Powiat Pszczyński Samorządowym Liderem Edukacji

Pszczyna12.12.2019, 16:17

11 grudnia powiat pszczyński został uhonorowany certyfikatem i statuetką „Samorządowy Lider Edukacji” za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki oświatowej i zarządzania szkolnictwem oraz wyróżnienie nadzwyczajne „Lider Bezpieczeństwa w Oświacie”.

Nagrody przyznano w Łodzi podczas Gali Finałowej IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw. Program „Samorządowy Lider Edukacji” to jeden z najbardziej prestiżowych i wartościowych projektów certyfikacyjnych w Polsce, porównywany do konkursów Teraz Polska czy Polska Nagroda Jakości. Organizatorem merytorycznym konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Wyróżnienie odebrali starosta Barbara Bandoła i wicestarosta Damian Cieszewski. 

Certyfikat potwierdza, że powiat pszczyński realizuje lokalną politykę edukacyjną w sposób innowacyjny, wdrażając przy tym pionierskie rozwiązania programowe, organizacyjne i kadrowe w systemie oświaty. To potwierdzenie przestrzegania najwyższych standardów jakościowych w dziedzinie zarządzania lokalną przestrzenią edukacyjną. Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji" jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszeniu jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.

- Ta nagroda jest wyróżnieniem dla wszystkich osób związanych z oświatą w powiecie pszczyńskim - dyrektorów szkół, urzędu pracy, nauczycieli i pracodawców, którzy współpracując z naszymi szkołami, zapewniają praktyczną stronę nauki zawodu, a także uczniów, którzy odnoszą znaczące sukcesy. To sukces środowiska oświatowego powiatu pszczyńskiego, za co wszystkim serdecznie dziękuję - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Do tegorocznej edycji programu zgłosiło się prawie 180 samorządów. Spośród nich Komisja Ekspertów złożona z naukowców z polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Śląskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, wybrała 37 samorządów.

W opinii komisji powiat pszczyński w sposób szczególny dba o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, wyróżnia się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę, jest organem prowadzącym placówki oświatowe o szczególnych, znaczących osiągnięciach dydaktycznych, organizatorskich, które realizują oryginalne i interesujące programy kształcenia. Nasz powiat wspiera innowacje edukacyjne, propaguje „dobre praktyki” w dziedzinie nauki, edukacji oraz zarządzania oświatą.

Oceny powiatu dokonano na podstawie m.in. analizy sprawozdań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej odnoszących się do wyników nauczania w szkołach, dla których powiat jest organem prowadzącym, analizy informacji z instytucji nadzoru i kontroli, analizy danych zawartych w raportach, dokumentach strategicznych powiatu.

Komisja podkreśliła, że „władze powiatu, dostrzegają w kształceniu młodego pokolenia fundament rozwoju powiatu, a nadzór nad działaniami pedagogicznymi sprawują odpowiedzialnie i długofalowo”, zaś „zakres poczynionych działań, jest imponujący i dowodzi podmiotowego traktowania przez powiat pszczyński potrzeb edukacyjnych młodych mieszkańców powiatu”.

- Komisja doceniła m.in. unijne projekty realizowane przez nasze placówki, dzięki którym uczniowie odbywają staże u zagranicznych pracodawców. Otrzymaliśmy także pozytywną ocenę stanu infrastruktury szkolnej, która jest sukcesywnie modernizowana głównie dzięki funduszom unijnym - mówi Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński. Podkreśla także, że certyfikat został przyznany za ścisłą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy oraz pracodawcami w zakresie planowania i realizacji oferty kształcenia oraz wprowadzanie nowych innowacji pedagogicznych zgodnymi z potrzebami rynku pracy.

Powiat pszczyński otrzymał także wyróżnienie nadzwyczajne „Lider Bezpieczeństwa w Oświacie” za wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań i procedur, podnoszących poziom bezpieczeństwa uczniów w placówkach. Przyznając ten tytuł, wzięto pod uwagę inwestycje oraz szereg konferencji i szkoleń, organizowanych z myślą o bezpieczeństwie uczniów.

(źródło: powiat)

ar

T G+ F

Zobacz także

Pszczyńskie szkoły: miesiąc z podwójnym rocznikiem
Pszczyńskie szkoły: miesiąc z podwójnym rocznikiem
Pawłowice Liderem Edukacji Samorządowej
Pawłowice Liderem Edukacji Samorządowej
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
W czwartek i piątek utrudnienia na ul. Bielskiej w Pszczynie
W czwartek i piątek utrudnienia na ul. Bielskiej w Pszczynie

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18