(fot. archiwum)

Ograniczenia odwiedzin w pszczyńskim szpitalu

Pszczyna25.02.2020, 17:41

W związku ze zwięk­szoną zachorowal­noś­cią na choroby wiru­sowe oraz koniecznoś­cią ich pow­strzy­ma­nia,  w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie wprowadzono ogranicze­nia w odwiedz­i­nach pac­jen­tów.

Do 1 kwiet­nia br. obow­iązują następu­jące ograniczenia:

- pac­jen­tów można odwiedzać codzi­en­nie od godz. 16.00 do 18.00;

- możliwe są odwiedziny pac­jen­tów wyłącznie przez osoby pełnoletnie;

- kat­e­go­rycznie zabra­nia się odwiedzin przez osoby, które są zain­fekowane (np. kaszel, katar, gorączka);

- w ciągu jed­nego dnia możliwe są jed­nokrotne odwiedziny przez jed­nego odwiedzającego;

- dla bez­pieczeństwa pac­jen­tów zaleca się rezy­gnację z odwiedzin bądź skra­canie do niezbęd­nego min­i­mum czasu ich trwania.

- Bardzo nam przykro z powodu utrud­nień, jakie pociąga taka decyzja, jest ona jed­nak niezbędna ze względu na bez­pieczeństwo pacjentów - informuje dyrekcja szpitala.

(źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie)

KK

T G+ F

Zobacz także

gorący temat
Ogromna kara dla Centrum Dializa. Spółka: będzie odwołanie
Ogromna kara dla Centrum Dializa. Spółka: będzie odwołanie
gorący temat
Po kontroli w szpitalu: 1 mln zł kary dla Centrum Dializa
Po kontroli w szpitalu: 1 mln zł kary dla Centrum Dializa
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18