Uwaga! Konkursy!

13.09.2011, 12:49

Pszczyna

Burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol, ogłosił konkursy na wybór realizatorów programów dotyczących przesiewowych badań wad postawy u dzieci, profilaktyki przerostu prostaty oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów płuc, gruźlicy i pylicy płuc. Wszystkie są opracowane na lata 2010-2014.

„Program – Przesiewowe Badania Wad Postawy u Dzieci na lata 2010-2014” dotyczy badań jednostkowych, które mają być przeprowadzone na terenie szkół. Ich celem jest wykrycie wad postawy u dzieci w wieku szkolnym oraz przygotowanie do działań w zakresie rozpoznania wady i określenie jej topografii, podjęcie adekwatnych ćwiczeń korekcyjnych, właściwe ukierunkowanie sportowe oraz wzrost świadomości zdrowotnej i higieny życia. Badanie to jest skierowane do dzieci w wieku siedmiu i ośmiu lat, które nie były nim objęte w 2010 r. - w sumie do niemal 800 dzieci.

„Program Profilaktyki Przerostu Prostaty na lata 2010-2014” będzie polegał na badaniu krwi (można dzięki temu określić poziom markera nowotworowego PSA) oraz opracowaniu pod względem statystycznym i merytorycznym wyników przeprowadzonych badań w postaci raportu. Badania są skierowane do mieszkańców gminy Pszczyna – mężczyzn powyżej 45. roku życia, zgłaszających się spontanicznie. Populacja objęta badaniem liczy prawie 9 tysięcy mężczyzn.

Przedmiotem konkursu ofert Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Płuc, Gruźlicy i Pylicy Płuc na lata 2010-1014” są przeprowadzenie wywiadu i ocena czynników ryzyka w oparciu o Kartę Badania Profilaktycznego, wykonanie zdjęć rentgenowskich, opis zdjęć, a w przypadku zmian - kierowanie do jednostki specjalistycznej. Co więcej, zaplanowano opracowanie pod względem statystycznym i merytorycznym wyników przeprowadzonych badań w postaci raportu. Tymi badaniami objęci są mieszkańcy gminy Pszczyna powyżej 40. roku życia, zgłaszający się spontanicznie - to ponad 23 tysiące osób.

Powyższe programy mają być realizowane jeszcze w 2011 roku. Pełna treść ogłoszeń jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

(www.pszczyna.pl)

Natalia Siuta

T G+ F

Zobacz także

Konkursy świąteczne w GOKu
Konkursy świąteczne w GOKu
Konkursy rozstrzygnięte
Konkursy rozstrzygnięte
Pijani mężczyźni straszyli przechodniów samurajskimi mieczami
Pijani mężczyźni straszyli przechodniów samurajskimi mieczami
gorący temat
PiS wygrywa wybory również w powiecie pszczyńskim
PiS wygrywa wybory również w powiecie pszczyńskim
Znakują rowery "syntetycznym DNA"
Znakują rowery "syntetycznym DNA"

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18