Teresa Buczak, prezes Hospicjum Ojca Pio prezentuje Certyfikat ISO:9001:2015, który przyznano pszczyńskiemu hospicjum (fot. Hospicjum św. Ojca Pio)

Hospicjum z certyfikatem i nowym zarządem

Pszczyna19.03.2019, 08:54

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie na walnym zgromadzeniu członków swojego stowarzyszenia zamknęło 4-letnią kadencję dotychczasowego zarządu i szczegółowo podsumowało 19. już rok działalności.

W 2018 r. hospicjum otoczyło całościową opieką 170 chorych i ich rodziny (ponad pół tysiąca osób). Łączny czas opieki to 7705 osobodni, a więc to tak jakby każdego dnia przez cały rok hospicjum miało stale pod opieką 21 chorych.

Obecnie (od nowego roku) opieką objętych jest od 40 do 50 osób chorych wraz z ich najbliższymi. Pomoc dla chorych zarejestrowanych w pszczyńskim hospicjum jest całkowicie bezpłatna i praktycznie natychmiastowa − nie ma kolejek.

Jeśli chorzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, otrzymują od hospicjum bezpłatnie leki, artykuły higieniczne oraz pożywienie dojelitowe. Dzięki Wypożyczalni sprzętu medycznego, działającej przy hospicjum, mogą także korzystać ze specjalistycznych łóżek, materacy, koncentratorów tlenu, ssaków i innych niezbędnych urządzeń.

Warto dodać, że Wypożyczalnia wydaje również sprzęt chorym spoza hospicjum. W 2018 r. liczba wypożyczeń samych łóżek wyniosła 552. To tak, jakby w ciągu całego roku w dni robocze codziennie dwa łóżka były wypożyczane, dowożone i odbierane.

Bardzo ważnym zadaniem w 2018 r. była kontynuacja budowy Domu Ojca Pio, czyli prace w pierwszej części kompleksu, w którym będzie działać ośrodek dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych oraz poradnie specjalistyczne.

Były to: ścianki działowe, instalacja elektryczna, IT, instalacje słaboprądowe, systemu sygnalizacji pożaru, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz tynki wewnętrzne. Zakupiono również trzy pary drzwi zewnętrznych i ogrodzono teren budowy. Łącznie w 2018 r. na budowę wydano 261 tys. 740 zł 60 gr.

W 2018 r. hospicjum kontynuowało nowy, bardzo potrzebny w społeczności lokalnej kierunek – opiekę nad osobami niesamodzielnymi w ich domach. Chodzi o osoby, które z racji wieku i choroby mają trudności w podstawowych funkcjach życiowych.

Pieniądze na tę pracę hospicjum pozyskało z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W 2018 r. był to kwota 489 tys. 993 zł 10 gr (całkowita kwota pozyskanych środków od początku realizacji projektu w 2017 r. to 650 tys. 845 zł 12 gr).

Chorzy otrzymali kompleksową i całkowicie bezpłatną pomoc, zarówno opiekunek jak i specjalistów, w tym pielęgniarek, psychologów/terapeutów, fizjoterapeuty. Z dotacji zakupiono m.in. środki pielęgnacyjne, ochrony osobistej, opatrunkowe i higieniczne.

Miniony rok był związany z profesjonalizacją działań i procedur w hospicjum. Kompetencje hospicjum zostały potwierdzone wielostronną kontrolą zakończoną przyznaniem Certyfikatu ISO 9001:2015, potwierdzającym nowoczesny i odpowiedzialny system zarządzania jakością.

- Podsumowując, rok 2018 był dla hospicjum bardzo rozwojowy. Ilość zadań była bardzo duża, ale w trakcie ich realizacji staraliśmy się pamiętać o tym, co najważniejsze w posłudze hospicyjnej, o drugim człowieku − mówi Teresa Buczak, która ponownie wygrała (jednogłośnie) wybory na prezesa hospicjum.

Członkowie hospicjum obecni na Walnym Zgromadzeniu w marcu 2019 r. (fot. Hospicjum św. Ojca Pio)

W nowo wybranym zarządzie ponownie znalazły się Mariola Rakoczy, Urszula Napierała i Renata Gazda (pracowały w zarządzie hospicjum również w ubiegłej kadencji) oraz Beata Zamlewska-Pałyga.

Obecnie w stowarzyszeniu hospicjum jest 36 członków oraz kilkudziesięciu wolontariuszy. Bieżący rok jest wyjątkowy w historii organizacji, ponieważ obchodzi ona swój jubileusz 20-lecia (1999−2019). Tak, jak w latach poprzednich, hospicjum zwraca się z gorącą prośbą o przekazanie 1% z rocznego rozliczenia podatkowego. Jako organizacja pożytku publicznego nr KRS hospicjum to 0000130935.
Hospicjum św. Ojca Pio

pako

T G+ F

Zobacz także

Hospicjum zdobyło półtora miliona zł dla chorych
Hospicjum zdobyło półtora miliona zł dla chorych
Hospicjum to ludzie tacy, jak Ty
Hospicjum to ludzie tacy, jak Ty
Zainaugurowano świętowanie 100-lecia wybuchu Powstań Śąskich
Zainaugurowano świętowanie 100-lecia wybuchu Powstań Śąskich
Policyjna akcja "Prędkość"
Policyjna akcja "Prędkość"
POLEKU, czyli slow life po naszymu
POLEKU, czyli slow life po naszymu
Suszeckie sianokosy jak dawniej
Suszeckie sianokosy jak dawniej
Projekt „EKO-DEKO – biblioteczne zajęcia twórcze” został zakończony
Projekt „EKO-DEKO – biblioteczne zajęcia twórcze” został zakończony
"Perła 2019" - III edycji konkursu aktorsko-wokalno-teatralnego
"Perła 2019" - III edycji konkursu aktorsko-wokalno-teatralnego

Komentarze:

E i B 2019-03-19 godz. 09:30
Serdeczne gratulacje dla całego zespołu z Terenią na czele . Robicie dobrą robotę . Oczywiście 1% prześlemy .
treść:
autor:

SQL: 18