S1: Kolejne konsultacje?

02.04.2012, 10:50

Miedźna


Nie rozstrzygnięto, którędy pobiegnie droga ekspresowa S1. Niewykluczone kolejne konsultacje z mieszkańcami.


Nie wariant V, ale „A”, choć w praktyce oznacza to samo. To jedna z wersji przebiegu drogi, której najbardziej mogą obawiać się mieszkańcy gminy Miedźna. O tym, że mogą zostać zaproszeni na konsultacje, dowiedzieli się podczas zebrań wiejskich. - Przed wakacjami lub tuż po nich. Mieszkańcy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani – mówi wójt Bogdan Taranowski. Każdy z wariantów będzie zaczynał się na węźle „Kosztowy II i kończył na „Suchym Potoku”.

Wariant A o długości ok. 39,6 km - kompilacja dotychczasowych wariantów (patrząc od północy): I, II, V, I. Wariant B o długości ok. 40,4 km - kompilacja dotychczasowych wariantów: I, II, V, VI, IV, I. Wariant C o długości ok. 41,0 - kompilacja dotychczasowych wariantów oraz nowo projektowanego przebiegu na odcinku ok. 6 km: I, II, V, VI, VIb, IV, I. Wariant D o długości ok. 39,4 km - kompilacja dotychczasowych wariantów: I, II, V, VI, III, I, Ia, I. W tym wariancie, na niewielkim fragmencie, konieczna będzie korekta śladu wynikająca z przejścia wariantu VI w III.

W praktyce wariant, którego Miedźna obawia się najbardziej, czyli „A” to ta sama linia przebiegu drogi, tyle że po kilku latach więcej na niej domów, zezwoleń na budowę i więcej grobów na pobliskim cmentarzu, który mogłaby pochłonąć inwestycja. - Aktualnie prowadzone są obserwacje przyrodnicze. Dwukrotnie uczestniczyłem w tej sprawie na spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Wariant „C” wydaje się na dziś najbardziej prawdopodobny. Jedynie tyle mogę powiedzieć – dodaje wójt.

agw

T G+ F

Zobacz także

Spotkania dotyczące sporządzanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Spotkania dotyczące sporządzanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Kolejne remonty, kolejne zmiany rozkładu PKP
Kolejne remonty, kolejne zmiany rozkładu PKP
Dni EKO Sąsiada
Dni EKO Sąsiada
Dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego. Nawet 18 tys. złotych
Dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego. Nawet 18 tys. złotych
Sześć pomp infuzyjnych trafiło na Oddział Neonatologiczny pszczyńskiego szpitala
Sześć pomp infuzyjnych trafiło na Oddział Neonatologiczny pszczyńskiego szpitala

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18