Chronić przede wszystkim

13.08.2012, 13:36

Powiat

Rozmowa z Marianem Piganem, nowym nadleśniczym Nadleśnictwa Kobiór


Skąd potrzeba zmiany na stanowisku nadleśniczego?
W tak dużej organizacji gospodarczej, jak Lasy Państwowe, potrzebne jest sprawne zarządzanie. Piotr Tetla nadleśniczym był przez 23 lata i osiągnął już wiek emerytalny. Ja z kolei zakończyłem pracę na stanowisku dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Z tutejszymi lasami jestem związany emocjonalnie, bo przecież rozpoczynałem pracę najpierw w Nadleśnictwie Pszczyna, a po połączeniu w Nadleśnictwie Kobiór. Tak się złożyło, że wracam na „stare śmieci”.
Czy w tym wypadku można mówić o awansie?
Nie rozpatruję tego w takich kategoriach. Dyrektorem generalnym byłem przez 4 lata. Odchodząc zostawiłem Lasy Państwowe w bardzo dobrej sytuacji finansowej i organizacyjnej. To była trudna i wyczerpująca praca. Nie da się być dyrektorem przez 20 lat. Na stanowisku nadleśniczego problemy są mniejsze, ale równie ważne, szczególnie tu na Śląsku.

Przeniesienie siedziby Nadleśnictwa z Kobióra do Piasku zostało przyjęte z żalem i rozgoryczeniem przez społeczność Kobióra. Jak wyobraża Pan sobie współpracę z samorządem tej gminy?
Pierwszą wizytę po objęciu stanowiska nadleśniczego z dniem 1 lipca złożyłem właśnie samorządowi gminy Kobiór. Z wójtem Stefanem Rytem wymieniliśmy poglądy na temat możliwości i obszarów współpracy. W moim odczuciu to spotkanie było bardzo obiecujące. Wymierne dowody na to są dwa. Uzgodniliśmy, że Nadleśnictwo będzie aktywnie uczestniczyć w uroczystościach gminnych. I druga kwestia – dawną siedzibę nadleśnictwa w Kobiórze przekazaliśmy gminie w 10-letnią dzierżawę.

Czy będzie Pan dążył do zwiększenia obszarów ochronnych lasów? To z kolei prowadzi do utraty dochodów gminy z tytułu podatku leśnego?
Jestem leśnikiem i moim obowiązkiem, a przede wszystkim wewnętrznym przekonaniem jest to, żeby lasy chronić. W tej chwili jesteśmy na etapie rewizji planu urządzenia lasu na następne 10 lat i stąd biorą się plany zwiększenia obszarów ochronnych kobiórskich lasów. Trudno się dziwić Radzie Gminy Kobiór, że wyraziła negatywną opinię w tej sprawie, bo dla budżetu gminy każdy grosz jest istotny. Dzisiaj jest takie prawo. Osobiście uważam, że Lasy Państwowe powinny płacić w całości podatek dla samorządów. Poza tym gmina, która jest położona wśród lasów powinna iść w takim kierunku, żeby w tej ochronności lasów, w ich wyjątkowości szukać zysków, wspólnie z Lasami Państwowymi.

Czyli?
Głównie myślę o rozwoju turystyki, ściągnięciu inwestorów, którzy byliby w stanie zainwestować w obsługę turystyki. Służymy tutaj pomocą, jeśli gmina będzie w stanie opracować jakieś propozycje. Uważam, że rozwój dużego przemysłu na terenie gminy Kobiór z uwagi na jej ekologiczny charakter nie byłby właściwym kierunkiem. Ale nie chcę niczego narzucać.

Jakie stawia Pan sobie wyzwania?

Nowy plan urządzenia lasu istotnie zwiększy rozmiar zadań, które staną przed wszystkimi leśnikami. Będzie więcej drewna na rynku dla regionalnych odbiorców oraz więcej pracy dla osób zatrudnionych w zakładach usług leśnych. Mimo że będziemy lasy intensywnie użytkować, to podstawowym celem jest ich ochrona. Da się to pogodzić. Przyroda pokazywała nam to wielokrotnie. Tutejsze lasy dojrzały do tego, żeby można było je użytkować. Dużym problemem na tym terenie jest zaśmiecanie lasów. Chcemy rozpocząć kampanię informacyjną na ten temat. Z kolei wspólnie z lokalnymi kołami łowieckimi zamierzamy aktywnie współpracować z zakresie ochrony zwierzyny występującej na tym terenie. Jako leśnicy będziemy chcieli wyjść do ludzi, żeby pokazać co robimy i przekonywać do swoich racji.

(źródło: Gazeta Pszczyńska)

jack

T G+ F

Zobacz także

Sport przede wszystkim
Sport przede wszystkim
Drogi przede wszystkim
Drogi przede wszystkim
„Cała Polska czyta dzieciom”
„Cała Polska czyta dzieciom”
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim
Plenerowe Kino Skansenowe
Plenerowe Kino Skansenowe

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18