Koniec kolejek w Urzędzie?

23.04.2007, 13:29

Pszczyna

Poprzez internet mieszkańcy gminy Pszczyna będą mogli m.in. załatwić sprawy meldunkowe, uiszczać opłaty skarbowe, załatwiać sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Samorząd Województwa Ślaskiego podpisał umowę na wdrożenie projektu SEKAP. Co to takiego? System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej to innowacyjny projekt realizowany przez władze województwa we współpracy z gminami i powiatami regionu. Jego wprowadzenie przyspieszy załatwianie formalności w urzędach. Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy poprzez internet będą mogli załatwić m.in. sprawy meldunkowe, składać wnioski i formularze, uiszczać opłaty skarbowe, a także załatwiać sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. System umożliwi sprawną, wewnętrzną komunikację między instytucjami, co przyspieszy podejmowanie decyzji administracyjnych. Efektem wdrożenia będą także oszczędności związane z obniżeniem kosztów biurowych związanych z dotychczasową pracą tradycyjnego urzędu.

Projekt realizowany jest w dziesięciu powiatach grodzkich, siedmiu powiatach ziemskich oraz w trzydziestu sześciu gminach. W tym w Pszczynie.
Zakres Projektu obejmuje stworzenie tzw. teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, który obejmuje odpowiednie oprogramowanie oraz urządzenia teleinformatyczne. W skład oprogramowania wchodzą: System Obiegu, Dokumentów, System Bezpieczeństwa, Platforma Formularzy Elektronicznych, System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego, System Płatności, Platforma e-Usług Publicznych.

Zarządzaniem i rozwojem systemu będzie zajmować się Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Umowa na dostawę, montaż i konfigurację sprzętu w sieci samorządów oraz instalację i wdrożenie oprogramowania została podpisana na kwotę 20 777 403,41 złotych (75% kosztów pokryje UE). I jak informuje śląski samorząd, do systemu będą mogły przystąpić kolejne instystucje.

pin

T G+ F

Zobacz także

E-administracja w urzędzie
E-administracja w urzędzie
Praca w urzędzie
Praca w urzędzie
12 kierowców ukaranych za przejazd na czerwonym świetle
12 kierowców ukaranych za przejazd na czerwonym świetle
Bezpłatne przejazdy dla Honorowych Dawców Krwi
Bezpłatne przejazdy dla Honorowych Dawców Krwi
„Skrawek Nieba - Artyści Dzieciom”
„Skrawek Nieba - Artyści Dzieciom”

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18