Pszczyński Budżet Obywatelski 2020. Zagłosuj na najlepszy projekt!

Pszczyna16.09.2019, 09:50

Od 16 do 30 września swoje głosy na najciekawsze inicjatywy PBO 2020 oddać można za pośrednictwem panelu na stronie www.obywatelski.pszczyna.pl.

Wszyscy niekorzystający z Internetu, mogą oddać głos na tradycyjnych kartach do głosowania. Aby oddać głos właśnie w ten sposób, proponujemy skorzystać z jednego ze specjalnie do tego przygotowanych punktów (na osiedlach, w sołectwach oraz dodatkowo w Urzędzie Miejskim w Pszczynie).

Aby prawidłowo oddać głos, należy wybrać maksymalnie 1 projekt w każdej z dwóch kategorii. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór” na karcie do głosowania, wpisanie czytelnie swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, a także podpisanie zawartych na karcie oświadczeń. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

- na karcie wybrano więcej niż 1 projekt w jednej kategorii;
- mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania;
- wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, uniemożliwiające identyfikację głosującego;
- wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są niepoprawne;
- którekolwiek z oświadczeń zawartych na karcie nie zostało podpisane;
- oddanie głosu w imieniu innego mieszkańca lub mieszkańców.

Dokładne adresy, daty i godziny przeprowadzenia głosowań wskazane przez Przewodniczących Osiedli i Sołtysów.

(źródło: UM Pszczyna)

Reklama

KK

T G+ F

Zobacz także

Budżet Gminy Pszczyna uchwalony. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w 2020 roku?
Budżet Gminy Pszczyna uchwalony. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w 2020 roku?
Jeszcze tylko 5 dni głosowania w Pszczyńskim Budżecie Obywatelskim
Jeszcze tylko 5 dni głosowania w Pszczyńskim Budżecie Obywatelskim
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 19