(fot. powiat)

Wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych

Powiat23.04.2020, 11:40

Epidemia koronawirusa zamknęła warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy i wiele innych placówek. Ich uczestnicy zostali pozbawieni zajęć i terapii. Mogą z tego powodu otrzymać dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Powiat pszczyński przystąpił do programu „Pomoc Osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach Modułu III programu, o dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki domowej (500 zł przez trzy miesiące) mogą się ubiegać osoby z niepełnosprawnościami, które są:
1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6) pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
7) pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie. Wnioski o dofinansowanie można składać do 4 września w systemie SOW - sow.pfron.org.pl/ lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie (ul. Dworcowa 23). Szczegóły programu dostępne na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl (zakładka „O Funduszu - Programy i zadania PFRON - Programy realizowane obecnie).

Z program nie mogą skorzystać osoby, które w danym miesiącu pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu zagrożenia COVID-19.

Ważne jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Należy się również upewnić, że nasza placówka była zamknięta z powodu pandemii przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.

(źródło: powiat)

KK

T G+ F

Zobacz także

„Pomoc to moc”. Warsztaty Fundacji Transgresja dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu
„Pomoc to moc”. Warsztaty Fundacji Transgresja dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu
II edycja projektu „Działamy razem - by niemożliwe stało się możliwym!”
II edycja projektu „Działamy razem - by niemożliwe stało się możliwym!”
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18