Świat potrzebuje mechatroników

27.02.2009, 10:48

Wola

Mechatronika to jedna z najbardziej nowoczesnych dziedzin nauki, dokładnie połączenie różnych jej specjalności: elektroniki, mechaniki, informatyki, automatyki, powstała w latach 60. XX wieku w krajach najbardziej uprzemysłowionych. Mechatronika wymaga ogromnie kosztownych pomocy dydaktycznych, stąd jej obecność w ofercie edukacyjnej polskich szkół jest dość skromna.
Dzisiejszy świat potrzebuje specjalistów od mechatroniki. Mechatronika jest wszędzie. Najpopularniejsze urządzenie mechatroniczne to dysk twardy w komputerze. Poza tym - odtwarzacze i nagrywarki CD-ROM, ale także systemy ABS w samochodach, wspomaganie kierownicy, poduszki powietrzne, centralny zamek, czujnik spalin, czujnik odległości i położenia, automatyczna regulacja położenia siedzenia kierowcy, ustawienia lusterek, pneumatyczne zawieszenie, komputer pokładowy, GPS...
Mechatronik potrafi tworzyć inteligentne, złożone urządzenia techniczne, które dziś dominują w przemyśle. Prognozuje się, że ci specjaliści będą niebawem najbardziej poszukiwani na rynku pracy.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących jest publiczną placówką oświatową kształcącą m. in. w zawodach technik elektronik, informatyk, technik mechatronik, monter-elektronik, ślusarz. Szkoła zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską z zakresu nauczania informatyki, elektroniki, mechaniki i mechatroniki. Szkoła dysponuje 3 pracowniami elektryczno-elektronicznymi, pracownią ślusarską, 4 pracowniami komputerowymi wyposażonymi w 77 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i specjalistycznym oprogramowaniem. Szkoła dysponuje również pracownią programatorów i kontrolerów, wyposażoną w sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt, umożliwiające komputerowe projektowanie i programowanie maszyn CNC.

W długoletnim planie rozwoju placówki założono przekształcenie szkoły w nowoczesna placówkę kształcącą wysokiej klasy specjalistów. Rozwój placówki podzielony został na kilka etapów:
pozyskanie specjalistycznych pracowni, wysyłanie uczniów na staże zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci oraz na praktyki zawodowe w uznanych na rynku firmach, dokształcaniu nauczycieli w kraju i zagranicą.

Pięciu nauczycieli Anna Hadryan (informatyk), Roman Grygier (elektronik), Grzegorz Mola (praktyczna nauka zawodu), Piotr Cygan (mechanik), Joanna Jochemczyk (germanistka) przebywa w Zentrum für Aus- und Weiterbildung w Lipsku w ramach projektu mobilności „Mechatronika – nowa jakość kształcenia zawodowego”, finansowanego z unijnego programu Leonardo da Vinci. Nauczyciele wizytują również inne niemieckie ośrodki kształcenia zawodowego i zakłady przemysłowe w rejonie Lipska (Garage – Technologiecentrum für Jugendliche, Bildungswerk Leipzig Land, Karl-Heine-Schule – Berufliches Schulzentrum der Stadt Leipzig, Robotron Bildungs- und Beratungszentrum, Berufliches Schulzentrum 7 Elektrotechnk, Siemens), spotykają się z kadrą zarządzającą instytucjami oświatowymi, poznają dualny system kształcenia zawodowego.
Ponadto uczestniczą w zajęciach, prowadzonych przez niemieckich nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zapoznają się z formami i programem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, sposobami przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Zapoznają się z bazą dydaktyczną, jaką dysponują ośrodki kształcenia zawodowego w Niemczech. Wszystkie wizytowane instytucje szkoleniowe dysponują porównywalnym zapleczem technicznym, specjalistycznymi pracowniami, które dają gwarancję kształcenia zawodowego na wysokim poziomie i w pełnym zakresie, przewidzianym przez program nauczania, niezależnie od tego, czy są to ośrodki prowadzone przez Izbę Przemysłowo – Handlową (IHK) czy państwowe.
Zajęcia prowadzone są w małych grupach. Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania problemowe. Nauczyciel jest moderatorem zajęć, jego rola sprowadza się do postawienia problemu i udzielania wskazówek potrzebnych do wykonania zadania. Uczniowie prowadzą na bieżąco dokumentację w formie dzienniczka.

W niemieckim systemie kształcenia zawodowego zauważa się odchodzenie od tradycyjnego modelu szkolnego na rzecz kształcenia modułowego i podnoszenia kwalifikacji w wybranym zawodzie. Ośrodki kształcenia zawodowego są ściśle powiązane z przemysłem na danym terenie. Nabór do poszczególnych zawodów dyktowany jest aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy, Uczeń w trakcie kształcenia zawodowego jest przygotowywany do pracy na konkretnym stanowisku, które obejmie po zakończeniu nauki i pozytywnym złożeniu egzaminu zawodowego. Uczeń, który nie znajdzie miejsca praktyki w zakładzie pracy, odbywa praktyczną naukę zawodu w ponadzakładowych ośrodkach kształcenia zawodowego prowadzonych przez IHK.


Bezpośredni kontakt z uczestnikami kształcenia zawodowego – nauczycielami i uczniami – oraz wizyty w różnego typu ośrodkach kształcenia zawodowego pozwala uczestnikom projektu na skonfrontowanie swoich doświadczeń z doświadczeniami niemieckich kolegów, weryfikację własnej wiedzy i umiejętności oraz podejrzeć, na jakim sprzęcie, wyposażeniu, urządzeniach i rozwiązaniach technicznych pracują niemieccy trenerzy zawodu, co pozwoli sensownie doposażyć pracownie w ZSZiO.
Wszystkie zdobyte doświadczenia pozwolą w przyszłości na przeniesienie niektórych elementów niemieckiego kształcenia zawodowego na grunt polski.
Rezultatem głównym efektem projektu będzie stworzenie programu pod nazwą „Ze szkoły do pracy” z którym zostaną zapoznani nauczyciele przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w powiecie pszczyńskim. (Joanna Jochemczyk)
agw

T G+ F

1

1
1
1
1
1
1
1

Zobacz także

LGD potrzebuje kredytu
LGD potrzebuje kredytu
Marcin potrzebuje krwi
Marcin potrzebuje krwi
Prace śląskich fotografów do zobaczenia w Centrum Przesiadkowym
Prace śląskich fotografów do zobaczenia w Centrum Przesiadkowym
Policjanci pomogli ocalić konie z przewróconej przyczepy
Policjanci pomogli ocalić konie z przewróconej przyczepy
Trwa remont Górniczej w Pawłowicach
Trwa remont Górniczej w Pawłowicach

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18