Roboty przy odbudowie stawu, fot. pszczyna.pl

Odtwarzają staw w parku

Pszczyna02.03.2015, 09:57

Trwają prace związane z remontem przepustów oraz odbudową stawu przy ul. Chopina w Pszczynie. Na to zadanie Urząd Miejski pozyskał dofinansowanie.

Na „Rewitalizację Zabytkowego Parku Pszczyńskiego poprzez przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej - część IV” Urząd Miejski pozyskał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości nie przekraczającej 90% wartości inwestycji.

Przedsięwzięcie ma na celu przywrócenie życia biologicznego w ekosystemie wodnym na terenie Zabytkowego Parku Pszczyńskiego. Odtworzenie pierwotnego systemu wodnego wraz z poprawą stanu estetycznego nawiązującego do wyglądu elementów historycznych zachowanych do lat współczesnych.

W ramach projektu przewiduje się m.in: odmulenie istniejącego stawu wraz z wyprofilowaniem skarp, ubezpieczenie dna stawu w obrębie dwóch istniejących wlotów brukiem kamiennym, montaż urządzenia wyciągowego wraz z nową zasuwą, montaż kładki stalowej oraz barier ochronnych stylizowanych wg wzoru z XIX w, wymianę zniszczonych ubezpieczeń z elementów betonowych (dyble, korytka betonowe i płyty ażurowe) na ubezpieczenia z wykorzystaniem materiałów naturalnych w postaci bruków w dnie i na skarpach na odbudowanych odcinkach rowów, przebudowę istniejącego przepustu sklepionego (zabytkowego z 1813r.) z uwagi na jego zły stan techniczny na przepust sklepiony z zachowaniem wymiarów, wyglądu i elementów kamiennych zgodnych z oryginałem, przebudowę istniejącego przyczółka wlotowego przepustu nr 3 z uwagi na zły stan techniczny na identyczny zgodny z oryginałem wraz z montażem barier stylizowanych, przebudowę istniejącego przepustu nr 4 z kręgów betonowych na przepust sklepiony z przyczółkami z cegły w celu podniesienia walorów estetycznych w Zabytkowym Parku Pszczyńskim.

Barierki z rur stalowych zostaną zastąpione na barierki stylowe zgodnie z oryginałem z XIX wieku. Odbudowa stawu i koryt rowów parkowych będzie prowadzona po ich dotychczasowej trasie z dowiązaniem do istniejących górnych krawędzi skarp.

Koszt całkowity projektu zadania szacowany był na kwotę to 1 107 000,00 zł. Urząd Miejski pozyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości 955 425,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ale po przetargu wiadomo, że prace w pszczyńskim parku będą tańsze. O to sporo. Wykonawcą inwestycji jest firma Melioracje Wodne z Rybnika, która realizuje to zadanie za kwotę ponad 713 tys. zł brutto (do tej kwoty zostaną jeszcze doliczone koszty nadzoru w wysokości ok. 45 tys. zł). Dofinansowanie z NFOŚiGW nie może przekroczyć 90% wartości inwestycji.

W ubiegłym tygodniu burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol, zastępca burmistrza, Grzegorz Wanot, Sylwia Pająk- Figula z Urzędu Miejskiego oraz Jacek Lebioda z Miejskiego Zakładu Zieleni spotkali się, żeby zobaczyć jak przebiegają prace. 

ram

T G+ F

Rewitalizacja parku, fot. pszczyna.pl

Rewitalizacja parku, fot. pszczyna.pl
Rewitalizacja parku, fot. pszczyna.pl
Rewitalizacja parku, fot. pszczyna.pl
Rewitalizacja parku, fot. pszczyna.pl
Rewitalizacja parku, fot. pszczyna.pl

Zobacz także

160 tys. zł na remont odwodnienia dróg gminnych
160 tys. zł na remont odwodnienia dróg gminnych
Flamenco w parku
Flamenco w parku
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18