15.10.2018, 12:23

Zbigniew H. Noskowski

Kandydat do Sejmików Województwa Śląskiego

POZYCJA NR 8      

Z listy nr 5 KKW SLD Lewica Razem


- po pierwsze ZDROWIE: 

 • pacjent i jego zdrowie najważniejszym czynnikiem skutecznej służby zdrowia (by nigdy, nikomu nie zabrakło dostępu do szpitala!!!);      
 • szacunek dla  lekarzy, pielęgniarek wyrażony dobrymi zarobkami i godnymi warunkami pracy; 
 • równe i sprawiedliwe traktowanie placówek służby zdrowia (bez względu na formę organizacyjną) gwarantujących wysokie standardy opieki;
 • systematyczne rozszerzanie opieki nad ludźmi starszymi poprzez wspieranie funkcjonowania oddziałów opieki paliatywnej, rozszerzania opieki hospicyjnej wraz z tworzeniem domów całodobowej opieki;
 • tworzenie wojewódzkiego budżetu dla finansowania in vitro, jako metody wsparcia dla osób dotkniętych cywilizacyjną chorobą niepłodności;
 • opieka zdrowotna i dentystyczna w każdej szkole.

- po drugie KOMFORT ŻYCIA:

 • ochrona powietrza i wsparcie mieszkańców w realizacji programów jego ochrony; 
 • rozwój budownictwa komunalnego dla rodzin potrzebujących;
 • ochrona dzieci i młodzieży przed negatywnymi skutkami chaosu edukacyjnego, bowiem nic nie szkodzi edukacji tak jak częste w niej zmiany;
 • programy rozwijające możliwości rekreacyjne dla każdego.
   

- po trzecie INTEGRACJA SPOŁECZNA:

 • prawda historyczna, która łączy a nie dzieli, z szacunkiem dla pokoleń tworzących nasze wspólne dobro;
 • uszanowanie Konstytucyjnego trójpodziału władzy;
 • wspólna odpowiedzialność za sprawy środowiskowe, politykę zostawmy tym w Sejmie i jego okolicach;
 • szansa dla ludzi młodych w administracji samorządowej i gospodarczej nieuwarunkowana powiązaniami rodzinnymi, politycznymi czy finansowymi;
 • obiektywne oceny historyczne dostrzegające wkład polskiej lewicy w powojenny rozwój państwa z uwzględnieniem ówczesnych uwarunkowań.

Ponad wszystko jednak CZŁOWIEK służący CZŁOWIEKOWI!

T G+ F

Zobacz także

Weekend Cudów w powiecie pszczyńskim
Weekend Cudów w powiecie pszczyńskim
Samorządowcy omawiali wspólne kierunki transformacji
Samorządowcy omawiali wspólne kierunki transformacji
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
SQL: 16