Czapki z głów przed kobietami

07.03.2014, 23:08

Pawłowice

Jak ważną role w życiu społecznym gminy Pawłowice pełnią kobiety można było się przekonać podczas spotkania z okazji Dnia Kobiet. Wójt, jak co roku, zaprosił do Urzędu Gminy aktywne mieszkanki gminy.

Do urzędu na spotkanie z włodarzami gminy Pawłowice przybyły prezeski stowarzyszeń, klubów sportowych, przewodniczące kół gospodyń wiejskich, sołtyski czy radne. Rozmach podejmowanych przez kobiety działań w gminie Pawłowice musi budzić szacunek.
Anna Pławecka jest prezeską Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Warszowic. - Zaczęło się 3 lata temu od chęci pomagania innym. Zorganizowaliśmy ze znajomymi biesiadę, z której dochód przeznaczony był na pomoc chorej dziewczynce z Warszowic - mówi Anna Pławecka. I zaraz potem mieszkańcy Warszowic założyli stowarzyszenie. Teraz liczy ono ok. 100 członków i zrzesza całe rodziny z Warszowic. Organizują dla dzieci Noc Skarbów – całonocną zabawę w szkole, biesiady, wyjazdy do teatrów, kuligi, zajęcia aerobiku oraz cieszący się ogromną popularnością Babski Comber.

- Chętnych do niesienia pomocy innym jest coraz więcej. Po ostatniej biesiadzie przygotowaliśmy 22 paczki, które trafiły do najbardziej potrzebujących dzieci - dodaje Anna Pławecka, która życzy sobie, by jeszcze więcej mieszkańców Warszowic chciało się integrować i współpracować ze sobą. Anna Pławecka udziela się jeszcze w radzie rodziców, radzie sołeckiej, pracuje zawodowo i razem z mężem wychowuje dwójkę dzieci - Oliwię i Szymona.

Z kolei Anna Gawełczyk jest prezeską działającego od 2008 r. Klubu Sportowego Pawłowice, który prowadzi zajęcia z karate dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. A czego życzy sobie i innym kobietom z Pawłowic? - Żeby kobiety robiły to, co lubią i rozwijały swoje pasje. Sobie życzę więcej czasu na odpoczynek - mówi Anna Gawełczyk, pracująca zawodowo mama dwóch córek - Weroniki i Pauliny.

jack

T G+ F

Galeria

Zobacz także

Ostrzeże przed burzą
Ostrzeże przed burzą
Gmina silna kobietami
Gmina silna kobietami
Ograniczenia odwiedzin w pszczyńskim szpitalu
Ograniczenia odwiedzin w pszczyńskim szpitalu
Z centrum przesiadkowego do Niemiec, Anglii i Francji
Z centrum przesiadkowego do Niemiec, Anglii i Francji
Znamy program pierwszych pszczyńskich Eko Targów
Znamy program pierwszych pszczyńskich Eko Targów

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18