Teresa Buczak, prezes Hospicjum Ojca Pio prezentuje Certyfikat ISO:9001:2015, który przyznano pszczyńskiemu hospicjum (fot. Hospicjum św. Ojca Pio)

Hospicjum z certyfikatem i nowym zarządem

Pszczyna19.03.2019, 08:54

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie na walnym zgromadzeniu członków swojego stowarzyszenia zamknęło 4-letnią kadencję dotychczasowego zarządu i szczegółowo podsumowało 19. już rok działalności.

W 2018 r. hospicjum otoczyło całościową opieką 170 chorych i ich rodziny (ponad pół tysiąca osób). Łączny czas opieki to 7705 osobodni, a więc to tak jakby każdego dnia przez cały rok hospicjum miało stale pod opieką 21 chorych.

Obecnie (od nowego roku) opieką objętych jest od 40 do 50 osób chorych wraz z ich najbliższymi. Pomoc dla chorych zarejestrowanych w pszczyńskim hospicjum jest całkowicie bezpłatna i praktycznie natychmiastowa − nie ma kolejek.

Jeśli chorzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, otrzymują od hospicjum bezpłatnie leki, artykuły higieniczne oraz pożywienie dojelitowe. Dzięki Wypożyczalni sprzętu medycznego, działającej przy hospicjum, mogą także korzystać ze specjalistycznych łóżek, materacy, koncentratorów tlenu, ssaków i innych niezbędnych urządzeń.

Warto dodać, że Wypożyczalnia wydaje również sprzęt chorym spoza hospicjum. W 2018 r. liczba wypożyczeń samych łóżek wyniosła 552. To tak, jakby w ciągu całego roku w dni robocze codziennie dwa łóżka były wypożyczane, dowożone i odbierane.

Bardzo ważnym zadaniem w 2018 r. była kontynuacja budowy Domu Ojca Pio, czyli prace w pierwszej części kompleksu, w którym będzie działać ośrodek dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych oraz poradnie specjalistyczne.

Były to: ścianki działowe, instalacja elektryczna, IT, instalacje słaboprądowe, systemu sygnalizacji pożaru, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz tynki wewnętrzne. Zakupiono również trzy pary drzwi zewnętrznych i ogrodzono teren budowy. Łącznie w 2018 r. na budowę wydano 261 tys. 740 zł 60 gr.

W 2018 r. hospicjum kontynuowało nowy, bardzo potrzebny w społeczności lokalnej kierunek – opiekę nad osobami niesamodzielnymi w ich domach. Chodzi o osoby, które z racji wieku i choroby mają trudności w podstawowych funkcjach życiowych.

Pieniądze na tę pracę hospicjum pozyskało z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W 2018 r. był to kwota 489 tys. 993 zł 10 gr (całkowita kwota pozyskanych środków od początku realizacji projektu w 2017 r. to 650 tys. 845 zł 12 gr).

Chorzy otrzymali kompleksową i całkowicie bezpłatną pomoc, zarówno opiekunek jak i specjalistów, w tym pielęgniarek, psychologów/terapeutów, fizjoterapeuty. Z dotacji zakupiono m.in. środki pielęgnacyjne, ochrony osobistej, opatrunkowe i higieniczne.

Miniony rok był związany z profesjonalizacją działań i procedur w hospicjum. Kompetencje hospicjum zostały potwierdzone wielostronną kontrolą zakończoną przyznaniem Certyfikatu ISO 9001:2015, potwierdzającym nowoczesny i odpowiedzialny system zarządzania jakością.

- Podsumowując, rok 2018 był dla hospicjum bardzo rozwojowy. Ilość zadań była bardzo duża, ale w trakcie ich realizacji staraliśmy się pamiętać o tym, co najważniejsze w posłudze hospicyjnej, o drugim człowieku − mówi Teresa Buczak, która ponownie wygrała (jednogłośnie) wybory na prezesa hospicjum.

Członkowie hospicjum obecni na Walnym Zgromadzeniu w marcu 2019 r. (fot. Hospicjum św. Ojca Pio)

W nowo wybranym zarządzie ponownie znalazły się Mariola Rakoczy, Urszula Napierała i Renata Gazda (pracowały w zarządzie hospicjum również w ubiegłej kadencji) oraz Beata Zamlewska-Pałyga.

Obecnie w stowarzyszeniu hospicjum jest 36 członków oraz kilkudziesięciu wolontariuszy. Bieżący rok jest wyjątkowy w historii organizacji, ponieważ obchodzi ona swój jubileusz 20-lecia (1999−2019). Tak, jak w latach poprzednich, hospicjum zwraca się z gorącą prośbą o przekazanie 1% z rocznego rozliczenia podatkowego. Jako organizacja pożytku publicznego nr KRS hospicjum to 0000130935.
Hospicjum św. Ojca Pio

pako

T G+ F

Zobacz także

Każdy się nadaje, czyli rzecz o pomaganiu
Każdy się nadaje, czyli rzecz o pomaganiu
20 lat Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie
20 lat Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie
Niedzielny wypadek na DK1. Interweniowało LPR
Niedzielny wypadek na DK1. Interweniowało LPR
Pierwsza ślizgawka w Pawłowicach już 15 listopada!
Pierwsza ślizgawka w Pawłowicach już 15 listopada!
Wspólne patrole sokistów i policjantów
Wspólne patrole sokistów i policjantów
gorący temat
Mieszkańcy nie chcą oddychać zatrutym powietrzem. Petycja do Burmistrza i Rady Miasta Pszczyny
Mieszkańcy nie chcą oddychać zatrutym powietrzem. Petycja do Burmistrza i Rady Miasta Pszczyny
Mikołaje pobiegną dla Aniołów
Mikołaje pobiegną dla Aniołów

Komentarze:

E i B 2019-03-19 godz. 09:30
Serdeczne gratulacje dla całego zespołu z Terenią na czele . Robicie dobrą robotę . Oczywiście 1% prześlemy .
treść:
autor:

SQL: 18