Pszczyna stale się rozwija - wywiad z burmistrzem Pszczyny

21.12.2012, 10:41

Pszczyna

Burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol podsumowuje półmetek kadencji


Minęły dwa lata, od kiedy został Pan burmistrzem Pszczyny. Warto podsumować ponad 700 dni urzędowania.
Zgodnie z programem, który założyłem przed wyborami konsekwentnie realizujemy inwestycje drogowe. Budżet w 2011 i 2012 roku ukierunkowałem na zadania związane z budową dróg i chodników, remontami placówek oświatowych, wydatkami związanymi z pomocą społeczną oraz ochroną środowiska. Największą inwestycją drogową była modernizacja ulic Paderewskiego, Plebiscytowej oraz Strzeleckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zakończyliśmy modernizację ul. Kościuszki, która zakładała m.in. nowe nasadzenia drzew i krzewów, budowę chodnika, wymianę krawężników, budowę oświetlenia ulicznego. Główny ciąg komunikacyjny stał się bardziej reprezentacyjny. Zmienia się oblicze dworca PKP, dzięki czemu ta część naszego miasta zyska nowego blasku.

W każdym budżecie planujemy zrównoważony rozwój. Realizujemy zadania zarówno na terenie miasta, jak i naszych dwunastu sołectw. W ubiegłym roku przebudowane zostały ulice Wilcza oraz Sarenek w Studzienicach, niedawno zakończyły się prace na ul. Baziowej w Jankowicach. W listopadzie 2012 zakończyła się budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ćwiklicach. W Pszczynie położyliśmy nową nawierzchnię asfaltową na ulicy Narcyzów, a także Nałkowskiej, Marmurowej i Łuczniczej. Wykonaliśmy również łącznik między ul. Wolności i Zawadzkiego w Ćwilkicach. Nowe drogi oznaczają lepszy komfort dla zmotoryzowanych mieszkańców. Myślimy także o pieszych, dla których budujemy chodniki. Dzięki współpracy z wojewódzkim oraz powiatowym zarządem dróg powstanie m.in. chodnik na ul. Bieruńskiej, gdzie zima zatrzymała prace. Przygotowywany jest projekt przebudowy chodników przy ul. Męczenników Oświęcimskich oraz ul. Żorskiej. Z tegorocznego budżetu przeznaczyliśmy, ponad 300 tys, zł na budowę chodnika na ul. Powstańców Śl. w Czarkowie. Mam świadomość, że mimo iż wiele kilometrów dróg i chodników powstaje, oczekiwania są dużo większe. Jako burmistrz Pszczyny muszę stać na straży publicznych finansów, dlatego założyłem, że zrobimy wszystko, żeby jak najwięcej środków na inwestycje pozyskać z zewnętrznych źródeł finansowania. Postanowiłem także, żeby w planowanym budżecie na rok 2013 nie podnosić podatków. Nie chcę, żeby do realizacji zadań inwestycyjnych dopłacali mieszkańcy naszej gminy. Szukamy pieniędzy m.in. w tzw. schetynówkach. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu w sprawie dopłaty do budowy ul. Grabowej, Jaworowej i Lipowej w Łące, koszt zadania przekracza milion złotych. W przyszłym roku wraz ze Starostwem Powiatowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizujemy przebudowę ul. Hallera oraz Złote Łany, na co zagwarantowaliśmy w budżecie 500 tys. zł.

Wspomniał Pan o projektach dotowanych z unijnych funduszy. Jak wypada Pszczyna na tle innych śląskich gmin?

Bardzo dobrze. Środki zewnętrzne to poważny zastrzyk przy realizacji gminnych inwestycji. Uratowaliśmy stajnie książęce, które były w opłakanym stanie. Przed wejściem ekip budowlanych na włosku wisiała katastrofa budowlana. Większość środków, które wydatkowaliśmy na remont i wyposażenie pochodziły ze środków europejskich. Obiekt przeszedł gruntowną modernizację, obecnie jest przygotowany do przekazania go pod zarządzanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Pozyskaliśmy także środki na przebudowę skansenu, gdzie trwają prace. Zmienią się również Koszary Ułańskie. Gmina Pszczyna wraz z Agencją Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej otrzymają dofinansowanie do przebudowy miejskiego targowiska wraz z bezpośrednim zapleczem. Realizacja zadania jest odpowiedzią na apel handlujących, którzy skarżyli się na stan i warunki, jakie panowały w obiekcie. Szukamy rozwiązania dla wszechobecnych dyskontów i znalezienia miejsca handlu dla naszych przedsiębiorców.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna wyznaczy kierunki rozwoju dla całej gminy, to chyba dokument o strategicznym znaczeniu?

Oczywiście. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczyna oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokumenty, który szczegółowo określają kierunki rozwoju. Prace nad studium trwały od początku kadencji. Dziś możemy potwierdzić zakończenie prac tego najważniejszego dokumentu dla gminy. W nim uruchomiliśmy procedurę utworzenia na terenie gminy strefy ekonomicznej. Ma ona powstać przy ul. Wodzisławskiej na obszarze ok. 48 ha. Radna Miejska pozytywnie opowiedziała się za pomysłem. Uruchomienie strefy przyniesie wiele korzyści, m.in. dodatkowe wpływy do budżetu gminy, a także nowe miejsca pracy. Oczywiście skomplikowana procedura oraz uzyskanie odpowiednich zgód wymaga czasu. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego ma bardzo duże znaczenie dla mieszkańców oraz osób, które zamierzają budować domy w gminie Pszczyna. Wzrasta zainteresowanie budownictwem domów jednorodzinnych, a właśnie plan zakłada przekwalifikowanie wielu gruntów rolnych na grunty pod zabudowę mieszkalną.

Sporo emocji na początku kadencji budziła polityka kadrowa. Jak ocenia Pan zmiany? Dzisiaj możemy już mówić o pierwszych efektach pracy nowej dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych oraz prezesa Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej…

Uważam, że zmiany, które zaproponowałem są słuszną decyzją. Jestem zadowolony ze zmian, które obserwujemy w obu instytucjach. Gabriela Januszewska przedstawiła najbardziej przejrzystą wizję prowadzenia Adnministracji Zasobów Komunalnych. Sporo remontów udało się wykonać w zasobach komunalnych, tam, gdzie wcześniej remonty były niemożliwe. AZK wykonuje coraz więcej remontów kamienic, klatek schodowych, wymiany okien oraz zniszczonego pokrycia dachowego w budynkach, które takich napraw wymagają. Rozpoczęła się wymiana starych, często awaryjnych parkomatów. Pierwsze siedem zostało zainstalowanych na parkingu przy ul. Chrobrego oraz Dworcowej. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej w ubiegłym roku wykonało ponad 2000 mb kanalizacji sanitarnej, współfinansowało również budowę sieci wodno-kanalizacyjnej o łącznej długości ponad 4000 mb. Na terenie gminy PIK wymienił ponad 10 km sieci wodociągowej. Spółka działa także poza terenem gminy realizując zadania komercyjne w ramach konserwacji i napraw cieków wodnych. W ten sposób dodatkowo zarabia. Zmiany w polityce kadrowej nie dotyczą tylko zmian w kadrze zarządzającej. Na początku kadencji założyłem, że Urząd Miejski będzie sprzyjał młodym ludziom. Na staż przyjęliśmy sześć osób, dwanaście skorzystało z możliwości prac interwencyjnych. Urząd Miejski otwarty jest dla praktykantów dlatego w samym urzędzie w ciągu dwóch ostatnich lat praktykę odbyło ponad trzydzieści osób.

Nie możemy zapominać o oświacie. W budżecie gminy przy tej pozycji od lat figuruje najwyższa kwota.

Do dnia dzisiejszego rząd nie zaproponował zmian w Karcie Nauczyciela. Samorządy muszą szukać pieniędzy na oświatę, ponieważ subwencja nie wystarczy na pokrycie kosztów edukacji naszych dzieci. W gminie Pszczyna do 35 milionów pochodzących z budżetu centralnego na szczeblu lokalnym dopłacamy kolejne 35 milionów. Bez naszej dopłaty system edukacji nie ma prawa funkcjonować, dlatego musimy wziąć ciężar utrzymania szkolnictwa. Warto podkreślić, że nasze placówki edukacyjne są bardzo dobrze zarządzane. Gmina Pszczyna gwarantuje nauczanie na bardzo wysokim poziomie. To z pewnością się nie zmieni. Będziemy do szkół dopłacać, nie zamierzam żadnej z nich zlikwidować. W ciągu dwóch ostatnich lat na same remonty i inwestycje w pszczyńskich placówkach oświatowych przeznaczyliśmy aż 4 262 614 zł. Wybudowaliśmy salę gimnastyczną wraz z zapleczem w SP nr 8 Rudołtowicach, kuchnię dla przedszkola nr 19 i SP nr 15 w Jankowicach, zakończyliśmy II etap zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych przy SP nr 7 w Ćwiklicach, w Wiśle Małej powstało boisko piłkarskie. Robimy wszystko, żeby komfort nauki był jak najlepszy.

Jak wygląda obecnie sytuacja w przedszkolach. Pamiętamy okres kiedy brakowało miejsc.

Bardzo szybko zareagowałem, ponieważ jesienią dla wielu dzieci zabrakło miejsc. Powiększyliśmy cztery oddziały przedszkolne w SP nr 18, Łące, Studzienicach oraz Brzeźcach, dzięki czemu udało się wygospodarować 125 miejsc. Planujemy rozbudowę przedszkola w Ćwiklicach, która nastąpi w 2013 i 2014 roku.

Na początku kadencji zapowiedział Pan budowę placów zabaw. Sześć powstało, gdzie będą następne?

Na początku mojej kadencji obiecałem, że jeżeli tylko warunki techniczne pozwalają na budowę placów zabaw, to przy szkole podstawowej w każdym sołectwie oraz na terenie miasta takie place powstaną. Przystąpiliśmy do programu „Radosna szkoła” w ramach, którego już udało się wybudować sześć placów. . Powstały już place zabaw przy SP nr 1 na osiedlu Stare Miasto i SP nr 2 na osiedlu Powstańców Śl. oraz przy ZS nr 2 na osiedlu Stara Wieś, w Ćwiklicach, Łące oraz Czarkowie. Trzy kolejne - w Piasku, Studzienicach oraz przy SP nr 18 na osiedlu Kolonia Jasna wybudujemy w 2013 r. Na budowę placów zabaw przeznaczyliśmy ponad milion złotych. Plac zabaw jest miejscem niezwykle ważnym dla naszych dzieci. Staje się centrum rozrywki i rekreacji, gdzie młodzi ludzie spędzają sporo czasu i dlatego warto w takie miejsca inwestować.

Młodych ludzi poza placami zabaw można także znaleźć w klubach sportowych, których w gminie nie brakuje.


Od lat wspólnie wspieramy kluby sportowe działające na terenie gminy. Wsparcie ze strony gminy dla wielu klubów oznacza być albo nie być. Pokrywamy koszty związane z utrzymaniem kadry trenerskiej, zaplecza oraz mediów. Duże wsparcie rokrocznie otrzymują od nas wszystkie kluby sportowe: piłkarze Iskry Pszczyna, drużyna siatkarek PLKS-u, kolarze, a także szkółki sportowe zrzeszające najmłodszych zawodników. W 2011 na utrzymanie klubów wraz z dotacją i stypendiami przeznaczyliśmy ponad 750 tys. zł

Ruszyły budowy w ramach projektu „Serca wsi”…
Rozpoczynamy pierwszy etap inwestycji. W Piasku, Porębie, Studzienicach oraz Jankowicach powstaną wiaty typu grill. W Wiśle Małej będzie wybudowany plac zabaw natomiast w Łące wybudowana zostanie scena. W Studzionce wykonane zostanie utwardzenie ażurowe placu. Budowa pierwszego etapu „Serca wsi” zakończy się w czerwcu przyszłego roku.

Dwa lata kadencji to z pewnością okres wielu wyzwań. Budżet ukierunkowany został na inwestycje, budowę dróg i chodników, inwestycje oświatowe, remonty szkół i rozbudowę placówek edukacyjnych oraz na przygotowanie dokumentów planistycznych takie jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, których brakowało do prawidłowego funkcjonowania gminy. Pamiętajmy, że spektrum działań jest o wiele szersze. Rozwijamy system opieki społecznej, sporo zmian zaszło w ramach projektów z zakresu ochrony środowiska i ekologii. Będę chciał utrzymać kurs, który obrałem dwa lata temu. Uważam, że dzięki zmianom Pszczyna stale się rozwija. (źródło: Gazeta Pszczyńska”)

pin

T G+ F

Zobacz także

Który z kandydatów burmistrzem Pszczyny?
Który z kandydatów burmistrzem Pszczyny?
Pszczyń się do kultury. Wywiad w Radiu Katowice
Pszczyń się do kultury. Wywiad w Radiu Katowice
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18