(fot. powiat)

Samorządowcy omawiali wspólne kierunki transformacji

14.12.2020, 07:52

Podczas Konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego samorządowcy rozmawiali o wspólnych projektach planowanych do zgłoszenia do Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Chodzi o potężne fundusze unijne, będące wsparciem w procesie odchodzenia od węgla.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pozwoli na sfinansowanie działań związanych z łagodzeniem transformacji energetycznej w ponad 100 regionach węglowych Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o stworzenie miejsc pracy dla osób, które mogą ją stracić, likwidację niskiej emisji czy tworzenie zielonych stref.

Prace nad Krajowym Planem Sprawiedliwej Transformacji trwają od niedawna, a samorządy zostały poproszone o wskazanie istotnych dla siebie projektów i kierunków transformacji. W przyszłości likwidacja kopalń spowoduje wiele problemów gospodarczych i społecznych, które odczuwamy już w naszym powiecie - w gminach Miedźna i Suszec.

- To nasze spotkanie na terenie powiatu jest bardzo ważne, dlatego że cechą funduszu jest łączenie inwestycji i pomysłów, które są przekrojowe i mają odpowiadać na potrzeby transformacji gospodarczej, społecznej, klimatycznej czy środowiskowej, związanej z tym, co się będzie działo z sektorem górniczym - mówiła starosta Barbara Bandoła, otwierając konwent.

Samorządowcy zgodzili się, że choć poszczególne gminy mają różną specyfikę, są projekty, o które warto wspólnie zabiegać. To m.in. stworzenie inkubatora przedsiębiorczości, wspierającego osoby, które będą traciły pracę w sektorze górniczym i okołogórniczym oraz przygotowywanie terenów dla potencjalnych inwestorów, co przyczyni się do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Jedną z ważniejszych propozycji są inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktury zapewniających przystępną cenowo czystą energię - technologie wodorowe, odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej, stacje ładowania pojazdów elektrycznych i inne działania zmierzające do likwidacji niskiej emisji.

- Zastanawialiśmy się także, czy w Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji wpisze się ochrona zdrowia i rozwój systemu szpitali? Zależy nam na rozwijaniu szpitala i wdrażaniu w nim działań innowacyjnych. Kolejnym z pomysłów jest budowa spójnego systemu tras rowerowych łączących nasz powiat z innymi miejscowościami, przy traktowaniu ścieżek rowerowych nie tylko jako miejsc rekreacji, ale również alternatywnych form komunikacji. Już dzisiaj coraz więcej osób dojeżdża do pracy rowerem - mówi starosta Barbara Bandoła.

Włodarze gmin proponowali skupić się także na programie likwidacji starych kotłów, tworzeniu nowych terenów inwestycyjnych, budowie kanalizacji czy nowych budynków komunalnych efektywnych energetycznie. Propozycje zostaną przesłane Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, który na zlecenie Ministerstwa Klimatu opracowuje Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji. Ten po analizie wszystkich projektów z podregionu dokona wyboru założeń, które zostaną wpisane do krajowego planu.

Samorządowcy uczestniczyli również w wideospotkaniu z włodarzami z podregionu tyskiego, podczas którego omawiano zgłaszane propozycje do Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Wiele z nich jest zbieżnych z kierunkami proponowanymi przez pszczyńskich samorządowców.

(źródło: powiat)

KK

T G+ F

Zobacz także

Eksploatacja górnicza i gospodarka odpadami głównymi tematami spotkania samorządowców
Eksploatacja górnicza i gospodarka odpadami głównymi tematami spotkania samorządowców
Konwent samorządowców tym razem w Pawłowicach
Konwent samorządowców tym razem w Pawłowicach
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18