Rekrutacja do projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

04.09.2013, 22:50

Pszczyna, powiat

Powiat pszczyński rozpoczął ostatnią już rekrutację do projektu systemowego „Mam zawód - mam pracę w regionie. To świetna okazja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na ukończenie specjalistycznych kursów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego podczas stażów i praktyk w firmach.


Rekrutacja do projektu ruszyła 2 września i potrwa do 4 października 2013 r.

Zaplanowane w ramach projektu działania:

• udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego;

• zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki;

• zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne m.in. z j. angielskiego, matematyki;

• kursy, w tym kursy certyfikowane m.in.: kurs na kierowcę - operatora wózka jezdniowego (w tym bezpieczna wymiana butli), kurs przygotowawczy SEP 1 kv, kurs - obrabiarki CNC, carvingu I stopnia, kelnerski, barmański I stopnia, CAFE - BARISTA, florystyczny, fotografii cyfrowej I stopnia, obsługi programu „Subiekt GT”, obsługi programu SYMFONIA I + II + III, obsługi programu AutoCad, obsługi programu „Księgowość w działalności gospodarczej”, grafiki komputerowej „Tworzenie stron internetowych”, obsługi kas fiskalnych „Nowoczesny sprzedawca”, kurs języka angielskiego dla danego zawodu, stylizacji paznokci, wizażu;

• praktyki/staże zawodowe m.in. w branży: spożywczej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej, geodezyjnej, reklamowej, mechatronicznej, transportowo-spedycyjnej;

• wizyty studyjne u pracodawców m.in.: Fiat Auto-Poland Zakład Tychy, ZAMEL Sp. z o.o., Inter-Grabex Logistic Sp z o.o., Gospodarstwo Szkółkarskie KAPIAS, Geo-Surveying, Grupa Terrabit Janusz Hess , Advicom Spółka z o.o., WODMETAL, Transport Międzynarodowy i Krajowy Tomasz Dzida Sp. z o.o., Hotel Gołębiewski w Wiśle, RAFAKO S.A., Vulcan Sp. z o.o.;

Dodatkowo uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z kursów on-line, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learningowej. Na platformie tej dostępne będą 3 bloki szkoleniowe, podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę.

Wykaz szkół objętych projektem, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pszczyński:
1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli:
- Technikum nr 2
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie:
- Technikum nr 1
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie:
- Technikum nr 3
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
4. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie:
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Specjalna

Warunki udziału w projekcie:

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria:
a) kształci się w szkole (zasadniczej szkole zawodowej lub technikum) biorącej udział w Projekcie;
b) nie była Uczestnikiem Projektu w poprzednim roku szkolnym;
c) nie jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata, następujących dokumentów:
a) formularza zgłoszeniowego do Projektu (Załącznik nr 1);
b) oświadczenia Uczestnika Projektu (Załącznik nr 2);
c) wypełnionej ankiety rekrutacyjnej (Załącznik nr 3).

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w Projekcie można znaleźć w ”Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz na stronie: www.e-zawodowcy.eu

Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmowane będą w terminie od 2 września 2013 r. do 4 października 2013 r. w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie. Kontakt: Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10, pokój nr 39, tel. (32) 449 23 08.

Dokumenty dostępne również w sekretariatach szkół.

ram

T G+ F

Zobacz także

Lokalni animatorzy na Start! - rusza rekrutacja do projektu
Lokalni animatorzy na Start! - rusza rekrutacja do projektu
"Mam zawód - mam pracę w regionie"
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18