Urzędnicy przekrzykują się w sprawie ul. Żorskiej

08.09.2011, 14:58

Pszczyna

Trwa w najlepsze przerzucanie odpowiedzialności urzędników w sprawie projektu budowy chodnika przy ul. Żorskiej w Pszczynie. Tym razem zastępca burmistrza Pszczyny, Grażyna Goszcz odpowiada rzecznikowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Ryszardowi Pacerowi.


Szanowny Panie,
odnosząc się do treści Pańskiej informacji w sprawie projektu budowy chodnika przy ulicy Żorskiej w Pszczynie z dnia 30.08.11 z przykrością stwierdzam, że wytykając mi brak precyzji, sam, wśród licznie przytoczonych faktów, pominął Pan najważniejszy – ta inwestycja leży w Waszej gestii, jako zarządcy drogi wojewódzkiej, a nie gminy Pszczyna.

Zawierając 9 lipca ub. roku porozumienie z Zarządem Województwa Śląskiego (ZWŚ) władze gminy były przeświadczone, że decydując się na dofinansowanie tak ważnego dla mieszkańców zadania, mają do czynienia z zaplanowanym i konkretnym zamierzeniem inwestycyjnym. Ze swej strony wywiązały się z przyjętych zobowiązań, przygotowując dokumentację projektową na podstawie Waszych wytycznych i uzyskując dla niej Waszą pozytywną opinię, co sam Pan raczył przyznać.

Kiedy pismem z dn. 10.12.2010 r. burmistrz Pszczyny wystąpił do ZWŚ o wydanie pełnomocnictwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę chodnika, Urząd Marszałkowski zwrócił się z pytaniem, czy będzie możliwa jego realizacja bez wcześniejszej przebudowy skrzyżowania ulic Żorskiej i Wodzisławskiej. Uznaliśmy, że w tej sprawie najbardziej kompetentnie może udzielić odpowiedzi Wasza firma, gdyż uzgadniała oba projekty i orientuje się, na jakim etapie są planowane inwestycje.

Po kilku miesiącach bezowocnego czekania na decyzję Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę burmistrz podjął kolejną próbę przybliżenia realizacji budowy chodnika. Skoro zmieniły się warunki techniczne, zadeklarował pokrycie kosztów zmiany dokumentacji, tak, by budowa mogła nastąpić w sposób niezależny od przebudowy skrzyżowania (pismo z 13.05.br.). W swej odpowiedzi z 22.06.br. Urząd Marszałkowski poinformował gminę, że zawarcie porozumienia powierzającego jej opracowanie dokumentacji obejmującej zmiany w projekcie może nastąpić po uzgodnieniu z ZDW w Katowicach. Dlatego też w kolejnym piśmie z lipca zwróciliśmy się do Was o wskazanie trybu postępowania w celu uzgodnienia możliwości budowy kanalizacji deszczowej. Ku naszemu zdziwieniu,zamiast zajęcia stanowiska w tej konkretnej sprawie zostaliśmy poinformowani o tym, że ZDW nie posiada kompetencji do wydawania opinii co do porozumień pomiędzy gminą, a Zarządem Województwa. Informacja ta była z oczywistych względów dla nas zbyteczna. Dopiero kolejnym pismem z 29.07. br zostaliśmy przez Was wezwani do przedłożenia zmienionego projektu budowlanego.

Sądzę, że moje dodatkowe wyjaśnienia w dostateczny sposób doprecyzowują treść komunikatu z 29.08.11 i nie pozostawiają wątpliwości, dlaczego zaistniała konieczność dokonania zmian w gotowej dokumentacji i jej ponownego zaopiniowania oraz kto opóźnia rozpoczęcie budowy chodnika przy ulicy Żorskiej.

Czytając uwagi typu, cyt. „A przecież ZDW w Katowicach nie zmuszało projektanta, ani gminy jako zleceniodawcy projektu, by przyjąć takie rozwiązanie” , czy też „ Nie ma przecież żadnych przeszkód, by władze miasta Pszczyny zleciły zmiany w projekcie i zbudowały chodnik” myślę, że uniesiony polemicznym ferworem najwidoczniej zapomniał Pan o obowiązujących zasadach wydatkowania środków publicznych. Gmina Pszczyna może udzielić pomocy finansowej, ale nie ma obowiązku modernizowania dróg wojewódzkich, zwłaszcza, że odpowiada za stan 120 km dróg gminnych.

Zapewniam, że gmina jest zdecydowana, by przeprojektować kanalizację deszczową oraz uzyskać pozwolenie na budowę chodnika, mimo konieczności poniesienia dodatkowych kosztów. Wydając jednak pieniądze pszczyńskich podatników chcielibyśmy mieć pewność, że Pana słowa , cyt. „Chcę podkreślić, że ze strony ZDW nie ma żadnych przeszkód, by chodnik został wybudowany. Przecież rekomendowaliśmy Zarządowi Województwa Sląskiego wprowadzenie tej pozycji do planu Współfinansowania Inwestycji Drogowych (WID)”, nie są kolejną czczą deklaracją.
Grażyna Goszcz

jack

T G+ F

Zobacz także

Urzędnicy się szkolą
Urzędnicy się szkolą
Utrudnienia na Żorskiej i Wodzisławskiej się przeciągną
Utrudnienia na Żorskiej i Wodzisławskiej się przeciągną
66-latek ukradł telefon, bo chciał "znaleźne"
66-latek ukradł telefon, bo chciał "znaleźne"
Policja szuka świadków wypadku w Górze
Policja szuka świadków wypadku w Górze
6-letni chłopiec wypadł z okna
6-letni chłopiec wypadł z okna

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18