archiwum

Zmiany w gospodarowaniu odpadami w gminie Goczałkowice od 1 stycznia

Goczałkowice-Zdrój12.12.2019, 17:12

PSZOK po nowemu, wyższa stawka za śmieci, ulga dla osób, które kompostują, nowa frakcja odpadów, limity na niektóre śmieci – to najważniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku w gminie Goczałkowice. Nowe zasady gospodarowania odpadami wprowadzono po zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Od 1 stycznia wprowadzona zostanie nowa frakcja selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. To odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów zielonych (trawa, gałęzie, itp.). Mieszkańcy otrzymają na nie specjalne kubły. Odpady kuchenne będą odbierane spod posesji raz na dwa tygodnie. Nie należy ich wrzucać do kubłów w workach foliowych.

Zmiany dotyczą także odbioru odpadów wielkogabarytowych, które będą odbierane spod posesji tylko raz w roku. Wprowadzono też limit tego typu odpadów, które można oddawać w PSZOK-u. Od przyszłego roku każdy właściciel nieruchomości może oddać rocznie pół tony odpadów wielkogabarytowych i budowlanych oraz 4 opony z samochodów do 3,5 tony.

PSZOK dla mieszkańców gminy będzie funkcjonował przy ul. Bolesława Prusa 33 w Czechowicach-Dziedzicach. To efekt zmian w ustawie, które uniemożliwiają organizowanie mobilnych PSZOK-ów. Szczegółowy harmonogram funkcjonowania PSZOKu jest dostępny na stronie urzędu gminy.

Podwyższona została stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która od 1 stycznia będzie wynosić 20 zł na osobę miesięcznie.

Wyższe stawki za wywóz śmieci to także efekt drastycznego wzrostu tzw. opłaty marszałkowskiej ustalanej przez Ministra Środowiska (w ciągu trzech lat aż o 263%!), wzrostu cen energii, wzrostu płacy minimalnej, większych wymagań technicznych w stosunku do miejsc magazynowania odpadów. Co ważne, teraz wszystkie koszty gospodarowania odpadami będą ponosić mieszkańcy w opłacie za odbiór śmieci. System gospodarki odpadami musi być systemem samofinansującym się - gmina nie może na tym systemie zarabiać, nie może też do niego dopłacać.

Umowa z wykonawcą usługi wywozu śmieci, firmą Sanit Trans z Międzyrzecza Górnego ( to ta sama firma, która obecnie odpowiada za odbiór śmieci w gminie) będzie obowiązywała przez rok. Od przyszłego roku wynagrodzenie dla wykonawcy usługi będzie zależało od rzeczywistej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów. Tym samym odchodzi się od systemu zryczałtowanego, w którym firma otrzymywała wynagrodzenie, bez względu na ilość odpadów.

W Goczałkowicach wprowadzono też zwolnienie z części opłaty za odbiór odpadów dla nieruchomości, w których kompostowane będą bioodpady (kuchenne i zielone) w kompostowniku przydomowym. Ulga wyniesie 1 zł za jedną osobę miesięcznie.

Zmiany ustawowe zlikwidowały możliwość oświadczenia, że mieszkaniec nie będzie segregował odpadów. Więcej zapłaci właściciel nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – to 60 zł miesięcznie za osobę.

 (źródło: UG Goczałkowice-Zdrój)

ar

T G+ F

Zobacz także

Budżet gminy Goczałkowice-Zdrój uchwalony. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w 2020 roku?
Budżet gminy Goczałkowice-Zdrój uchwalony. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w 2020 roku?
Ile zapłacimy za wywóz śmieci w gminie Pszczyna od stycznia 2020 roku?
Ile zapłacimy za wywóz śmieci w gminie Pszczyna od stycznia 2020 roku?
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

ss 2019-12-13 godz. 08:33
Hmm pszok w czechowicach? Z ustawy wynika że to gmina odpowiada za odpady komunalne więc co pszok robi w innej gminie?
treść:
autor:

SQL: 18