Art. spons. Zmiany przepisów podatkowych w 2018 r.

Pszczyna17.01.2018, 20:58

Zmiany przepisów podatkowych, które dotyczą przedsiębiorców, komentuje doradca podatkowy Ryszard Baron nr wpisu 00341 z KANCELARII TAX BARON RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO w Pszczynie.

Nowy rok 2018 przynosi kolejne, zmiany przepisów podatkowych, które przepisy mają duże znaczenie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą?

Weszło w życie szereg nowych rozwiązań w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych PIT i CIT. Wręcz małą rewolucją w systemie podatkowym można nazwać, wprowadzenie tzw. jednolitego pliku kontrolnego JPK. System plików kontrolnych JPK funkcjonuje już od 2016 r., jednak dotyczył dużych firm, rok 2018 to obowiązek raportowania JPK także dla mikroprzedsiębiorców.

Na czym polega system plików kontrolnych JPK i czemu ma służyć?

System plików JPK, polega w skrócie na generowaniu przez podatnika, różnych informacji (dowodów) w postaci elektronicznej z posiadanego systemu komputerowego i przekazaniu tych informacji (dowodów) do urzędu skarbowego. Dane te posłużą organom podatkowym do prowadzenia kontroli podatników w pełni zautomatyzowany sposób.

Jakie dane będzie przekazywał podatnik do organu podatkowego?

Praktycznie prawie wszystkie, np. ewidencje VAT, księgi rachunkowe, wyciągi bankowe (te dane będzie przekazywał bank podatnika), książkę przychodów i rozchodów, ewidencję ryczałtową, dane dotyczące wystawionych faktur. Wszystkie te dane, z wyjątkiem ewidencji VAT, będzie się przekazywać na żądanie organów podatkowych od 01-07-2018 r., natomiast JPK_VAT będzie przekazywany już od 01-01-2018 r. co miesiąc, np. za styczeń 2018 r. do 26 lutego 2018 r.

Jakie są zmiany dotyczące kas fiskalnych?

Zostało wydane nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które weszło w życie 01-01-2018 r. Zmian w tym rozporządzeniu nie ma dużo, m.in. np. z zakresu zwolnień wyłączono usługi w zakresie wymiany walut świadczone przez inne podmioty niż banki i kasy spółdzielcze.

A co z kasami fiskalnymi online, które miały zastępować kasy tradycyjne?

Tu są planowane duże zmiany, ale to jest na razie tylko rządowy projekt ustawy, przepisy te nie zostały jeszcze ostatecznie uchwalone. Docelowo wg projektu ustawy, informacje z kas rejestrujących będą przesyłane do tzw. Centralnego Repozytorium Kas (CRK), za pośrednictwem sieci teleinformatycznej w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni. Dlatego będą to inne kasy niż te stosowane dotychczas. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł udostępniać informacje z kas zgromadzone w CRK organom podatkowym.

Od kiedy będą musiały być stosowane nowe kasy fiskalne online?

Nie można na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, bo ciągle nie ma jeszcze uchwalonej i ogłoszonej ustawy. Wg istniejącego projektu, wprowadzanie tych kas będzie stopniowe, dla usług motoryzacyjnych i wulkanizacyjnych oraz sprzedaży benzyn - wg projektu od 01-01-2019 r. , usług gastronomicznych i budowlanych - wg projektu od 01.07.2019 r. i usług fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych, usług fitness, usług krótkiego zakwaterowania - wg projektu od 01.01.2020 r. Pozostali podatnicy użytkujący stare kasy nie będą mieli konkretnego terminu wprowadzenia nowych kas online, chyba, że konieczność zakupienia nowej kasy powstanie w związku z awarią starej kasy, lub zapełnienia jej pamięci fiskalnej (dla kasy z kopią papierową nie będzie możliwości wymiany pamięci kasy). Przewidziana jest także nowa ulga podatkowa na zakup kas online w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, jednak nie więcej niż 1 000 PLN.

Co z dotychczasowymi kasami fiskalnymi używanymi przez przedsiębiorców?

Wycofywanie starych kas będzie odbywało się w sposób ewolucyjny np. z powodu zapełnienia pamięci fiskalnej (dla kas z kopią papierową) lub awarii. Zakłada się, że od 01-01-2019 r. nie będą już certyfikowane kasy rejestrujące z kopią papierową a od 01-01-2023 r. nie będą już certyfikowane kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii. W związku z tym, po upływie tych terminów poszczególne kasy offline (stare) będą znikać z rynku. Ale podkreślam jest to projekt ustawy, rozwiązania te mogą jeszcze ulec zmianie w ostatecznie uchwalonej i ogłoszonej ustawie.

A zmiany w podatkach dochodowych PIT i CIT dla przedsiębiorców?

Tutaj jest bardzo dużo zmian, głównie uszczelniających system podatkowy a także zostały podniesione różne limity podatkowe, nie waloryzowane od wielu lat.

Są jakieś zmiany korzystne dla przedsiębiorców?

Np. ważną i korzystną zmianą dla przedsiębiorców jest podwyższenie z dniem 01-01-2018 r. tzw. jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środków trwałych do 10 000 PLN (było 3 500 PLN), ten odpis dotyczy wszystkich środków trwałych. Dodatkowo jeszcze w sierpniu 2017 r. został wprowadzony przepis o możliwości jednorazowej amortyzacji do 100 000 PLN w roku podatkowym, ale fabrycznie nowych środków trwałych i o wartości powyżej 10 000 PLN (z wyłączeniem budynków, budowli i środków transportu). Te udogodnienia dotyczą przedsiębiorców bez względu na wielkość.

Inne zmiany w podatkach?

Jest ich bardzo dużo, nie sposób je wymienić wszystkie w krótkim komentarzu, wspomnę jeszcze o podwyższeniu limitu rocznych 50% kosztów autorskich dla twórców do 85.528 PLN w podatku PIT ale jednocześnie wymieniono konkretnie w ustawie te przychody twórców, które mogą skorzystać z tych zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów. Z kolei np. w ustawie o podatku ryczałtowym, wprowadzono roczny limit przychodów w wysokości 100 000 PLN, warunkujący możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu wg stawki 8,5% i wprowadzenie nowej stawki ryczałtu 12,5 % powyżej tej kwoty.

Dziękuję.

Ryszard Baron, Doradca podatkowy nr wpisu 00341
KANCELARIA TAX BARON RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO
43-200 Pszczyna, ul. Chrobrego 11
ryszardbaron@taxbaron.com.pl
www.taxbaron.com.pl

T G+ F

Zobacz także

Upamiętnili byłego sołtysa Piasku
Upamiętnili byłego sołtysa Piasku
Policja w szpitalu sprawdzała okoliczności wypadku
Policja w szpitalu sprawdzała okoliczności wypadku
W Studzionce powstanie sześć sal przedszkolnych
W Studzionce powstanie sześć sal przedszkolnych
gorący temat
14-latek z Pszczyny zatruł się tlenkiem węgla
14-latek z Pszczyny zatruł się tlenkiem węgla
Apelują o monitorowanie jakości powietrza
Apelują o monitorowanie jakości powietrza
Inauguracja kadencji w Pawłowicach. Wójt: to nowy rozdział dla gminy
Inauguracja kadencji w Pawłowicach. Wójt: to nowy rozdział dla gminy
Trwa likwidacja kopalni Krupiński. Co dalej ze złożem i terenem?
Trwa likwidacja kopalni Krupiński. Co dalej ze złożem i terenem?
A jednak PiS rządzi na Śląsku. Nieoczekiwana wolta radnego Koalicji Obywatelskiej
A jednak PiS rządzi na Śląsku. Nieoczekiwana wolta radnego Koalicji Obywatelskiej
Nowy zarząd powiatu na pierwszym posiedzeniu
Nowy zarząd powiatu na pierwszym posiedzeniu
Pierwsza sesja w Goczałkowicach: radni wybrali prezydium i komisje
Pierwsza sesja w Goczałkowicach: radni wybrali prezydium i komisje
SQL: 16