Po wystąpieniach prelegentów odbyła się ożywiona dyskusja nt. systemu gospodarowania odpadami w Pszczynie oraz działalności firmy Remondis.

Gminę Pszczyna czeka śmieciowa rewolucja

Pszczyna10.03.2015, 10:35

Stowarzyszenie "Dla Ziemi Pszczyńskiej" zainicjowało dyskusję na temat nowoczesnej gospodarki odpadami. Gmina już zapowiada podwyżkę opłaty za śmieci. A mieszkańcy pytają, czy sortownia Remondisu w Pszczynie działa legalnie?

W miniony piątek w pszczyńskim ratuszu odbyło się seminarium poświęcone nowoczesnej gospodarce odpadami. Organizatorem seminarium było Stowarzyszenie "Dla Ziemi Pszczyńskiej", które walczyło przeciwko powstaniu instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, którą na terenach Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej chciała wybudować firma Remondis.

– Chcemy rozpocząć w Pszczynie dyskusję nt. gospodarki odpadami – mówił Michał Ziebura ze stowarzyszenia. Jego członkowie, Marek Szklorz i Małgorzata Łodzińska przypomnieli, dlaczego mieszkańcy walczyli przeciwko takiej lokalizacji inwestycji.

Michał Ziebura, Małgorzata Łodzińska i Marek Szklorz ze Stowarzyszenia Dla Ziemi Pszczyńskiej.

Katarzyna Huptys, naczelniczka Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie opowiedziała o planowanych zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Pszczyna.

Gmina podniesie opłatę śmieciową?

- Wszystkie odpady zebrane na terenie gminy są dostarczane do sortowni odpadów firmy Remondis, która jest wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jako instalacja zastępcza – mówiła Katarzyna Huptys i przyznała, że obowiązujący system doskonały nie jest. - Mamy trochę problemów – podkreśliła. Jakie to problemy? Zdaniem naczelniczki gmina do systemu dopłaca.

Obecnie każdy mieszkaniec gminy płaci 9,20 zł miesięcznie za odbiór śmieci. Z tej kwoty 8,65 zł od mieszkańca trafia na konto Remondisu, a reszta, czyli 55 gr zostaje w gminie i idzie na pokrycie kosztów obsługi systemu. – Dochody z opłat i wydatki na funkcjonowanie systemu powinny się równoważyć, a u nas pewne niedobory są. Dlatego będziemy musieli podjąć decyzję co do tego, jak i kiedy to zrównoważenie uzyskać – mówiła dyplomatycznie naczelniczka. To oznacza, że gmina szykuje nam podwyżkę opłaty za odbiór śmieci. - Stawkę opłaty należałoby podnieść jeszcze w tym roku – dodawała. 

W Pszczynie muszą zmienić się główne zasady, na jakich działa system

Dzisiaj odpady na terenie gminy odbierane są w systemie suche – mokre. Mokre trafiają do kontenerów i jest miesięczny limit na mieszkańca – 50 l. Jeżeli ktoś produkuje więcej, za ich odbiór musi zapłacić dodatkową opłatę. Natomiast odpady suche (jak papier, plastik, szkło), trafiają  wszystkie do żółtych worków (nie są segregowane osobno, wszystkie rodzaje można wrzucać do jednego worka) i są odbierane w nieograniczonych ilościach.

Ale 1 lutego br. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która znosi limit odpadów na mieszkańca i nakłada na gminę obowiązek odbioru wszystkich odpadów z posesji. Do tego gminy muszą też odbierać odpady budowlane (w ograniczonej ilości). Nie będzie też możliwe odbieranie odpadów w systemie mokre – suche. Zatem w Pszczynie zmianie musi ulec system segregacji śmieci. Zmiany muszą zostać wprowadzone do 1 sierpnia 2016 r.

Jak podkreśla naczelniczka, głównym problemem Pszczyny jest brak własnej lub wspólnej z innymi gminami instalacji do przetwarzania odpadów. Do tej pory w regionie IV, do którego należy nasza gmina, działa tylko jedna – w Bielsku-Białej. Na rozpatrzenie wniosku i przyznanie statusu instalacji regionalnej czeka też instalacja firmy Master w Tychach. - Dla nas najistotniejszą rzeczą jest to, czy zakład w Tychach będzie w stanie przyjąć odpady z gminy Pszczyna? Niestety, zakład z Bielska nie wyraża gotowości do przyjęcia naszych odpadów – mówiła Katarzyna Huptys.

Andrzej Supron ze spółki Master Tychy nie rozwiał tych wątpliwości. Opowiedział jednak w szczegółach o nowoczesnym zakładzie, który za niemal 134 mln zł powstał w Tychach. Obsługuje on osiem gmin (m.in. Tychy, Kobiór, Wyry), ok. 200 tys. mieszkańców. Udało się go wybudować dzięki prawie 70 mln unijnej dotacji, pożyczce preferencyjnej i dzięki wkładowi własnemu i pomocy gmin, które są jego udziałowcami (niemal 18 mln zł). Zakład działa od końca listopada 2014 r. Ale planowano go już 10 lat wcześniej. Andrzej Supron chwalił, że jest to jeden z najbardziej nowoczesnych zakładów gospodarowania odpadami w Europie i na świecie. – Odzyskujemy ponad 50% odpadów, tylko 49% trafia na wysypisko. Produkujemy odnawialną energię elektryczną i cieplną z odpadów – mówił.

Doc. Sieja: Musimy dużo zmienić

Gościem seminarium była doc. dr Lidia Sieja, 
pracownik Instytutu Ekologii Terenów Doc. dr Lidia SiejaUprzemysłowionych w Katowicach, niezależny i uznany ekspert w zakresie gospodarki odpadami.  To dr Sieja przygotowała zleconą przez powiat analizę złożonych przez Remondis dokumentów. Opinia ekspertki nie zostawiła złudzeń - potwierdziła rozbieżności w dokumentacji oraz obawy mieszkańców, że instalacja może powodować uciążliwości odorowe.

Na jakim etapie jesteśmy jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami? - Cel jest trudny. Do 2020 r. powinniśmy prawie trzyipółkrotnie zwiększyć recykling odpadów. To ogromne zadanie dla gmin, bo to właśnie gminy będą odpowiedzialne za wywiązanie się z tego obowiązku, a nie firmy, które mają umowy z gminami na odbieranie odpadów – podkreślała dr Sieja. Mówiła też, że należy znacznie ograniczyć ilość odpadów, które trafiają na składowiska i konieczne jest budowanie w naszym kraju spalarni odpadów. Obecnie tylko jedna, niewielka, funkcjonuje w Warszawie, w budowie jest sześć kolejnych, a najbliższa w Krakowie. Dodała też, że sortownia Remondisu w Pszczynie ma status instalacji zastępczej z wydajnością 60 tys. ton na rok. - Wiadomo, że co najmniej 2/3 z tej wydajności to są odpady spoza gminy Pszczyna – mówiła dr Sieja. 

Po wystąpieniach wywiązała się dyskusja. Głównie nt. planowanej przez gminę podwyżki opłaty za śmieci oraz działającej w Pszczynie sortowni Remondisu. 

Stanisław Wantulok zwrócił uwagę, że umowa na odbiór śmieci wynikająca z przetargu, który wygrała firma Remondis obowiązuje od 2013 do 2017 r. I firma nie może żądać wyższej kwoty za odbieranie odpadów w trakcie jej trwania. – Cena paliwa spadła, jaka jest potrzeba podnoszenia cen zbierania śmieci? W ościennych miejscowościach śmieci tanieją, a u nas mają drożeć? – pytał zbulwersowany mieszkaniec.

Naczelniczka Katarzyna Huptys odpowiadała, że podwyżka nie trafi do Remondisu, ale pokryje braki wynikające z obsługi systemu przez gminę. 

Na seminarium pojawiło się kilkadziesiąt osób.

Sortownia nie spełnia warunków?

Mieszkańcy zwrócili też uwagę, że w stacji przeładunkowej Remondisu sortuje się zmieszane odpady. - W moim przekonaniu to jest niedozwolone, bo ona nie spełnia warunków, które były w pozwoleniu na budowę – mówiła jedna z mieszkanek. Dr Sieja również zapytała, czy sortownia Remondisu ma prawo przyjmować odpady zmieszane?

Z ust naczelniczki odpowiedź nie padła. Przygotowani znów okazali się mieszkańcy.  

- Stacja przeładunkowa powstała w 2001 r. Jest obwarowanie, że miały tu trafiać odpady tylko z terenów Pszczyny. Natomiast sortownia to jest oddzielny obiekt, który ma zezwolenie tylko na sortowanie odpadów suchych. Ja tam nie byłam, ale mam  zrobiony wypis z dokumentacji, którą Remondis składał na kompostownię i pisze, że do stacji przeładunkowej trafiają zmieszane odpady komunalne, tzw. frakcja mokra, gdzie na sicie mechanicznie wycierana jest frakcja brudna. To znaczy, że tam się sortuje też odpady komunalne zmieszane, a na to pozwolenia nie ma. Z przepisów, które ja znam, instalacja jest użytkowana niezgodnie z dokumentacją i powinno być cofnięte pozwolenie – mówiła jedna z mieszkanek.

- To spotkanie miało na calu zaprezentowanie mieszkańcom, jakie są najnowocześniejsze metody gospodarowania odpadami i zainspirowanie gminy i radnych  do dyskusji, jak ma się zmieniać gospodarka odpadami w Pszczynie, co należy robić, żebyśmy nie płacili za odbiór śmieci po 30 zł – tym zakończył spotkanie Michał Ziebura.

Dyskusji przysłuchiwało się całkiem sporo pszczyńskich radnych (naliczyliśmy dziewięciu). Czy będą potrafili ten problem rozwiązać? Obecny na seminarium zastępca burmistrza, Grzegorz Wanot powiedział, że w najbliższym czasie rozmowy na temat systemu i funkcjonowania sortowni w Pszczynie się odbędą.

Patronat nad seminarium objęło Starostwo Powiatowe w Pszczynie oraz Urząd Miejski w Pszczynie.

ram

T G+ F

Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.

Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.
Seminarium nt. nowoczesnej gospodarki odpadami, 6.03.2015 r.

Zobacz także

Od lipca nowy harmonogram odbioru odpadów w gminie Pszczyna
Od lipca nowy harmonogram odbioru odpadów w gminie Pszczyna
Apelują o zakaz dla Remondisu i przeniesienie sortowni
Apelują o zakaz dla Remondisu i przeniesienie sortowni
Wyróżnienie dla ZSP w Studzienicach
Wyróżnienie dla ZSP w Studzienicach
2,5 mln na projekty obywatelskie
2,5 mln na projekty obywatelskie
Pawłowickie placówki oświatowe w dobie pandemii
Pawłowickie placówki oświatowe w dobie pandemii
Szybka kolej: o trasach ze śląskimi samorządowcami
Szybka kolej: o trasach ze śląskimi samorządowcami
Pomaganie przez bieganie
Pomaganie przez bieganie
Kolejne seanse Samochodowego Kina Objazdowego
Kolejne seanse Samochodowego Kina Objazdowego
Sytuacja epidemiologiczna w powiecie
Sytuacja epidemiologiczna w powiecie
Najlepsza Przestrzeń Publiczna. Zagłosuj na Centrum Przesiadkowe w Pszczynie
Najlepsza Przestrzeń Publiczna. Zagłosuj na Centrum Przesiadkowe w Pszczynie
Prywatny las z dotacją z PROW
Prywatny las z dotacją z PROW
Swoje chwalimy, cudze poznamy
Swoje chwalimy, cudze poznamy
Gmina Pawłowice w pierwszej setce najzamożniejszych gmin wiejskich
Gmina Pawłowice w pierwszej setce najzamożniejszych gmin wiejskich
Powszechny Spis Rolny
Powszechny Spis Rolny
Radość płynąca z folkloru
Radość płynąca z folkloru

Komentarze:

tola 2015-03-10 godz. 17:14
Jestem pod wrażeniem że ludzie nie dają za wygraną i walczą - dziękujemy!
ania 2015-03-09 godz. 20:48
brawo ludziska, komu sie chce udziom czy urzednikom? a kaj sołtys łaki? zakazali mu być?
mieszkaniec 2015-03-09 godz. 17:22
Gratulacje widać, że ludziom nie jest obojętna gospodarka odpadami, szkoda, że gmina Pszczyna nie ma udziałów tak jak zrobiły pozostałe gminy i będą wozić do Tychów śmieci, byłoby po problemie gdzie na terenach przemysłowych z dala od zabudowań i mieszkań powstał do tego przeznaczony zakład , a w Pszczyna zaspała, bo chyba mogli przypuszczać, że ludzie nigdy nie zgodzą się żeby to było pomiędzy osiedlami, z tą lokalizacją w Pszczynie to zabrakło wyobraźni , rozsądku i jeszcze wiele innych rzeczy. Zachłyśnięto się nie patrząc na mieszkańców i chciano im to wsadzić koło domów, dzięki ludziom,że nie dopuścili do tego bo byłaby niezła perła .
treść:
autor:

SQL: 18