Urząd pracy ma środki na zatrudnienie bezrobotnych

26.02.2014, 09:55

Powiat

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 25. roku życia. Trwa też nabór wniosków na prace interwencyjne w ramach projektu „Drogowskaz do zatrudnienia”.

Osobom bezrobotnym do 25. roku życia oferowana jest pomoc w postaci organizacji staży, udzielenia dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz refundowania pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Druki wniosków są dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie, II piętro, pokój nr 20 oraz na stronie internetowej www.pup-pszczyna.pl w zakładce „pliki do pobrania”.

Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnym druku, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami.

Trwa również nabór wniosków na prace interwencyjne w ramach projektu „Drogowskaz do zatrudnienia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1.

Kandydaci do pracy są uczestnikami projektu „Drogowskaz do zatrudnienia”. W ramach projektu każda osoba skorzystała z indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, wsparcia psychologicznego, a także wzięła udział w dwudniowych zajęciach aktywizacyjnych. Przed skierowaniem na prace interwencyjne kandydat do pracy przejdzie podstawowe badania lekarskie.

jack

T G+ F

Zobacz także

Poszukaj pracy na targach
Poszukaj pracy na targach
Są dodatkowe środki na aktywizację bezrobotnych
Są dodatkowe środki na aktywizację bezrobotnych
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18