Koniec kolejek w Urzędzie?

23.04.2007, 13:29

Pszczyna

Poprzez internet mieszkańcy gminy Pszczyna będą mogli m.in. załatwić sprawy meldunkowe, uiszczać opłaty skarbowe, załatwiać sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Samorząd Województwa Ślaskiego podpisał umowę na wdrożenie projektu SEKAP. Co to takiego? System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej to innowacyjny projekt realizowany przez władze województwa we współpracy z gminami i powiatami regionu. Jego wprowadzenie przyspieszy załatwianie formalności w urzędach. Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy poprzez internet będą mogli załatwić m.in. sprawy meldunkowe, składać wnioski i formularze, uiszczać opłaty skarbowe, a także załatwiać sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. System umożliwi sprawną, wewnętrzną komunikację między instytucjami, co przyspieszy podejmowanie decyzji administracyjnych. Efektem wdrożenia będą także oszczędności związane z obniżeniem kosztów biurowych związanych z dotychczasową pracą tradycyjnego urzędu.

Projekt realizowany jest w dziesięciu powiatach grodzkich, siedmiu powiatach ziemskich oraz w trzydziestu sześciu gminach. W tym w Pszczynie.
Zakres Projektu obejmuje stworzenie tzw. teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, który obejmuje odpowiednie oprogramowanie oraz urządzenia teleinformatyczne. W skład oprogramowania wchodzą: System Obiegu, Dokumentów, System Bezpieczeństwa, Platforma Formularzy Elektronicznych, System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego, System Płatności, Platforma e-Usług Publicznych.

Zarządzaniem i rozwojem systemu będzie zajmować się Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Umowa na dostawę, montaż i konfigurację sprzętu w sieci samorządów oraz instalację i wdrożenie oprogramowania została podpisana na kwotę 20 777 403,41 złotych (75% kosztów pokryje UE). I jak informuje śląski samorząd, do systemu będą mogły przystąpić kolejne instystucje.

pin

T G+ F

Zobacz także

Praca w urzędzie
Praca w urzędzie
E-administracja w urzędzie
E-administracja w urzędzie
O bezpieczeństwie na drodze w Osiedlowym Domu Kultury w Pawłowicach
O bezpieczeństwie na drodze w Osiedlowym Domu Kultury w Pawłowicach
Kurs fotograficzny dla początkujących. Trwają zapisy!
Kurs fotograficzny dla początkujących. Trwają zapisy!

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18