(fot. powiat)

Informacja Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Powiat02.07.2020, 13:53

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku informuje, że przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i legitymacji osoby niepełnosprawnej odbywa się za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Można również zostawić dokumenty w skrzynce podawczej siedzibie zespołu.

Ogłoszenie przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Drodzy Klienci, znaleźliśmy się w bardzo trudnym dla nas wszystkich okresie. Z uwagi na specyfikę naszej działalności zdajemy sobie sprawę, iż Jesteście w grupie osób najbardziej zagrożonej zakażeniem koronawirusem. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Wasze, Waszych bliskich jak również pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku zmuszeni zostaliśmy do wprowadzenia ograniczeń kontaktów osobistych z Wami. Życzymy wzajemnej wyrozumiałości, wytrwałości oraz optymizmu na szybki powrót do stanu sprzed epidemii.

Na podstawie § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066) wprowadzam od dnia 1 lipca 2020 roku do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Rybniku:

Przyjmowanie wniosków o wydanie:
- orzeczenia o niepełnosprawności
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień
- legitymacji osoby niepełnosprawnej

odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź pozostawienie przesyłki w skrzynce podawczej w siedzibie Zespołu.

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się tylko w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa w siedzibie Zespołu, tzn. w sprawie złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej i jej odbioru, odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej - po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu daty i godziny, przy założeniu, że dopuszczalna liczba klientów, przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Informację telefoniczną w zakresie składania wniosków o wydanie orzeczenia, o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, umawianie terminu wizyty w siedzibie jednostki celem złożenia wniosku o kartę parkingową czy odbioru karty parkingowej i / lub legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz pomoc w wypełnianiu wniosków można uzyskać, w godzinach od 8:00 do 14:00, pod numerami telefonu:
- 517 219 410
- 733 440 133

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2020 poz.534) z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w przypadku gdy lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego. O terminie posiedzenia składu orzekającego osoby zostają informowane telefonicznie, w przypadku braku kontaktu telefonicznego strona informowana jest listownie.

Obecnie wszystkie posiedzenia składów orzekających odbywają się bez uczestnictwa osoby orzekanej. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
ul. Bolesława Chrobrego 39
44-200 Rybnik
E-Mail: zonr@pzon.rybnik.pl

(źródło: Powiat, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku)

KK

T G+ F

Zobacz także

Ważna informacja nt. wznowienia działalności PZON w Rybniku
Ważna informacja nt. wznowienia działalności PZON w Rybniku
Powiat pszczyński wypożycza rowery trójkołowe i sprzęt rehabilitacyjny
Powiat pszczyński wypożycza rowery trójkołowe i sprzęt rehabilitacyjny
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18