(fot. powiat)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

Powiat24.11.2020, 16:38

W środę, 25 listopada w godzinach od 8.00 do 14.00 Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie będzie prowadził nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski można składać:

elektronicznie - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP- przez portal PRACA.GOV.PL (wybierając Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu/Pismo do urzędu (PSZ-PU) - (zalecane),

elektronicznie - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP - na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na platformie EPUAP /PUPPszczyna (wybierając Katalog spraw/ Sprawy ogólne/ Pismo ogólne do podmiotu publicznego),

pisemnie - składając wniosek wraz z załącznikami w zaadresowanej i zaklejonej kopercie do skrzynki oddawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Pszczynie (ul. Dworcowa 23).

Skrzynka oddawcza dostępna jest: poniedziałek w godzinach: 7.30 do 17.00; wtorek, środa, czwartek w godzinach: 7.30 do 15.30; piątek w godzinach: 7.30 do 14.00;

pisemnie - przesyłając wniosek wraz z załącznikami tradycyjną pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna.

Dokumenty przekazywane drogą elektroniczną należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Zeskanowane dokumenty przesłane na adres mailowy - nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzeniu podlegać będą wnioski sporządzone na aktualnych drukach, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów, w tym wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie w zakładce Aktywne formy - nabory wniosków.

Dodatkowych informacji udziela: doradca klienta instytucjonalnego pod numerem telefonu: 32 210 27 48.

(źródło: powiat)

KK

T G+ F

Zobacz także

Podsumowano projekt „E-aktywni mieszkańcy Gminy Pszczyna”
Podsumowano projekt „E-aktywni mieszkańcy Gminy Pszczyna”
Grupa HKR Pszczyna szkoliła się w ramach międzynarodowej współpracy
Grupa HKR Pszczyna szkoliła się w ramach międzynarodowej współpracy
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18