Darmowe zajęcia popołudniowe dla przedszkolaków

04.10.2011, 11:25

GÓRA, WOLA

Są jeszcze wolne miejsca w projekcie „Przedszkole dla każdego”.Zespół oświaty i Wychowania w Miedźnej informuje rodziców, iż w związku z istnieniem wolnych miejsc w popołudniowych oddziałach przedszkolnych na bieżąco można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu. Aby zgłosić dziecko do udziału w projekcie, rodzice muszą złożyć następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, kserokopię dowodu osobistego rodzica poświadczoną „za zgodność z oryginałem”, wypełnić ankietę i zapoznać się z regulaminem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.zoiw.miedzna.pl lub w Biurze Projektu – Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. (32) 211-61-77, (32) 211-63-54. Zajęcia w ramach projektu odbywają się w dwóch przedszkolach, w Górze (ul. Kręta 13, w godz. od 13:00 do 19:00) oraz Woli (ul. Górnicza 47A, w godz. od 15:00 do 19:00). O udział w projekcie dziecka mogą ubiegać się rodzice, których dziecko ukończyło 3 lata i nie zostało przyjęte do przedszkola (grupa dopołudniowa) oraz rodzice, którzy pracują w systemie zmianowym, mają zamiar podjąć zatrudnienie lub podnieść swoje kwalifikacje lub wykształcenie. Projket gwarantuje dzieciom udział w bezpłatnych zajęciach z wychowania przedszkolnego, rytmiki, języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej. Środki na realizację projektu pochodzą m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego.

agw

T G+ F

Zobacz także

Darmowe studia dla pielęgniarek
Darmowe studia dla pielęgniarek
Darmowe konsultacje dla przedsiębiorców
Darmowe konsultacje dla przedsiębiorców
Zakaz spalania liści i innych odpadów zielonych na posesjach. Co z nimi zrobić?
Zakaz spalania liści i innych odpadów zielonych na posesjach. Co z nimi zrobić?
gorący temat
Kontenery na liście w Pszczynie. Zobacz lokalizacje
Kontenery na liście w Pszczynie. Zobacz lokalizacje

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18