Ponad 2,5 miliarda na rozwój mikroprzedsiębiorstw

01.09.2011, 08:12

Region


Od 26 września do 7 października 2011 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”


http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-26-wrzesnia-do-7-pazdziernika-2011-r-arimr-przyjmuje-wnioski-o-przyznanie-pomocy-na-tworzenie.html

Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej, ogłosił 26 sierpnia w portalu internetowym ARiMR oraz w dzienniku ogólnopolskim, że wnioski o pomoc z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” finansowanego z PROW 2007 - 2013, będą przyjmowane przez Oddziały Regionalne ARiMR od 26 września do 7 października 2011 r. Na realizację inwestycji finansowanych z tego działania przeznaczono w tegorocznym naborze ponad 2,5 miliarda złotych.

Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie muszą spełniać kryteria dostępu, do których zaliczyć należy między innymi miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych lub miejsce siedziby czy oddziału w przypadku osób prawnych. Jeżeli podmiot podejmuje lub świadczy usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, może otrzymać pomoc na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” gdy zamieszkuje lub ma siedzibę czy oddział w gminie miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Jeżeli natomiast podmiot prowadzi lub planuje rozpoczęcie działalności innej niż usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, powinien zamieszkiwać w przypadku osób fizycznych lub mieć siedzibę czy oddział w przypadku osób prawnych w miejscowości należące do gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców albo gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Lista działalności gospodarczych, na które można otrzymać pomoc obejmuje około 400 pozycji.

ARiMR może przyznać pomoc podmiotom wykonującym bądź podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa;
usług dla ludności;
sprzedaży hurtowej i detalicznej;
rzemiosła i rękodzielnictwa;
robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
usług transportowych;
usług komunalnych;
przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
magazynowania lub przechowywania towarów;
wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

W tym roku pomoc na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będzie udzielana na równie korzystnych warunkach jak rok temu. Na projekty, po realizacji których zostanie utworzone jedno miejsce pracy będzie można otrzymać 100 tys. zł, w przypadku utworzenia dwóch miejsc 200 tys. zł - a w przypadku utworzenia trzech lub więcej nowych miejsc pracy będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł.

Pomoc będzie wypłacana po zrealizowaniu operacji. O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, będzie decydowała liczba punktów, które ARiMR przyzna na podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW. Preferowane będą operacje z regionów uboższych, a zwłaszcza borykających się z dużym bezrobociem, a także te które doprowadzą do powstania jak największej liczby nowych miejsc pracy.

Mikroprzedsiębiorstwem jest firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników, a jej roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.
Dotychczas, w ramach przeprowadzonych w 2009 i 2010 roku naborów wniosków, dofinansowanie otrzymało prawie 5 tys. firm. Pomoc przyznana im na realizację projektów inwestycyjnych przyczyniła się do utworzenia ok. 10 tys. nowych miejsc pracy.

Departament Komunikacji Społecznej ARiMR

agw

T G+ F

Zobacz także

Wiedzą co to zrównoważony rozwój
Wiedzą co to zrównoważony rozwój
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Cykl spotkań „Dobra starość, długie życie” w Starostwie Powiatowym
Cykl spotkań „Dobra starość, długie życie” w Starostwie Powiatowym
Chochla 2019 z finalistą programu MasterChef
Chochla 2019 z finalistą programu MasterChef

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18