Zostaw 1% podatku w powiecie pszczyńskim

22.03.2012, 09:53

Pszczyna, powiat

Jak co roku, wspólnie z pszczyńskim Urzędem Skarbowym zachęcamy podatników powiatu pszczyńskiego, by przekazywali 1% podatku organizacjom, które działają na naszym terenie. W tym roku możemy wybierać spośród 15 OPP, które działają w różnych sferach naszego życia.


Jak można przekazać 1% podatku? Wystarczy wybrać organizację, do której chcemy, żeby trafiły środki i w zeznaniu w miejscu zatytułowanym „Wniosek o przekazanie 1% podatku” wpisać nazwę organizacji, jej numer KRS oraz kwotę do przekazania na jej rzecz.

Zostaw 1% podatku w powiecie pszczyńskim. Wybierz jedną spośród 15 działających tu Organizacji Pożytku Publicznego!

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pszczynie
KRS: 0000055636
Koło PSOUU prowadzi Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy oraz Świetlicę Terapeutyczną, gdzie na co dzień otacza wielospecjalistyczną pomocą dzieci, młodzież i osoby dorosłe ze sprzężoną niepełnosprawnością psychofizyczną. Środki z 1% wykorzystuje przede wszystkim na budowę Domu Kulejących Aniołów w Piasku.
Z 1% za 2010 r. uzyskano: 277 214,85 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus
KRS: 0000237488
Członkowie stowarzyszenia to głównie nauczyciele ze szkół z terenu gminy Pszczyna. Główne cele to działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty, głównie pomoc w znajdowaniu środków na remonty, pomoce dydaktyczne, wspieranie organizacji zajęć pozalekcyjnych, finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających opieki, fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych, nagród i innych form motywacji.
Z 1% za 2010 r.: 126 056,00 zł

Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie
KRS: 0000130935
W domu chorego prowadzi opiekę dla osób z rozpoznaniem zaawansowanej choroby nowotworowej z całego powiatu pszczyńskiego. Opieka ta jest nieodpłatna. Sprzęt, taki jak łóżka, materace, generatory tlenu, wózki inwalidzkie jest udostępniony chorym. Hospicjum zbiera środki na budowę Domu Ojca Pio, gdzie opiekę znajdą chorzy, którymi nie ma się kto na co dzień zajmować.
Z 1% za 2010 r.: 98 567,79 zł

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci
KRS: 0000324984
Utworzony w ramach Fundacji NZOZ jest pierwszym na Śląsku zespołem opieki paliatywnej przeznaczonym wyłącznie dla dzieci, a działającym na terenie powiatu pszczyńskiego oraz jego sąsiednich miast. Umożliwia prowadzenie opieki medycznej w domu. Celem prowadzonej opieki jest zmniejszenie cierpienia i poprawa jakości życia zarówno chorego dziecka jak i jego rodziny.
Z 1% za 2010 r.: 17 310,19 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem”
KRS: 0000284863
Celem stowarzyszenua jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju uczniów upośledzonych umysłowo, godnego i aktywnego ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc ich rodzicom poprzez działalność społeczną, informacyjną, kulturową, oświatową.
Z 1% za 2010 r.: 16 032,91 zł

LKS „ZNICZ Jankowice
KRS: 0000171008
Podstawowym zadaniem klubu jest zainteresowanie jak najszerszego grona dzieci i młodzieży aktywnym uprawianiem piłki nożnej. Oprócz drużyny seniorów prowadzi drużyny młodzieżowe skupiające nie tylko młodych ludzi z terenu sołectwa Jankowice, ale również z innych miejscowości gminy Pszczyna i powiatu.
Z 1% za 2010 r.: 10 319,21 zł

LKS „NADWIŚLAN” Góra
KRS: 0000234732
„Nadwiślan” Góra prowadzi zajęcia sportowo-rekreacyjne w sekcji piłki nożnej. Po awansie do IV ligi zajmuje czołowe lokaty na tym szczeblu rozgrywkowym. Klub prowadzi także grupy młodzieżowe. Łącznie w Nadwiślanie, w drużynie seniorskiej oraz grupach młodzieżowych, trenuje ponad 100 zawodników.
Z 1% za 2010 r.: 5 030,75 zł

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GILUS
KRS: 0000232335
W 2002 r. klub objął działalnością sekcję piłki siatkowej dziewcząt i chłopców z terenu gminy Miedźna. Po otwarciu krytej pływalni w Woli zarząd klubu podjął decyzję o utworzeniu sekcji pływackiej. Zawodnicy „Gilusa” zdobywają medale Mistrzostw Polski i stają na podium podczas najważniejszych zawodów pływackich w naszym kraju.
Z 1% za 2010 r.: 4 464,71 zł

Pszczyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Postępu w Chirurgii
KRS: 0000165425
Głównym celem stowarzyszenia jest zapewnienie chorym najnowocześniejszych metod leczenia chirurgicznego. W ciągu kilku lat działalności udało się zakupić sprzęt do operacji laparoskopowych, zabiegów kriochirurgicznych, endoskopowych. Innym polem działalności stowarzyszenia jest też organizacja szkoleń, sympozjów naukowych, dotyczących nowoczesnych metod chirurgicznych.
Z 1% za 2010 r.: 4 096,40 zł

Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci
KRS: 0000178591
To międzynarodowa i międzywyznaniowa organizacja biblijnie wierzących chrześcijan pragnących dotrzeć z Ewangelią do dzieci. Działa w 170 krajach. W Polsce rozpoczęła służbę w roku 1968, zaopatrując pracowników wśród dzieci w materiały takie jak podręczniki i pomoce wizualne o tematyce biblijnej. Pracownicy SED w Polsce we współpracy z Kościołami różnych denominacji prowadzą pracę z dziećmi z różnych środowisk oraz miejsc w naszym kraju. Środki uzyskane z 1% pozwolą dotrzeć do jeszcze większej ilości dzieci i ich rodziców w województwie śląskim.
Z 1% za 2010 r.: 3 005,77 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli
KRS: 0000145518
OSP w Woli bierze udział w akcjach gaśniczych, wyjeżdża do zadymionych mieszkań, wypadków. Środki z pewnością przydadzą się na nowy sprzęt, który nie tylko usprawni akcje, ale i poprawi bezpieczeństwo strażaków. Przy wolańskiej OSP działa także Orkiestra Dęta.
Z 1% za 2010 r.: 2 213,50 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczynie
KRS: 0000144457
OSP w Pszczynie powstała w 1874 roku. Należy do niej 53 ochotników, działa też 10-osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Środki z 1% zostaną przeznaczone na doposażenie jednostki w sprzęt oraz umundurowanie, a także dokończenie remontu remizy przy ul. Katowickiej.
Z 1% za 2010 r.: 1 915,90 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku
KRS: 0000288347
OSP w Piasku została reaktywowana w 2007 r. Liczy blisko 40 członków, w tym 28 mogących uczestniczyć w działaniach ratunkowych. W 2010 r. ochotnicy wybudowali trzy nowoczesne garaże dla swojej jednostki. Prace w 90% były wykonane w czynie społecznym przez druhów. Indywidualne nagrody pieniężne od wojewody śląskiego zostaną przeznaczone na zakup lekkiego samochodu. Niestety, jednostka nie zebrała jeszcze całej kwoty na ten cel. Środki uzyskane z 1% wspomogą zakup w/w samochodu.
Z 1% za 2010 r.: 1 852,70 zł

Górniczy Klub Sportowy „Piast” Wola
KRS: 0000116683
Klub z Woli kształci zapaśników w stylu wolnym. Zawodnicy Piasta reprezentują Polskę na wszystkich najważniejszych turniejach międzynarodowych: mistrzostwach świata, Europy oraz na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając medale. Klub prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży – trenuje tutaj ok. 100 zawodników w różnych grupach wiekowych.
Z 1% za 2010 r.: 1 018,70 zł

„Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych”
KRS: 0000241956
Stowarzyszenie zostało założone przez grupę osób związanych zawodowo z ubezpieczeniami. Działa na terenie województw: śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego (siedziba znajduje się w Pszczynie) i zrzesza kilak tysięcy członków. Celem stowarzyszenia jest nie tylko organizowanie i prowadzenie grupowych ubezpieczeń. To także porady, wsparcie i pomoc członkom w poruszaniu się poprzez zawiłe ścieżki dziedziny ubezpieczeń.
Z 1% za 2010 r.: 6,00 zł

Wykaz wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania w 2011 r. 1% podatku opublikowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.mpips.gov.pl.

ram

T G+ F

Zobacz także

Warto, by 1% podatku został w naszym powiecie! Wybierz organizację!
Warto, by 1% podatku został w naszym powiecie! Wybierz organizację!
Majówka w powiecie pszczyńskim
Majówka w powiecie pszczyńskim
Pawłowickie placówki oświatowe w dobie pandemii
Pawłowickie placówki oświatowe w dobie pandemii
Szybka kolej: o trasach ze śląskimi samorządowcami
Szybka kolej: o trasach ze śląskimi samorządowcami
Pomaganie przez bieganie
Pomaganie przez bieganie

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18