Wyniki PBO 2017 ogłoszono podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim

46 projektów do realizacji. Wystarczyły nawet... 4 głosy

Pszczyna19.10.2016, 13:48

Znamy wyniki Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. W puli były 2 mln zł.

Pod głosowanie poddano 82 projekty. Mieszkańcy oddali na nie łącznie 10 571 głosów (7 329 przez internet oraz 3 242 w tradycyjnym głosowaniu na kartach w 25 dostępnych punktach do głosowania), co oznacza, że frekwencja wynosiła 12,6%. To ponad 5% więcej niż w ubiegłym roku. Wojciech Jakubiec, koordynator ds. PBO przyznaje, że ten wynik to w dużej mierze praca sołtysów i przewodniczących osiedli, którzy angażowali mieszkańców do głosowania.

Ostatecznie w przyszłym roku realizowanych będzie 46 projektów za kwotę 1 mln 899 tys. 888 zł 12 gr. Być może liczba ta zwiększy się do 54, bo 8 zadań ma szansę na realizację, jeśli wnioskodawcy zgodzą się na okrojony zakres prac (wykorzystane byłyby środki na jednostkę, które pozostały do dyspozycji).

Wśród projektów ogólnogminnych realizowany będzie tylko jeden. To „Remont cmentarza komunalnego – wykonanie nowych alejek, wymiana bramy i furtki oraz małej architektury, budowa oświetlenia głównej alei”, który otrzymał 1 268 głosów z 5 095 wszystkich głosów w tej kategorii. Jego wartość to 100 tys. zł, czyli dokładnie tyle, ile przeznaczono na projekty ogólnogminne.

Wśród projektów lokalnych aż pięć realizowanych będzie w Jankowicach. Największą frekwencję odnotowano na os. Podstarzyniec (44,4%). Co ciekawe, na os. Kolonia Jasna jeden z projektów otrzymał tylko 4 głosy, a i tak będzie realizowany. Próg 5% obowiązywał bowiem tylko w przypadku sołectw i osiedli, gdzie zgłoszono tylko jeden projekt, a na os. Kolonia Jasna zgłoszono dwa.

- Zaproponuję wprowadzenie progu w takich wypadkach. Żeby złożyć projekt wnioskodawca musi zebrać 15 podpisów. Dlaczego nie musiałby zebrać także co najmniej 15 głosów już w głosowaniu, by jego projekt brany był pod uwagę? – mówi Wojciech Jakubiec. Przy czym burmistrz Dariusz Skrobol zauważa, że niektóre zadania są potrzebne, ale dotyczą niewielkiej liczby mieszkańców, stąd trudno wymagać dużej liczby głosów. - No i jest dylemat: robić takie ograniczenie czy nie robić? - przyznaje burmistrz. Pomysł ma być poddany pod dyskusję.


Projekty, które będą realizowane w 2017 r. w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego:

OS. STARE MIASTO
Wpisujemy się w historię Pszczyny – otwieramy bramy i serca dla jej mieszkańców. 150-lecie w klasztorku (133 głosy) – 50 000 zł
Starszy kolega, starsza koleżanka (16 głosów) – 5 500 zł

OS. KOLONIA JASNA
Rozwój stref aktywności rodzinnej na Osiedlu Kolonia Jasna, przy ul. Bratniej i ul. Księżycowej - etap II wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie osiedla (197 głosów) – 98 806,84 zł
Oznakowanie ulic na Osiedlu Kolonia Jasna (4 głosy) – 3 500 zł

OS. KĘPA
Remont nawierzchni chodnika w Parku Zamkowym w Pszczynie ok. 150 m (60 głosów) – 33 360 zł
Remont wiaty przystanku autobusowego przy ulicy Żorskiej w Pszczynie – obok Pokazowej Zagrody Żubrów (27 głosów) – 10 700 zł

OS. STARA WIEŚ
Modernizacja pomieszczeń w Osiedlowym Centrum Kultury w Starej Wsi (161 głosów) – 93 457,05 zł
Warsztaty wokalne dla chóru „Cantemus” z Pszczyny (23 głosy) – 3 000 zł
Cykl spotkań „Kultura z humorem” (21 głosów) – 10 000 zł

OS. ŚRÓDMIEŚCIE
Remont chodnika przy ulicy Kościuszki – etap I, część parzysta (127 głosów) – 65 856,24 zł

OS. SIEDLICE
Osiedlowe Centrum Kultury (54 głosy) – 34 300 zł
Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie (50 głosów) – 42 300 zł

OS. PIASTÓW
„Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji” – rozszerzenie funkcji istniejącego placu zabaw poprzez instalację dodatkowych urządzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wykonanie ogrodzenia – etap II (105 głosów) – 100 000 zł
Wyposażenie Biblioteki Publicznej Filii Nr 6 w Pszczynie – Osiedle Piastów (49 głosów) – 5 785 zł

OS. DASZYŃSKIEGO
Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Brzechwy (40 głosów) – 51 700 zł

OS. POLNE DOMY
Następny etap (drugi) korytowania i nawiezienia tłucznia na ulicy Kawalerzystów (73 głosy) – 55 559,31 zł

OS. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
Miasteczko Ruchu Drogowego na Osiedlu Powstańców Śląskich (276 głosów) – 88 322 zł

OS. PIŁSUDSKIEGO
Utwardzenie (wyasfaltowanie) ul. Tulipanów obok cmentarza – etap I (132 głosy) – 53 300 zł

OS. PODSTARZYNIEC
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Zuchów (238 głosów) – 51 544 zł

CZARKÓW
Wesoła Szkoła – edukacja i zabawa to super sprawa: Planetarium, Pieczenie Chleba, Kreatywne Strefy Gier oraz Wymiana Trybun na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie (89 głosów) – 20 000 zł
Budowa boiska do piłki nożnej plażowej – LKS Czarków (35 głosów) – 25 000 zł
Remont nawierzchni obok Ośrodka Kultury w Czarkowie (35 głosów) – 30 700 zł

PIASEK
Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Piasku przy ulicy Katowickiej 63; Ośrodek Kultury Kaniówka i Salka Środowiskowa przy OSP oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Słowackiego (748 głosów) – 101 633,67 zł

BRZEŹCE
Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych kompleksu LKS Brzeźce (248 głosów) – 21 000 zł

PORĘBA
Wyposażenie boiska w zaplecze sanitarno-socjalne wraz z oświetleniem (55 głosów) – 54 329,62 zł

JANKOWICE
Bezpieczne boisko (49 głosów) – 25 000 zł
Atrakcyjne boisko szkolne (42 głosy) – 23 470 zł
Zakup sprzętu do ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Jankowicach (33 głosy) – 15 000 zł
Utwardzenie miejsc postojowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach (27 głosów) – 23 600 zł
Doposażenie lokalu Biblioteki w Jankowicach (8 głosów) – 5 500 zł

STUDZIENICE
Wykonanie ogrodzenia wokół obiektu sportowego LKS-u w Studziencach (162 głosy) – 70 704,53 zł

ĆWIKLICE
Wyrównanie utwardzonej drogi o nawierzchni tłuczniowej wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej (250 głosów) – 88 500 zł

RUDOŁTOWICE
Monitoring wizyjny przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rudołtowicach (55 głosów) – 24 981 zł
Modernizacja Sali Ośrodka Kultury w Rudołtowicach wraz z doposażeniem zaplecza kuchenno-magazynowego (25 głosów) – 30 234 zł

ŁĄKA
Zagospodarowanie terenu wokół "Serca Wsi" w Łące - etap II (51 głosów) – 61 720,73 zł
„Aktywnie po zdrowie” – korekcja wad postawy (46 głosów) – 9 000 zł
Podniesienie jakości kulturalno-społecznej obiektu poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali wielofunkcyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące (33 głosy) – 15 000 zł
„Śpiewaj i tańcz” – zajęcia rytmiczno-ruchowe w przedszkolu (23 głosy) – 8 000 zł

WISŁA WIELKA
„W zdrowym ciele zdrowy duch” – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Wisła Wielka (70 głosów) – 17 952 zł
Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Wielka sań lodowych wraz z niezbędnym wyposażeniem do ratownictwa wodno-lodowego (52 głosy) – 10 506,36 zł
Renowacja boiska sportowego LKS w Wiśle Wielkiej (41 głosów) – 12 800 zł
Wyposażenie kuchni w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej w urządzenia gastronomiczne (36 głosów) – 36 271,80 zł

WISŁA MAŁA
Dofinansowanie jednostki OSP Wisła Mała w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy (101 głosów) – 24 227,60 zł

STUDZIONKA
„Ogród doświadczeń i zabawy” dla Przedszkola Publicznego Nr 14 (151 głosów) – 35 364,25 zł
Budowa oświetlenia na ul. Adelajdy w Studzionce (116 głosów) – 30 000 zł

 

Szanse na realizację mają jeszcze te projekty (pod warunkiem, że wnioskodawcy zgodzą się na mniejszy zakres prac):

Os. Stare Miasto: Mobilne miasteczko ruchu drogowego – 12 600 zł (należałoby dostosować budżet do kwoty 2 573,52 zł)

Os. Śródmieście: Bezpieczna przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Publicznym Gimnazjum Nr 1 – 68 000 zł (należałoby dostosować budżet do kwoty 2 488,51 zł)

Os. Siedlice: Plac zabaw dla najmłodszych – 35 000 zł (należałoby dostosować budżet do kwoty 4 296,31 zł)

Os. Daszyńskiego: Projekt i budowa skoczni w dal przy PG 4 – 35 000 zł (należałoby dostosować budżet do kwoty 24 031,46 zł)

Brzeźce: Uzupełnienie ogrodzenia przy placu zabaw dla dzieci w Brzeźcach, utwardzenie obejścia części parkingu przy Ośrodku Kultury i placu zabaw – 56 000 zł (należałoby dostosować budżet do kwoty 35 338,91 zł)

Ćwiklice: Integracja mieszkańców Ćwiklice – „W jedności siła” - 89 413,44 zł (należałoby dostosować budżet do kwoty 913,44 zł)

Wisła Mała: Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bobrów – 43 500 zł (należałoby dostosować budżet do kwoty 35 619,51 zł)

Studzionka: Dostawa i montaż klimatyzatorów w Sali Domu Kultury w Studzionce – 25 000 zł (należałoby dostosować budżet do kwoty 13 193,26 zł)

 

Reklama

Reklama

pako

T G+ F

Zobacz także

Pszczyński Budżet Obywatelski 2020. Zagłosuj na najlepszy projekt!
Pszczyński Budżet Obywatelski 2020. Zagłosuj na najlepszy projekt!
Budżet Gminy Pszczyna uchwalony. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w 2020 roku?
Budżet Gminy Pszczyna uchwalony. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w 2020 roku?
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
W czwartek i piątek utrudnienia na ul. Bielskiej w Pszczynie
W czwartek i piątek utrudnienia na ul. Bielskiej w Pszczynie
Pszczyna pozyskała 4 mln zł na fotowoltaikę
Pszczyna pozyskała 4 mln zł na fotowoltaikę
Burmistrz spotkał się z ministrem klimatu
Burmistrz spotkał się z ministrem klimatu
Budżet przyjęty. Ponad 10 mln zł na goczałkowickie inwestycje
Budżet przyjęty. Ponad 10 mln zł na goczałkowickie inwestycje
Nowa sygnalizacja świetlna w Pawłowicach
Nowa sygnalizacja świetlna w Pawłowicach
3 mln zł dotacji na termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie
3 mln zł dotacji na termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie
Powstał chodnik do Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej
Powstał chodnik do Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej

Komentarze:

Michał 2016-10-23 godz. 22:30
Jestem oburzony wpisem na stronie feysbukowej motoserce pszczyna (dziś usuniętym) „Dziękujemy wszystkim za mocne wsparcie i wiele wiele głosów na Propagowanie oddawania krwi podczas akcji Motoserce niestety jak widać kraj katolicki moherowy jest coraz mocniejszy i zamiast propagować ratowanie ludzkiego życia to upiększają sobie już za życia miejsce spoczynku które i tak powinno miasto bądź kościół remontować .No cóż przegraliśmy ale i tak jesteśmy wygrani zdobywając 2 gie miejsce w Pszczynie choć bez dotacji bo mohery zgarnęły całą pulę . dziękujemy” Ja już na pewno nie wezmę udziału w tej imprezie.
UCZESTNIK 2016-10-22 godz. 11:06
dlaczego tyle glosow jest nie waznych??????kombinacje przy zielonym stoliku ugoda zkimś co to jest Panie Burmistrzu paranoja nie ma kasy przechodzi nasepny projekt a nie jakies kombinacje i ugody miedzy ludzmi co przy "żłobie są" JAK MOŻE PRZEJŚĆ PROJEKT KTÓRY JEST WYCENIONY NA 30 TYS A PO UGODZIE Z KIMŚ PRZECHODZI ZA 15 TYSIECY znowu zakulisowe przepychanki TAK NIE MOŻE BYĆ
treść:
autor:

SQL: 20