Zwolnienie podmiotowe w podatku VAT w 2008 r.

11.01.2008, 11:49

W związku ze zmianą brzmienia przepisu art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ), wprowadzoną ustawą z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ( Dz.U. Nr 192, poz. 1382) naczelnik Urzędu Skarbowego Bogusław Szarzyński informuje:

od 2008r. zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa w znowelizowanym art. 113 ust. 1 ustawy nie ma zastosowania do podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w 2007r. przekroczyła kwotę 39.700 zł, pomimo nie przekroczenia nowego limitu uprawniającego do tego zwolnienia na 2008r., określonego w kwocie 50.000 zł.

Podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej przekroczyła w 2007r. kwotę 39.700 zł tracą prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług w momencie przekroczenia tej kwoty. Ze zwolnienia tego będą oni mogli ponownie skorzystać dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracili to prawo. Zatem sam fakt podwyższenia limitu uprawniającego do zwolnienia od podatku od 2008r. do 50.000 zł nie oznacza, że podatnicy, którzy przekroczyli obowiązujący w 2007r. limit 39.700 zł mogą korzystać w 2008r. ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Wobec tego zwracam się do Podatników aby dokładnie zapoznali się z przepisami prawa.


Na oryginale podpisał:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie
mgr Bogusław Szarzyński

agw

T G+ F

Zobacz także

Rolnicy, zbierajcie faktury VAT
Rolnicy, zbierajcie faktury VAT
Bezpłatne szkolenie z podatku dochodowego i VAT
Bezpłatne szkolenie z podatku dochodowego i VAT
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18