Ulice Sygietyńskiego i Szymanowskiego w Pszczynie nie otrzymają dofinansowania do przebudowy z rządowego programu.

Drogi lokalne w 2016 roku - ostateczna lista rankingowa

Powiat04.01.2016, 13:17

30 grudnia 2015 r. wojewoda śląski przekazał ministrowi infrastruktury i budownictwa ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

Lista będzie obowiązywać po zatwierdzeniu przez ministra infrastruktury i budownictwa, co nastąpi najpóźniej do 20 stycznia 2016 r. Do tej listy nie można już wnosić zastrzeżeń.

Do programu zgłoszono 101 projektów (65 w kategorii dróg gminnych i 36 w kategorii dróg powiatowych) na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa ponad 141 mln zł. Limit środków z budżetu państwa dla województwa śląskiego w 2016 r. wynosi 54 mln 286 tys. 192 zł. Po połowie z tej kwoty ma trafić na drogi gminne oraz powiatowe.

W porównaniu do wstępnej listy rankingowej w kategorii dróg gminnych z 14. na 17. pozycję spadło zadanie zgłoszone przez gminę Pawłowice w partnerstwie z gminą Jastrzębie-Zdrój - przebudowa ul. Partyzantów. To najwyżej sklasyfikowana inwestycja spośród zgłoszonych przez gminy powiatu pszczyńskiego. Mimo nieznacznego spadku, projekt ma duże szanse na dofinansowanie (50% kosztów zadania), bo mieści się w przewidzianym limicie wydatków.

Dofinansowania nie otrzymają gminy Miedźna i Pszczyna. Ta pierwsza z projektem przebudowy ulic Kasztanowej i Krętej w Górze spadła z 30. na 31 pozycję. Z kolei gmina Pszczyna z projektem przebudowy ulic Zbożowej, Łowieckiej i Sygietyńskiego awansowała z 49. na 39. pozycję, ale to i tak za mało, by uzyskać dofinansowanie.

W kategorii dróg powiatowych dofinansowana będzie przebudowa ciągu dróg powiatowych - ul. Wyzwolenia w Pawłowicach, ul. Mlecznej w Mizerowie oraz ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową mostu. Na ostatecznej liście rankingowej zadanie to widnieje na 4. pozycji (spadek o jedną pozycję). Nie poprawiło się miejsce drugiego projektu zgłoszonego przez powiat pszczyński - przebudowa ulic Szymanowskiego i Chopina w Pszczynie. Zadanie to spadło z 32. na 33. pozycję.

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zostanie ogłoszona do 31 stycznia 2016 r.

jack

T G+ F

Zobacz także

Remonty dróg na razie na papierze
Remonty dróg na razie na papierze
Drogi lokalne - w powiecie pszczyńskim dwa zadania
Drogi lokalne - w powiecie pszczyńskim dwa zadania
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18