnego Pioskowianie, Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich. Autorka scenariuszy obrzędów ludowych, działaczka na rzecz dziedzictwa i kultury Górnego Śląska - odwiedza lokalną szkołę, oprowadza najmłodszych po Izbie Regionalnej w Piasku i opowiada o śląskich tradycjach.

Aniela Piesiur – przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piasku, działa na rzecz osób starszych i poszkodowanych, nigdy nie odmawia pomocy i skutecznie aktywizuje lokalnych seniorów przez spotkania i wyjazdy. Odznaczona Złotą odznaką za szczególne zasługi na rzecz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Witold Kubis – działacz na rzecz LKS Czarków. Dba o infrastrukturę klubu i stara się pozyskiwać na nią fundusze. Chętnie pomaga również Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Czarkowie - służy transportem, pomaga w przemeblowaniach i wielu innych sytuacjach. Nigdy nie odmawia pomocy.

Jacek Kobyliński – współorganizator i prowadzący wielu imprez o charakterze pomocowym np. Nocny Bieg dla Hospicjum św. Ojca Pio, Motoserce, Bieg dla Mirka i innych.

Barbara Kania, Róża Olszynka, Augusta Gaża – wieloletnie członkinie Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w Pszczynie, zaangażowane w propagowanie misji stowarzyszenia. Organizatorki i uczestniczki zbiórek na rzecz budowy Domu Kulejących Aniołów.

Małgorzata Masny, Elżbieta Kuźma – członkinie Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, inicjatorki wielu działań na rzecz seniorów. Razem prowadzą kronikę PUTW. Ponadto Pani Małgorzata działa na rzecz Kręgu Terenowego Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, organizuje spotkania harcerzy i instruktorów. Przygotowuje często oprawę artystyczną.

Michał Kędzior – wolontariusz w projekcie „Przedszkole w Matany”. Wspiera Ugandyjskie przedszkola organizując wsparcie finansowe dla dożywiania tamtejszych dzieci. Prowadzi również spotkania i prelekcje na ten temat. Ugandę odwiedził w 2014 roku, gdzie rozpoczął swój wolontariat na rzecz przedszkola w Matany.

Anna Skrzypiec – wolontariuszka hospicjum św. Ojca Pio, pomaga osobom chorym i ich rodzinom. Jako artystka jest członkiem zespołu do spraw plastycznych i wspiera hospicjum wielokrotnie swoimi dziełami z Manufaktury Rzeczy Niepowtarzalnych. Jak mówią pracownicy Hospicjum - Pani Ania to osoba niepowtarzalna - tak jak jej prace.

Katarzyna Kamieńczyk-Stryczek – strażniczka miejska, która służy mieszkańcom nie tylko w trakcie trwania służby lecz także poza nią. Chętnie pomaga bezdomnym, samotnym matkom, pogorzelcom i innym potrzebującym. Uczestniczy w akcjach prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, jako wolontariuszka pomagała przygotować szpital w Pszczynie do funkcjonowania.

Aleksandra Smołka – organizatorka zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, wyjazdów i wycieczek. bezinteresownie pomaga uczniom nadrabiać zaległości, prowadzi koło teatralne i opiekuje się Samorządem Uczniowskim poświęcając mu wiele godzin poza wymiarem pracy.

Małgorzata Wojnarowska-Molak – działaczka społeczna w Klubie UKS PLESBAD. Organizuje wyjazdy dla dzieci, turniej o zasięgu ogólnopolskim, a także pomaga na wiele sposobów uczestniczyć dzieciom w zawodach, turniejach i innych wydarzeniach.

Dr Natalia Ruman – nauczycielka, wykładowczyni, animatorka życia społecznego. Organizuje działania pozalekcyjne pszczyńskiej młodzieży, koordynuje wiele projektów, pomaga Ośrodkowi Matka Boża Różańcowa. Współpracuje wieloma jednostkami oświatowymi i nie tylko na terenie Pszczyny, Cieszyna i innych miejscowości. Wielokrotnie nagradzana na swoją działalność. Ostatnio otrzymała tytuł Absolwenta z Pasją Uniwersytetu Śląskiego.

Jadwiga Sznajder – przewodnicząca Kręgu Terenowego Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, aktywnie działa na rzecz harcerzy i historii ziemi pszczyńskiej oraz jej tradycji harcerskich. Z jej inicjatywy historyczne sztandary hufca znalazły swoje miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego w Pszczynie.

Julia Kokot, Agnieszka Kurzawa, Kacper Kania – uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie, uczestnicy zajęć pozalekcyjnych i organizatorzy wielu inicjatyw uczniowskich. Współpracują z Panią dr Natalią Ruman i udzielają się w ośrodku „Przystań”.

Anna Zaręba, Kornelia Utrata – uczennice I LO im. B. Chrobrego w Pszczynie, od trzech lat wolontariuszki w szkolnym programie „Starszy kolega, starsza koleżanka”, który prowadzony jest w Szkole Podstawowej nr 1  Pszczynie. W ten sposób dziewczyny pomagają młodszym kolegom i koleżankom w nauce, wspierają ich i służą radą. Praca uczennic jest nie tylko doceniana przez dyrekcję i nauczycieli obu szkół, ale przede wszystkim przez podopiecznych i ich rodziców.

Daniel Brudny – angażuje się w działalność Klubu Sportowo Turystycznego DIABLAK. Jako wykwalifikowany przewodnik opracowuje dla klubu programy wycieczek i służy opieką przewodnicką. Chętnie również organizuje imprezy turystyczne w ramach działalności DIABLAKa.

Anna Kanik – działaczka Klubu Sportowego DIABLAK, który organizuje wycieczki górskie dla uczniów oraz rodzin, zajęcia na ściance wspinaczkowej, konkursy i rajdy. Praca Pani Ani pozwala spełniać cele organizacji, która nie prowadzi działalności gospodarczej i w dużej mierze opiera się właśnie na działaniach ochotniczych m.in. wolontariacie takich osób jak Pani Ania.

man

T G+ F

Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)

Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)
Gala Wolontariatu 2018 (fot. M. Niesyto, N. Modrzewska)

Zobacz także

Mirosława Gruszczyk i jej wyjątkowy czyn
Mirosława Gruszczyk i jej wyjątkowy czyn
Gruzinka i Włoszka zachwycone Polską
Gruzinka i Włoszka zachwycone Polską
Gmina przebuduje ulicę Lercha
Gmina przebuduje ulicę Lercha
Kto zostanie „Uskrzydlonym”?
Kto zostanie „Uskrzydlonym”?
Remigiusz Rączka gotował w pszczyńskim Skansenie
Remigiusz Rączka gotował w pszczyńskim Skansenie
Dwa razy więcej ozdrowieńców niż nowych zakażeń
Dwa razy więcej ozdrowieńców niż nowych zakażeń
Sygnalizacja świetlna przy "źródełku"
Sygnalizacja świetlna przy "źródełku"
Gramy dla Maciusia!
Gramy dla Maciusia!
Powiat pszczyński wypożycza rowery trójkołowe i sprzęt rehabilitacyjny
Powiat pszczyński wypożycza rowery trójkołowe i sprzęt rehabilitacyjny
Nowa siedziba Pszczyńskiego Centrum Kultury z salą kinową
Nowa siedziba Pszczyńskiego Centrum Kultury z salą kinową
Nowy ciągnik do dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni
Nowy ciągnik do dyspozycji Miejskiego Zakładu Zieleni
Limity pasażerów w transporcie publicznym
Limity pasażerów w transporcie publicznym

Komentarze:

Jo 2018-12-07 godz. 07:10
Serdeczne gratulacje dla wszystkich.
treść:
autor:

SQL: 18