fot. archiwum

Wymiana kotłów w gminie Pszczyna: 4 marca kolejny nabór

Pszczyna25.02.2019, 13:53

W latach 2017-2018 na terenie gminy Pszczyna realizowano I etap wymiany starych kotłów. W poniedziałek, 4 marca rozpocznie się nabór wniosków do II etapu programu.

Gmina Pszczyna przystępuje do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - etap II na rok 2019. Dotacje przyznawane będą maksymalnie do 60% kosztów. - W związku z zainteresowaniem mieszkańców gminy Pszczyna kontynuujemy program wymiany kotłów. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wymieniliśmy prawie 430 źródeł ciepła. To jeden z elementów Programu Ograniczania Niskiej Emisji - mówi burmistrz Dariusz Skrobol

Dotację można otrzymać na wymianę źródeł ciepła, instalację centralnego ogrzewania oraz na termomodernizację. Nabór wniosków ruszy w poniedziałek, 4 marca (od godz. 9.00) i potrwa do 18 marca. Lista rankingowa mieszkańców zakwalifikowanych do projektu będzie sporządzona w oparciu o kolejność składania kompletnych wniosków.

Składanie wniosków możliwe będzie poprzez formularz elektroniczny pod adresem www.bazapgn.pl/wniosek/pszczyna, następnie przekazanie wersji papierowej podpisanego wniosku na wskazany adres pocztą lub złożenie w Punkcie Obsługi Klienta w terminie 7 dni od daty złożenia wersji elektronicznej (w przypadku nadania pocztą liczy się data stempla pocztowego). Możliwe jest też złożenie pisemnego wniosku w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w Pszczynie przy ul. Kopernika 3 (boks nr 13). Wnioski składane papierowo i elektronicznie traktowane są równoważnie.

Po raz pierwszy POK będzie czynny 4 marca w godz. od 9.00 do 17.00 (ze względu na pierwszy dzień naboru).

Kompletny wniosek powinien zawierać: dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja (aktualny wypis z księgi wieczystej, można go pobrać bezpłatnie pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do, niezbędne jest wydrukowanie co najmniej działu II, tj. działu określającego własności), pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu ogrzewania lub docieplenia ścian, stropodachów i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, dokument potwierdzający oddanie budynku do użytku, a w razie jego braku inny dokument, z którego wynika, że budynek jest zgłoszony do użytkowania lub oświadczenie wnioskodawcy.

Nabór wniosków przeprowadzany jest w celu pozyskania środków w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowy z mieszkańcami będą podpisywane po uzyskaniu decyzji. Planowany termin podpisania umów to maj 2019 roku.

Szczegóły i wzory dokumentów dostępne są TUTAJ.


W ramach programu można otrzymać dotację na:

Wymianę źródła ciepła na:

- kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 oraz spełniający wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 (maksymalna dotacja wynosi 8,4 tys. zł),

- kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:20125:2012 oraz spełniający wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 (maksymalna dotacja wynosi 8,4 tys. zł),

- kocioł gazowy (maksymalna dotacja wynosi 8,4 tys. zł),

- kocioł olejowy (maksymalna dotacja wynosi 8,4 tys. zł).

Instalację centralnego ogrzewania w zakresie modernizacji źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym wraz z budową sieci c.o. (maksymalna dotacja wynosi 3 tys. zł).

Termomodernizację, w kwocie łącznej nie większej niż 10 tys. zł, dla zakresu polegającego na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachu/dachu, wymianie okien i drzwi zewnętrznych (dotacja do termomodernizacji dotyczy jedynie budynków jednorodzinnych).

 

Reklama

pako

T G+ F

Zobacz także

Uczniowie strajkowali dla klimatu
Uczniowie strajkowali dla klimatu
Pszczyńscy działacze dołączyli do Polskiego Alarmu Smogowego
Pszczyńscy działacze dołączyli do Polskiego Alarmu Smogowego
Czy pszczyńscy nauczyciele będą strajkować?
Czy pszczyńscy nauczyciele będą strajkować?
Zmiana na stanowisku sekretarza w gminie Pszczyna
Zmiana na stanowisku sekretarza w gminie Pszczyna
Nie żyje Fryderyk Szendera
Nie żyje Fryderyk Szendera
Wypadek w Porębie: drzewo, dachowanie i pobyt w szpitalu
Wypadek w Porębie: drzewo, dachowanie i pobyt w szpitalu

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 19