WYNIKI GMINNEGO REFERENDUM ŚMIECIOWEGO

13.11.2006, 10:11

Na podstawie protokołów głosowania otrzymanych z 27 Obwodowych Komisji do spraw referendum, Gminna Komisja do spraw referendum ustaliła, że w referendum wzięło udział 36,79 % uprawnionych, wobec czego na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym referendum jest ważne.
8 635 osób opowiedziało się za wprowadzeniem jednolitej zryczałtowanej opłaty za wywóz odpadów komunalnych z posesji, 5 844 osoby były przeciwko temu rozwiązaniu.
Gminna Komisja do spraw referendum stwierdziła, że większość ważnych głosów oddano za odpowiedzią pozytywną, w związku z powyższym na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, wynik jest rozstrzygający.Frekwencja 36,79 %

Liczba osób uprawnionych do głosowania 39 601
Liczba osób, którym wydano karty do głosowania 14 568
Liczba głosów ważnych 14 479
Liczba głosów pozytywnych „Tak” 8 635 - 59,64 %
Liczba głosów negatywnych „Nie” 5 844 - 40,36 %

jh

T G+ F

Zobacz także

Wyniki śmieciowego referendum
Wyniki śmieciowego referendum
Budowa Smoka Śmieciowego
Budowa Smoka Śmieciowego
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18