S1: Kolejne konsultacje?

02.04.2012, 10:50

Miedźna


Nie rozstrzygnięto, którędy pobiegnie droga ekspresowa S1. Niewykluczone kolejne konsultacje z mieszkańcami.


Nie wariant V, ale „A”, choć w praktyce oznacza to samo. To jedna z wersji przebiegu drogi, której najbardziej mogą obawiać się mieszkańcy gminy Miedźna. O tym, że mogą zostać zaproszeni na konsultacje, dowiedzieli się podczas zebrań wiejskich. - Przed wakacjami lub tuż po nich. Mieszkańcy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani – mówi wójt Bogdan Taranowski. Każdy z wariantów będzie zaczynał się na węźle „Kosztowy II i kończył na „Suchym Potoku”.

Wariant A o długości ok. 39,6 km - kompilacja dotychczasowych wariantów (patrząc od północy): I, II, V, I. Wariant B o długości ok. 40,4 km - kompilacja dotychczasowych wariantów: I, II, V, VI, IV, I. Wariant C o długości ok. 41,0 - kompilacja dotychczasowych wariantów oraz nowo projektowanego przebiegu na odcinku ok. 6 km: I, II, V, VI, VIb, IV, I. Wariant D o długości ok. 39,4 km - kompilacja dotychczasowych wariantów: I, II, V, VI, III, I, Ia, I. W tym wariancie, na niewielkim fragmencie, konieczna będzie korekta śladu wynikająca z przejścia wariantu VI w III.

W praktyce wariant, którego Miedźna obawia się najbardziej, czyli „A” to ta sama linia przebiegu drogi, tyle że po kilku latach więcej na niej domów, zezwoleń na budowę i więcej grobów na pobliskim cmentarzu, który mogłaby pochłonąć inwestycja. - Aktualnie prowadzone są obserwacje przyrodnicze. Dwukrotnie uczestniczyłem w tej sprawie na spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Wariant „C” wydaje się na dziś najbardziej prawdopodobny. Jedynie tyle mogę powiedzieć – dodaje wójt.

agw

T G+ F

Zobacz także

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne
Kolejne remonty, kolejne zmiany rozkładu PKP
Kolejne remonty, kolejne zmiany rozkładu PKP
Dokument "Tajemnica Ojca Pio" w Pawłowickim GOK-u
Dokument "Tajemnica Ojca Pio" w Pawłowickim GOK-u
Plebiscyt na Wolontariusza Roku Gminy Pszczyna
Plebiscyt na Wolontariusza Roku Gminy Pszczyna
Weekendowy rozkład jazdy
Weekendowy rozkład jazdy

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18