Suszec: zapisz dziecko do przedszkola

28.03.2013, 10:43

Suszec

Można już pobierać karty zgłoszenia dziecka do przedszkola. Wypełnione formularze będzie można składać od 2 kwietnia.


Karty zgłoszenia dostępne są w przedszkolach oraz na stronach internetowych placówek. Oddawać będzie je można w dniach 2-17 kwietnia, a listę dzieci przyjętych do przedszkola w poszczególnych grupach, listę rezerwową oraz listę dzieci, które nie zostały przyjęte ze względu na brak miejsc rodzice powinni poznać do 25 kwietnia.

W roku szkolnym 2013/2014 warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola po raz pierwszy jest zamieszkanie tego dziecka na terenie gminy Suszec. W pierwszej kolejności przyjmowane będą 6- i 5-latki odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, dzieci z niepełnych rodzin, dzieci osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz umieszczone w rodzinach zastępczych.

Następnie przyjmowane będą te, które dotychczas uczęszczały do danego przedszkola; dzieci obojga pracujących rodziców lub studiujących w systemie dziennym, które zapisane będą na pobyt dłuższy niż 5 godzin dziennie; dzieci z rodzin wielodzietnych; takie, których rodzice korzystają z pomocy GOPS; dziecko, którego starsze rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola oraz pozostałe dzieci 3- i 4-letnie w przypadku wolnych miejsc (w oddziale nie może być więcej niż 25 osób).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku, pod warunkiem, że w placówce będą wolne miejsca.

pako

T G+ F

Zobacz także

Pszczyna: Zapisz dziecko na półkolonie z PCKul-u
Pszczyna: Zapisz dziecko na półkolonie z PCKul-u
Zapisz się na rajd
Zapisz się na rajd
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18