Wiosenne zawody pływackie

30.04.2010, 11:21

MIEDŹNA

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej oraz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,Gilus’’ w Gilowicach zapraszają do udziału w VI Wiosennych Zawodach Pływackich w Woli.


Zawody odbędą się 30 kwietnia na pływalni Gminnego Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Miedźnej, z siedzibą w Woli, ul. Pszczyńska 9.

Zawody rozgrywane są seriami na czas. Prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni w klubach, stowarzyszeniach i szkółkach pływackich oraz osoby indywidualne niezrzeszone w organizacjach sportowych.

Zawodnik może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych. W zawodach biorą udział zaproszone zespoły. Opłata startowa wynosi 10 zł, płatna w kasie basenu.

Listę zawodników przyjmuje sekretariat GOSiR w Woli oraz trenerzy pływania – Bogdan Nicieja i Sławomir Formas. Zgłoszenie do zawodów – w formie elektronicznej w Splash Entry Editor należy bezwzględnie dostarczyć na adres poczty elektroniczne bogi33@o2.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia.

W zgłoszeniu zawodników należy podać: imię i nazwisko zawodnika, nazwę klubu, konkurencję oraz najlepszy czas na danym dystansie osiągnięty w ciągu ostatniego roku.

Za miejsca 1-3 przyznawane będą medale.

Startujący zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie lub pisemną zgodę rodziców, prawnych opiekunów, na udział w zawodach.

Program zawodów:
rozgrzewka - 12.00 - 12.25 dziewczęta / 12.25 - 12.50 chłopcy,
rozpoczęcie zawodów - 13.00.

mok

T G+ F

Zobacz także

Wiosenne zawody pływackie
Wiosenne zawody pływackie
Wiosenne Zawody Pływackie
Wiosenne Zawody Pływackie
Wybrano projekt graficzny logo Goczałkowic
Wybrano projekt graficzny logo Goczałkowic
W weekend pszczyński Rynek po raz kolejny zamieni się w Świąteczny Jarmark!
W weekend pszczyński Rynek po raz kolejny zamieni się w Świąteczny Jarmark!

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18