Burmistrz Dariusz Skrobol podczas sesji  Rady Miejskiej 19 grudnia 2019 roku

Budżet Gminy Pszczyna uchwalony. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w 2020 roku?

Pszczyna23.12.2019, 09:27

19 grudnia, na ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej uchwalono budżet Gminy Pszczyna na 2020 rok. W przyszłym roku wydatki wyniosą ponad 307 mln zł, a na inwestycje gmina przeznaczy ponad 40 mln zł. Priorytetem będą zadania związane z walką o czyste powietrze oraz budową infrastruktury drogowej, oświatowej, sportowej i kulturalnej.

Jak podkreślił burmistrz, priorytetem dla gminy są działania wychodzące naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, dotyczącym jakości powietrza oraz zadania związane z poprawą infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Ważnymi inwestycjami są również te w infrastrukturę oświatową, sportową i kulturalną.

Dochody Gminy Pszczyna na rok 2020 zaplanowano na 297 528 181 zł. Wydatki wyniosą 307 909 289 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na 92 mln zł.

Plan budżetu na rok 2020 przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo 992 770 zł

Transport i łączność 25 213 690 zł

Gospodarka mieszkaniowa 10 170 611 zł

Administracja publiczna 18 163 077 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 630 026 zł

Obsługa długu publicznego 1 407 451 zł

Oświata i wychowanie 104 160 308 zł

Ochrona zdrowia 1 841 011 zł

Pomoc społeczna 6 344 082 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza 4 515 772 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 412 431 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 098 373 zł

Kultura fizyczna 12 635 730 zł

W stosunku do roku poprzedniego zaplanowane dochody wzrosły o 28 mln zł, a wydatki o 26 mln. Jak poinformował burmistrz wzrost kwot i przekroczenie po raz pierwszy kwoty 300 mln zł w budżecie wynika przede wszystkim z realizowanego programu 500 +, którego kwota w budżecie na 2020 rok wynosi 66 mln 600 tys. zł. Jest też to spowodowane wzrostem wydatków na oświatę. Jednak kwota subwencji z budżetu państwa na wydatki oświatowe to 58 476 785 zł, co stanowi zaledwie 61% wydatków gminy na szkolnictwo.

Na zadania inwestycyjne w 2020 roku Gmina Pszczyna przeznaczy 40 518 996 zł. W ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego gmina zrealizuje 40 projektów za 2,4 mln zł. Wśród inwestycji znalazły się:

- Przebudowa centrum targowo-halowego Koszary Ułańskie w Pszczynie 578 270,00

- Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - Budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich oraz wykonanie projektu chodnika wraz z oświetleniem - ZO Stara Wieś 9 400,00

- Projekt budowy drogi transportu rolnego - ul. Polna w Studzionce 30 000,00

- Projekt budowy drogi transportu rolnego - ul. Sokola w Wiśle Małej 20 000,00

- Projekt rozbudowy ul. Jagiełły w Pszczynie w celu budowy chodników 70 000,00

- Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach 40 000,00

- Rozbudowa ul. Piaskowej w Pszczynie 1 200 000,00

- Przebudowa ul. Lercha w Pszczynie 200 000,00

- Przebudowa ul. A. Krzywoń w Rudołtowicach 90 000,00

- Rozbudowa ul. Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach 1 729 763,00

- Rozbudowa ul. Pionierów w Pszczynie 975 112,00

- Przebudowa ul. Krasińskiego w Pszczynie 150 000,00

- Przebudowa ul. Morelowej i ul. Brzoskwiniowej w Pszczynie 300 000,00

- Projekt przebudowy ul. Skłodowskiej - Curie w Pszczynie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu 40 000,00

- Projekt budowy ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej 60 000,00

- Projekt rozbudowy ul. Rzepakowej w Pszczynie 84 000,00

- Bezpieczne Siedlice - przebudowa ul. Jagiełły w Pszczynie - PBO 96 479,00

- Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych 13 227 849,00 

- Parking dla wszystkich - PBO 119 682,00

- Budowa obiektu Ośrodka Kultury wraz z pomieszczeniami OSP Poręba 73 000,00

- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna 150 000,00

- Wykonanie nawierzchni na alejach cmentarza komunalnego oraz zagospodarowanie terenu - PBO 8 000,00

- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pszczyna 300 000,00

- Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu (w tym PBO -13.500 zł) 38 500,00

- Modernizacja pomieszczenia basenu w SP12 w Studzionce - wykonanie stacji uzdatniania wody i wentylacji mechanicznej 250 000,00

- Projekt i rozbudowa SP2 w Pszczynie 1 200 000,00

- Budowa sali gimnastycznej przy SP11 w Porębie 1 700 000,00

- Poprawa infrastruktury przy SP13 w Wiśle Małej - PBO 24 976,00

- Nowe boisko i bezpieczne ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Studzionce - PBO 99 998,00

- Zielone płuca poligonu - strefa świeżego powietrza - PBO 100 000,00

- Piękna szkoła w Jankowicach - PBO 80 000,00

- Aktywnie i rodzinnie - PBO 63 294,00

- Modernizacja i budowa placu zabaw w ZSP w Piasku - PBO 128 782,00

- Dokończenie budowy ogrodzenia terenu SP12 - RS Studzionka 5 500,00

- Wykonanie projektu budowy przedszkola w Studzienicach 120 000,00

- Wykonanie projektu budowy przedszkola w Czarkowie 120 000,00

- Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Pszczynie - PBO 69 248,00

- Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala 100 000,00

- Dofinansowanie budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie - PBO 125 000,00

- Zagospodarowanie terenów zielonych POR-T w Pszczynie - PBO 83 689,00

- Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec 1 720 022,00

- Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna 200 000,00

- Poprawa infrastruktury przy SP13 w Wiśle Małej - PBO 50 000,00

- Projekt i oświetlenie ul. Sybiraków i poprawa oświetlenia przy ul.Bieruńskiej w Pszczynie - PBO 61 394,00

- Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Ogrodowej w Czarkowie - RS Czarków 4 620,00

- Rozbudowa oświetlenia w Piasku - RS Piasek 12 000,00

- Budowa oświetlenia przy ul. Stenclówka w Studzionce - RS Studzionka 6 000,00

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn. budowa sali widowiskowej PCKulu z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych 761 250,00

- Przebudowa stadionu im. Jana Larysza w Pszczynie 4 450 000,00

- Rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku w Łące  650 000,00

- Budowa placu zabaw w porcie w Wiśle Wielkiej -PBO 23 000,00

- Wymiana nawierzchni wokół "Serca wsi" w Łące 210 000,00

- Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie 3 325 000,00

- Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Pszczynie - ZO Piastów 16 020,00

– Realizacja II etapu programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Pszczyna 1 163 548 zł – kolejne 160 gospodarstw domowych otrzyma dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków.

– Realizacja programu STOP SMOG w gminie Pszczyna 3 907 356 zł – programem zostanie objętych 286 beneficjentów, w tym 229 gospodarstw domowych, które będą mogły starać się o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

Na pomoc Szpitalowi Powiatowemu w Pszczynie została zaplanowana stosunkowo niska dotacja na zakup sprzętu w kwocie 100 tys. zł, jednak wiąże się to z planami gminy co do możliwości przystąpienia do spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o., która zarządza szpitalem, w celu wsparcia jego bieżącego funkcjonowania. Jak zapowiedział burmistrz, w najbliższym czasie mają się odbyć w tej sprawie rozmowy przedstawicieli gminy oraz powiatu. Dariusz Skrobol opowiada się za przystąpieniem do spółki. To według niego lepsze rozwiązanie niż jednorazowe przekazywanie środków w formie dotacji celowej. – Działanie szpitala musi być oparte na funkcjonowaniu systemowym. Dzięki temu będzie można zapewnić ciągłe i pewne finansowanie szpitala przez kolejne lata. Trzeba myśleć systemowo i długoterminowo –  nie „gasić pożarów”, a pomóc szpitalowi stabilnie funkcjonować – mówił burmistrz Dariusz Skrobol podczas sesji Rady Miejskiej. Burmistrz zapowiedział jednak, że przy zmianach w przyszłorocznym budżecie gmina weźmie pod uwagę zwiększenie kwoty finansowej pomocy szpitalowi w formie dotacji. 

Gmina dofinansowuje jak co roku działalność Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Planowane jest uruchomienie klubu seniora - wniosek w tej sprawie przygotowuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Kontynuowany będzie program Karta Seniora.

Jeśli chodzi o działalność prozdrowotną, kontynuowane będą programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów, wczesnej i ciągłej rehabilitacji medycyny sportowej,  zaburzeń słuchu i ochrony zdrowia psychicznego. 

Za uchwałą budżetową głosowało 22 radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Reklama
 

Reklama
 

ar

T G+ F

Zobacz także

gorący temat
Co ze Szpitalem Powiatowym w Pszczynie? Debata radnych gmin i powiatu
Co ze Szpitalem Powiatowym w Pszczynie? Debata radnych gmin i powiatu
Stan ochrony zdrowia w gminie Pszczyna. Burmistrz powołał specjalny zespół
Stan ochrony zdrowia w gminie Pszczyna. Burmistrz powołał specjalny zespół
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
W czwartek i piątek utrudnienia na ul. Bielskiej w Pszczynie
W czwartek i piątek utrudnienia na ul. Bielskiej w Pszczynie
Pszczyna pozyskała 4 mln zł na fotowoltaikę
Pszczyna pozyskała 4 mln zł na fotowoltaikę
Burmistrz spotkał się z ministrem klimatu
Burmistrz spotkał się z ministrem klimatu
Budżet przyjęty. Ponad 10 mln zł na goczałkowickie inwestycje
Budżet przyjęty. Ponad 10 mln zł na goczałkowickie inwestycje
Nowa sygnalizacja świetlna w Pawłowicach
Nowa sygnalizacja świetlna w Pawłowicach
3 mln zł dotacji na termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie
3 mln zł dotacji na termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie
Powstał chodnik do Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej
Powstał chodnik do Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej
Zupa Wigilijna trafi do pszczyńskich jadłodzielni
Zupa Wigilijna trafi do pszczyńskich jadłodzielni

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 20