Teraz projekt studium będą zatwierdzać radni

05.04.2012, 10:40

Pszczyna

Burmistrz Pszczyny rozpatrzył już uwagi, które po raz drugi mogli składać mieszkańcy do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Pszczyna.


Za pierwszym razem do ratusza wpłynęły 604 uwagi, ok. 70% z nich zostało uwzględnionych. Po naniesieniu ich na projekt studium, został on po raz drugi wyłożony do publicznego wglądu i po raz drugi mieszkańcy składali do burmistrza wnioski i uwagi.

Tym razem wpłynęło ich 218. Połowę w nich burmistrz uwzględnił, połowę odrzucił (niektóre zostały jednak uwzględnione w części). Podobnie, jak za pierwszym razem większośc ze złożonych wuag dotyczyła przekwalifikowania terenów rolnych na budowlane. Odrzucona została m.in. uwaga, którą po raz drugi złożyła Parafia Podwyższenia Krzyża Św. w Pszczynie, w sprawie zmiany przeznaczenia działek przylegających do kościoła na tereny cmentarza połączonego z parkiem.

Najwięcej uwag dotyczyło sołectwa Ćwiklice, bo aż 63 (20 zostało uwzględnionych, 43 nie), następnie Pszczyny (41 uwag, w tym 28 uwzględnionych), Łąki (24 uwagi, 11 uwzględnionych), Jankowic (22 uwagi, 6 uwzględnionych), Rudołtowic (13 uwag, wszystkie uwzględnione), Studzienic (12 uwag, 10 uwzględnionych), Brzeźc (9 uwag, 7 uwzględnionych), Poręby (8 uwag, wszystkie uwzględnione), Piasku (7 uwag, 2 uwzględnione), Czarkowa (6 uwag, 3 uwzględnione), Wisły Małej (4 uwagi, 2 uwzględnione) i Wisły Małej (3 uwagi, wszystkie odrzucone). Były też cztery uwagi ogólne.

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 kwietnia, projekt studium dla gminy Pszczyna zatwierdzać będą radni.

Przypomnijmy, że równolegle trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania dla miasta. Jeżeli studium zostanie zatwierdzone przez radę, po dokonaniu wszystkich uzgodnień również plan zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

ram

T G+ F

Zobacz także

Projekt zmiany Studium do wglądu do końca maja
Projekt zmiany Studium do wglądu do końca maja
Suszec: projekt zmiany studium do wglądu
Suszec: projekt zmiany studium do wglądu
Dni EKO Sąsiada
Dni EKO Sąsiada
Dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego. Nawet 18 tys. złotych
Dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego. Nawet 18 tys. złotych
Sześć pomp infuzyjnych trafiło na Oddział Neonatologiczny pszczyńskiego szpitala
Sześć pomp infuzyjnych trafiło na Oddział Neonatologiczny pszczyńskiego szpitala

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18