(fot. UM)

Upływa czas na wymianę starego kotła!

Region05.11.2020, 08:47

Sejmik Województwa Śląskiego, uchwalając 7 kwietnia 2017 roku tzw. uchwałę antysmogową, nałożył obowiązek wymiany starych kotłów węglowych, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r.

Wprowadzone przez sejmik regulacje mają na celu zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko poprzez ograniczenia w eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych.

W zależności od daty produkcji pieca mieszkańcy zobowiązani są wymienić stary kocioł do końca wyznaczonego roku. Zgodnie z zapisami uchwały terminy wymiany kotłów przedstawiają się następująco:

- kotły powyżej 10 lat od daty produkcji - do końca 2021 roku,
- kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji - do końca 2023 roku,
- kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji - do końca 2025 roku,
- kotły klasy 3 lub 4 - do końca 2027 roku.

Należy przy tym pamiętać, iż wiek kotła należy liczyć na dzień 1 września 2017 r., tj. na dzień wejścia w życie uchwały. W konsekwencji kotły, które należy wymienić do końca roku 2021 mogą mieć już 13 lat.

Uchwała wprowadziła również zakaz używania paliw, których stosowanie powoduje wysoka emisję trujących substancji do atmosfery. Istnieje zatem zakaz spalania m.in. węgla brunatnego oraz paliw stałych, produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów węglowych i flotokoncentratów oraz ich mieszanek, a także biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20%. Szczegółowe informacje dotyczące działań w zakresie ochrony powietrza i uchwały antysmogowej można uzyskać pod linkiem https://powietrze.slaskie.pl

Zamiast używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję trujących substancji do atmosfery można wybrać: ekogroszek, pellet, węgiel kamienny gruboziarnisty lub zamienić piec węglowy na bardziej ekologiczne źródło ogrzewania: ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne czy też odnawialne źródła energii.

Planując wymianę kotła na zgodny z zapisami uchwały antysmogowej, a także chcąc dokonać termomodernizacji budynku (docieplenia ścian, stropodachów, wymiany okien i drzwi), można skorzystać z dofinansowania proponowanego przez Urząd Miejski w Pszczynie bądź z ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze” czy też - stosując odnawialne źródła energii - programu „Mój prąd”.

Gmina Pszczyna obecnie jest na etapie realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji (etap III), w ramach którego udzielane są dotacje na wymianę starych źródeł ciepła na nowe oraz termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Aktualnie trwa podpisywanie umów i realizacja inwestycji przez mieszkańców. Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać u operatora programu pod numerem 721 747 447. W przyszłym roku planowana jest IV edycja programu PONE.

Do 4 listopada trwa nabór wniosków o dofinansowanie do programu STOP SMOG. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora programu pod numerem 721 747 447. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza i zmniejszenie w gminie Pszczyna liczby osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Dodatkowo, w ramach programu „Czyste Powietrze” można uzyskać dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające obowiązujące normy, oraz przeprowadzić niezbędne prace termomodernizacyjne budynku jednorodzinnego. Wszelkie informacje na temat tego programu uzyskać można pod adresem https://czystepowietrze.gov.pl/ lub też pod numerem telefonu 032 60 32 252.

(źródło: UM)

KK

T G+ F

Zobacz także

Dofinansowanie na wymianę i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację
Dofinansowanie na wymianę i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację
Kochasz dzieci, nie pal śmieci!
Kochasz dzieci, nie pal śmieci!
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18