fot. archiwum

Wymiana kotłów w gminie Pszczyna: 4 marca kolejny nabór

Pszczyna25.02.2019, 13:53

W latach 2017-2018 na terenie gminy Pszczyna realizowano I etap wymiany starych kotłów. W poniedziałek, 4 marca rozpocznie się nabór wniosków do II etapu programu.

Gmina Pszczyna przystępuje do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - etap II na rok 2019. Dotacje przyznawane będą maksymalnie do 60% kosztów. - W związku z zainteresowaniem mieszkańców gminy Pszczyna kontynuujemy program wymiany kotłów. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wymieniliśmy prawie 430 źródeł ciepła. To jeden z elementów Programu Ograniczania Niskiej Emisji - mówi burmistrz Dariusz Skrobol

Dotację można otrzymać na wymianę źródeł ciepła, instalację centralnego ogrzewania oraz na termomodernizację. Nabór wniosków ruszy w poniedziałek, 4 marca (od godz. 9.00) i potrwa do 18 marca. Lista rankingowa mieszkańców zakwalifikowanych do projektu będzie sporządzona w oparciu o kolejność składania kompletnych wniosków.

Składanie wniosków możliwe będzie poprzez formularz elektroniczny pod adresem www.bazapgn.pl/wniosek/pszczyna, następnie przekazanie wersji papierowej podpisanego wniosku na wskazany adres pocztą lub złożenie w Punkcie Obsługi Klienta w terminie 7 dni od daty złożenia wersji elektronicznej (w przypadku nadania pocztą liczy się data stempla pocztowego). Możliwe jest też złożenie pisemnego wniosku w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w Pszczynie przy ul. Kopernika 3 (boks nr 13). Wnioski składane papierowo i elektronicznie traktowane są równoważnie.

Po raz pierwszy POK będzie czynny 4 marca w godz. od 9.00 do 17.00 (ze względu na pierwszy dzień naboru).

Kompletny wniosek powinien zawierać: dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja (aktualny wypis z księgi wieczystej, można go pobrać bezpłatnie pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do, niezbędne jest wydrukowanie co najmniej działu II, tj. działu określającego własności), pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu ogrzewania lub docieplenia ścian, stropodachów i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, dokument potwierdzający oddanie budynku do użytku, a w razie jego braku inny dokument, z którego wynika, że budynek jest zgłoszony do użytkowania lub oświadczenie wnioskodawcy.

Nabór wniosków przeprowadzany jest w celu pozyskania środków w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowy z mieszkańcami będą podpisywane po uzyskaniu decyzji. Planowany termin podpisania umów to maj 2019 roku.

Szczegóły i wzory dokumentów dostępne są TUTAJ.


W ramach programu można otrzymać dotację na:

Wymianę źródła ciepła na:

- kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 oraz spełniający wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 (maksymalna dotacja wynosi 8,4 tys. zł),

- kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:20125:2012 oraz spełniający wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 (maksymalna dotacja wynosi 8,4 tys. zł),

- kocioł gazowy (maksymalna dotacja wynosi 8,4 tys. zł),

- kocioł olejowy (maksymalna dotacja wynosi 8,4 tys. zł).

Instalację centralnego ogrzewania w zakresie modernizacji źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym wraz z budową sieci c.o. (maksymalna dotacja wynosi 3 tys. zł).

Termomodernizację, w kwocie łącznej nie większej niż 10 tys. zł, dla zakresu polegającego na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachu/dachu, wymianie okien i drzwi zewnętrznych (dotacja do termomodernizacji dotyczy jedynie budynków jednorodzinnych).

 

Reklama

pako

T G+ F

Zobacz także

Pszczyna chce przystąpić do programu „Stop Smog”
Pszczyna chce przystąpić do programu „Stop Smog”
Trwa wymiana kotłów w Goczałkowicach
Trwa wymiana kotłów w Goczałkowicach
Nowe władze w pawłowickiej oświacie
Nowe władze w pawłowickiej oświacie
Widowisko muzyczno-multimedialne Rapsodia Śląska na Stadionie Śląskim w Chorzowie
Widowisko muzyczno-multimedialne Rapsodia Śląska na Stadionie Śląskim w Chorzowie
Utrudnienia w ruchu podczas niedzielnego rajdu rowerowego
Utrudnienia w ruchu podczas niedzielnego rajdu rowerowego
X edycja konkursu Obiektywnie śląskie. Zgłoszenia do 15 września!
X edycja konkursu Obiektywnie śląskie. Zgłoszenia do 15 września!

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 19