Zajmują pas drogowy i słono płacą

Pszczyna21.05.2019, 10:35

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na pszczyńskim rynku przypomnieli radnym, że rok temu Rada Miejska w Pszczynie zgodziła się na obniżkę opłaty za zajęcie pasa drogowego. Władze gminy do obniżenia opłaty jednak się nie palą.

Rok temu gmina Pszczyna zmieniła zasady, na jakich przedsiębiorcy prowadzą m.in. ogródki gastronomiczne wokół rynku. W wyniku zarządzenia burmistrza z marca ub. roku  restauratorzy nie płacą już dzierżawy, a opłatę za zajęcie pasa drogowego. Do tego czasu  właściciel restauracji czy kawiarni dzierżawił teren przed swoimi lokalami płacąc 5 zł netto miesięcznie za 1 m2. Po decyzji burmistrza uiszcza opłatę za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1 zł dziennie!

- Dla mnie oznacza to podwyżkę o 500-600%. Nikt z nas nie spodziewał się takiej zmiany - mówił nam rok temu właściciel jednego z lokali.  Jeśli przedsiębiorca jeszcze dwa lata temu miał ogródek o powierzchni np. 20 m2, za sześć miesięcy (od kwietnia do września) płacił z tytułu dzierżawy 600 zł, a za zajęcie pasa drogowego pod ogródek o tej samej powierzchni płaci ok. 3,6 tys. zł.

W połowie kwietnia br. do Rady Miejskiej w Pszczynie wpłynęło pismo podpisanie przez przedsiębiorców – wniosek o zmianę stawki za zajęcie pasa drogowego (do 0,50 zł/m2 za każdy dzień). Nie jest to nic nowego, bo przedsiębiorcy jedynie przypominają, że podobny wniosek składali już wiosną ub. roku. Wtedy przychyliła się do niego Komisja Gospodarki Rady Miejskiej, a następnie jej stanowisko przyjęła Rada Miejska podczas sesji 24 maja 2018 r. (17 głosów za, 2 wstrzymujące się). Radni zobowiązali jednocześnie burmistrza do przygotowania na kolejną sesję projektu zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Do tej pory wniosek nie został przez burmistrza zrealizowany.

Przedsiębiorcy postanowili zatem o sprawie włodarzom gminy przypomnieć. Tym razem wskazują ponadto, że wpływy do budżetu gminy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego od momentu wprowadzenia zmian znacząco wzrosły. W 2016 r. wynosiły 46 tys. 173,88 zł, a w 2018 r. już 105 tys. 875,42 zł. „W roku 2018 dochody wzrosły właśnie w związku ze zmianą sposobu naliczania opłat za użytkowanie ogródków. Na podstawie tego można wnioskować, iż po obniżeniu stawki o 50% całkowity dochód gminy z tytułu zajęcia pasa drogowego nie obniży się (gdyby w 2018 roku stawka została obniżona, dochód byłby na poziomie 53.000 zł, czyli podobnie jak w latach poprzednich). Pragniemy również zaznaczyć, że w 2018 r. główny dochód pochodził od restauratorów, którzy ponieśli kilkusetprocentowy wzrost opłat za organizowanie ogródków restauracyjnych, co w przypadku Pszczyny i jej turystycznego, zależnego od warunków pogodowych charakteru, nie daje możliwości zbilansowania działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Starego Miasta w Pszczynie” – piszą przedsiębiorcy.

I znów ich wniosek rozpatrywała Komisja Gospodarki. Tym razem jednak postanowiła negatywnie odnieść się do prośby przedsiębiorców. Stanowisko komisji miało być głosowane podczas sesji, 25 kwietnia br., jednak na wniosek radnego Arkadiusza Gardiasza radni postanowili (19 głosów za, 2 wstrzymujące się) nie opiniować propozycji odpowiedzi na pismo przedsiębiorców i skierować go do ponownej analizy na Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Pszczynie. Jej posiedzenie ma się odbyć końcem maja.

 - Chcę zwrócić uwagę, że przez rok burmistrz nic nie zrobił z wnioskiem przyjętym przez radę rok temu. W interesie gminy jest, aby ogródków na rynku było jak najwięcej, a wysoka opłata temu nie służy. Chodzi też o równe traktowanie wszystkich podmiotów gospodarczych, bo np. za ogródki na ul. Bankowej  przedsiębiorcy ciągle płacą dzierżawę, a nie opłatę za zajęcie pasa drogowego, jak ci z rynku - komentuje randy Gardiasz.

A co zrobi burmistrz Dariusz Skrobol? – Decyzja leży po stronie rady – mówi w swoim stylu.

 

Reklama

jack

T G+ F

Zobacz także

Zamiast parkingu mieszkania na wynajem
Zamiast parkingu mieszkania na wynajem
Dzień Baniek Mydlanych w Pszczynie
Dzień Baniek Mydlanych w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony

Komentarze:

pieszy 2019-05-29 godz. 20:58
"W interesie gminy jest, aby ogródków na rynku było jak najwięcej" czyżbyśmy stawiali na ilość? a może powierzchnię? - ciężko zrozumieć o jaki interes gminy mu chodzi, bo raczej nie o przychód z opłat.
treść:
autor:

SQL: 19