Burmistrz o otwarciu obwodnicy: "To brak szacunku"

02.01.2014, 13:12

Pszczyna

2 stycznia burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol wysłał list otwarty do marszałka województwa, Mirosława Sekuły. W liście wyraża zdziwienie, że o otwarciu obwodnicy nie poinformowano Urzędu Miejskiego, a w wydarzeniu nie uczestniczył żaden przedstawiciel miasta ani Rady Gminy. My jeszcze dodajemy, że nie uczestniczył w nim również marszałek Mirosław Sekuła...


W swoim liście burmistrz wylicza jak przez lata Urząd Miejski angażował się, by inwestycję udało się zrealizować.
(...) dziwi fakt, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie poinformował Urzędu Miejskiego w Pszczynie o oddaniu drogi do użytku, a żaden przedstawiciel Miasta ani Rady Gminy nie uczestniczył w tym wydarzeniu. Zorganizowanie oficjalnego otwarcia i przecięcia wstęgi w dniu 31 grudnia 2013 roku w wykonaniu zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich pana Mirosława Krausa oraz starosty pszczyńskiego pana Pawła Sadzy, w moim odczuciu, jest brakiem szacunku dla wkładu pracy samorządowców ostatnich czterech kadencji. Wydaje się, że cała ta akcja miała tylko i wyłącznie cel propagandowy przed zbliżającymi się wyborami do samorządu.” - napisał burmistrz (pełna treść listu poniżej).

O komentarz poprosiliśmy Mirosława Krausa, zastępcę dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz radnego miejskiego. O liście dowiedział się od nas i skwitował go śmiechem... - To było tylko puszczenie ruchu. Przybrało formę przecięcia wstęgi, ale nie było to oficjalne otwarcie obwodnicy, ze względu na nieobecność marszałka województwa - mówi Mirosław Kraus, który w czwartek mówił też, że oficjalne otwarcie obwodnicy się obędzie, ale jego termin zostanie dopiero wyznaczony przez marszałka.

W piątek tę informację zdementował rzecznik prasowy ZDW, Ryszard Pacer. - Oficjalnego otwarcia nie było i nie będzie. Zresztą kontrakt nie został jeszcze zakończony, bo wykonawca musi jeszcze odbudować ul. Katowicką. Oficjalne otwarcia nie są nikomu potrzebne, choć chętnych do przecinania wstęgi zwykle przy takich okazjach nie brakuje. Obecność pana starosty przy dopuszczeniu obwodnicy do ruchu wynikała z tego, że kieruje on urzędem, który przejmuje odpowiedzialność za obwodnicę. Starostwo na podstawie porozumienia z władzami województwa zajmuje się utrzymaniem dróg wojewódzkich, czyli m.in. odśnieżaniem, uzupełnianiem oznakowania. Teraz to starosta w pewnym sensie przejmuje odpowiedzialność za obwodnicę - mówi Ryszard Pacer.

Starosta Paweł Sadza potwierdza słowa rzecznika. - Zostałem poproszony przez dyrektora ZDW, Zbigniewa Tabora o obecność podczas dopuszczenia drogi do ruchu w związku z przekazaniem drogi do zimowego utrzymania, którym na podstawie porozumienia będzie zajmować się powiat. Byłem tam zaproszonym gościem. O tym, że będzie wstęga, nic nie wiedziałem - mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Witold Trólka z biura prasowego marszałka również potwierdza, ze Urząd Marszałkowski nie planuje żadnej szczególnej uroczystości związanej z otwarciem obwodnicy. - Nie jest to w stylu obecnego marszałka Mirosława Sekuły. W stylu marszałka jest natomiast wizyta na miejscu, by zobaczyć, jak inwestycja służy kierowcom - mówi Witold Trólka.

List burmistrza do marszałka Mirosława Sekuły

Pan
Mirosław Sekuła
Marszałek Województwa

Z wielkim zdziwieniem i niedowierzaniem przyjąłem medialne doniesienia, że we wtorek 31 grudnia 2013 roku odbyło się oficjalne otwarcie północnej obwodnicy Pszczyny przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Starostę Pszczyńskiego. Inwestycja ta, tak długo oczekiwana przez Mieszkańców Pszczyny oraz kierowców, jest niewątpliwą zasługą Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach i jego Marszałków.

Nie należy jednak zapomnieć, że działania podjęte przez burmistrzów ostatnich kadencji, począwszy od Tomasza Tomczykiewicza, poprzez działania Henryka Studzieńskiego, Krystiana Szostaka, miały istotny wpływ na rozpoczęcie tej inwestycji.

Gmina Pszczyna, w oparciu o porozumienia z marszałkiem z 2001 i 2003 roku, w ostatnich 12. latach wykonała m.in.: prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę obwodnicy (2001-2003), operaty szacunkowe dla nieruchomości, geodezyjne wydzielenie działek, wykup gruntów, przeprowadzenie postępowań spadkowych prywatnych gruntów przeznaczonych pod wykup, przekazanie działek w formie darowizny. Kluczowe znaczenie miały, prowadzone w latach 2004-2009, negocjacje Henryka Studzieńskiego i Krystiana Szostaka z właścicielami ostatniego gospodarstwa, którego wykup umożliwił rozpoczęcie budowy przez Urząd Marszałkowski.

Budowa obwodnicy spowodowała wiele utrudnień dla mieszkańców Pszczyny: uciążliwości dla przedsiębiorców, zniszczenie dróg, problemy komunikacyjne, dodatkowe koszty związane z dowozem dzieci do szkół, z którymi zmagaliśmy się przez ostatnie dwa lata. Przygotowując się do tej inwestycji wybudowaliśmy objazd ulicami Strzelecka, Plebiscytowa, Paderewskiego, sfinansowaliśmy zieloną falę na DK1. Na bieżąco remontujemy drogi lokalne.

W ostatnich 3. tygodniach grudnia 2013 roku trwały również rozmowy i przyspieszony proces przejęcia przez Gminę oświetlenia obwodnicy, aby jak najszybciej mogła ona służyć kierowcom.Tym bardziej dziwi fakt, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie poinformował Urzędu Miejskiego w Pszczynie o oddaniu drogi do użytku, a żaden przedstawiciel Miasta ani Rady Gminy nie uczestniczył w tym wydarzeniu. Zorganizowanie oficjalnego otwarcia i przecięcia wstęgi w dniu 31 grudnia 2013 roku w wykonaniu zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich pana Mirosława Krausa oraz starosty pszczyńskiego pana Pawła Sadzy, w moim odczuciu, jest brakiem szacunku dla wkładu pracy samorządowców ostatnich czterech kadencji. Wydaje się, że cała ta akcja miała tylko i wyłącznie cel propagandowy przed zbliżającymi się wyborami do samorządu.

Burmistrz Pszczyny
Dariusz Skrobol

ram

T G+ F

Galeria

Zobacz także

Stłuczka na obwodnicy
Stłuczka na obwodnicy
Brak tabliczki kosztuje
Brak tabliczki kosztuje
Trwa rozbudowa zaplecza sportowego w Łące
Trwa rozbudowa zaplecza sportowego w Łące
Spotkanie autorskie z Filipem Springerem
Spotkanie autorskie z Filipem Springerem
Wraca akcja „Aktywnie na Starym Dworcu”
Wraca akcja „Aktywnie na Starym Dworcu”

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18