Hospicjum podsumowuje 20. rok działalności

Pszczyna13.03.2020, 10:17

Na dorocznym walnym zebraniu członków Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie podsumowano 20. rok działalności. 2019 był wyjątkowym rokiem w rozwoju organizacji − ogromnym nakładem pracy udało się zdobyć pieniądze i wdrożyć w życie dwa projekty oferujące osobom starszym niesamodzielnym usługi opiekuńcze i zdrowotne w ich miejscach zamieszkania.

Walne zgromadzenie

Po raz pierwszy hospicjum otrzymało także znacznie lepszy kontrakt z NFZ na opiekę nad chorymi w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Praca hospicjum została także wnikliwie sprawdzona przez Najwyższą Izbę Kontroli - nie znaleziono żadnych uchybień.

W 2019 r. hospicjum otoczyło całościową opieką 214 chorych i ich rodziny (blisko tysiąc osób). Pomoc jest całkowicie bezpłatna i praktycznie natychmiastowa − nie ma kolejek. Jeśli chorzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują od hospicjum bezpłatnie leki, artykuły higieniczne, opatrunkowe i odżywki. Dzięki wypożyczalni sprzętu medycznego, działającej przy hospicjum, mają zapewnione specjalistyczne łóżka, materace, koncentratory tlenu i inne urządzenia niezbędne do właściwej opieki.

W hospicjum najważniejsze są jednak kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób odpowiedzialnych za stan chorych. Obecnie w organizacji etatowo pracuje 3 lekarzy i 4 pielęgniarki, a na umowach cywilnoprawnych 5 lekarzy, 7 pielęgniarek, 3 psychologów/terapeutów i 2 fizjoterapeutów. Profesjonalizm tych osób oraz spełniane przez hospicjum standardy przekładają się na zasięg nowego kontraktu na usługi medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowa na lata 2019-2023 gwarantuje świadczenia dla aż 46 chorych, a nie jak dotychczas dla 9.

− W każdym domu mamy do czynienia z inną sytuacją. Żeby odpowiedzieć na rzeczywiste problemy, czyli pomóc naprawdę trzeba doświadczenia i wiedzy wielu osób, dlatego od wielu lat hospicjum pracuje w zespołach składających się z lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty i osoby wspierającej. W wypadku usług opiekuńczych członkiem zespołu jest także opiekunka − wyjaśnia Teresa Buczak, prezes pszczyńskiego hospicjum.

Pozycję hospicjum jako podmiotu leczniczego wzmacnia również uzyskany w 2019 r. Certyfikat ISO 9001, który potwierdza sprawne zarządzanie organizacją we wszystkich jej obszarach.

20. rok działalności hospicjum to również rozwój oczekiwanych przez mieszkańców powiatu usług opiekuńczych i medycznych dla osób starszych (po 60 roku życia) niesamodzielnych ze względu na choroby przewlekłe, niepełnosprawność czy różnego rodzaju wykluczenia. Hospicjum zdobyło na prowadzenie tej działalności dofinansowanie z UE w wys. ponad 3,5 mln zł. Z nowej formy opieki skorzystało już 67 chorych i ich rodziny na terenie całego powiatu. Projekty są kontynuowane, najdłuższy z nich potrwa do 2022 roku. Chorzy mają zapewnioną opiekę pielęgnacyjną, pielęgniarską, lekarską, psychologiczną i fizjoterapeutyczną natomiast ich opiekunowie rodzinni mają szansę na czasowy odpoczynek, poprawę własnych umiejętności opiekuńczych oraz udział w grupach wsparcia
z udziałem terapeuty/psychologa.

Nadal ogromnym wyzwaniem dla organizacji − przy jednocześnie rozwijającej się opiece medycznej − jest kontynuacja budowy Domu Ojca Pio, a w najbliższym czasie uruchomienie pierwszego wzniesionego budynku, w którym działać będzie ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych niesamodzielnych oraz specjalistyczne poradnie. Jak dotąd jedyną formą finansowania tego przedsięwzięcia, na którą hospicjum może realnie liczyć, są darowizny, zbiórki pieniężne i 1%.

− Dlatego co roku zwracamy się do mieszkańców całego powiatu o przekazywanie 1% . Wpisanie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego do PIT-u jest jedyną szansą, aby 1% z budżetu państwa trafił do Pszczyny na cel społeczny, czyli taki, który niesie pomoc osobom potrzebującym, a jednocześnie jest społecznie wspierany na przykład przez bezinteresowną pracę wolontariuszy - wyjaśnia Teresa Buczak.

Obecnie grono wolontariuszy hospicjum to około 60 osób profesjonalnie przygotowanych i przeszkolonych do pomocy chorym i ich rodzinom. Bardzo często hospicyjni wolontariusze działają w swoim najbliższym otoczeniu, niemal po sąsiedzku.

W ciągu minionego roku żaden z przyjętych przez hospicjum chorych nie został bez pomocy. Każdego dnia pracowników hospicjum można spotkać w kilkudziesięciu miejscach na terenie całego powiatu. Całokształt pracy pokazuje porównanie, iż w ciągu 365 dni roku - codziennie - pod opieką organizacji jest ponad 70 chorych, a wraz z nimi najbliżsi członkowie rodziny, niejednokrotnie tak samo jak chory − zdruzgotani chorobą, pozbawieni sił, niepewni. Misją hospicjum było i pozostaje, by działać tak, aby załagodzić każdy ból − fizyczny, psychiczny i duchowy.

(źródło: Hospicjum Ojca Pio)

Reklama

 

KK

T G+ F

Zobacz także

Listopadowa kwesta online
Listopadowa kwesta online
Praca hospicjum w okresie epidemii
Praca hospicjum w okresie epidemii
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
W czwartek i piątek utrudnienia na ul. Bielskiej w Pszczynie
W czwartek i piątek utrudnienia na ul. Bielskiej w Pszczynie
Pszczyna pozyskała 4 mln zł na fotowoltaikę
Pszczyna pozyskała 4 mln zł na fotowoltaikę

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 19