Żeby skuteczniej szukać pracy

04.10.2011, 13:12

Powiat

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie chce pozyskać 60 tys. zł na reorganizację urzędu i doposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej.


Centrum Aktywizacji Zawodowej uruchomione zostało w Urzędzie Pracy w styczniu 2010 r. Obowiązek taki nałożyła na urzędy ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. CAZ ma zajmować się aktywizacją osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy poprzez prowadzenie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, ustalanie dla nich indywidualnego toku rozwoju zawodowego, prowadzenie Klubu Pracy, szkolenia zawodowe, staże, prace interwencyjne itp.
CAZ znajduje się na I i II piętrze urzędu. Część prac adaptacyjnych została już wykonana ze środków własnych PUP. Konieczne są jednak dalsze prace w tym zakresie, szacowane na 75 tys. zł. Dofinansowanie z Funduszu Pracy ma wynieść 60 tys. zł, zaś wkład własny 15 tys. zł.

Pomieszczenia przeznaczone na działanie CAZ zostaną doposażone w meble, sprzęt techniczno-biurowy, urządzenia multimedialne, materiały promocyjne, konieczne będzie też ich malowanie. Zakupiony zostanie elektroniczny system do prezentacji ofert pracy oraz innych ważnych informacji, zamontowana ma być klimatyzacja. Klub Pracy zostanie wyposażony w nowe krzesła z półką, tablicę multimedialną, tablice informacyjne (magnetyczne), laptop, rzutnik, niszczarkę. Wszystkie pomieszczenia CAZ będą odpowiednio oznakowane.

jack

T G+ F

Zobacz także

Będą szukać metanu
Będą szukać metanu
Gdzie szukać specjalisty?
Gdzie szukać specjalisty?
Zakaz spalania liści i innych odpadów zielonych na posesjach. Co z nimi zrobić?
Zakaz spalania liści i innych odpadów zielonych na posesjach. Co z nimi zrobić?
gorący temat
Kontenery na liście w Pszczynie. Zobacz lokalizacje
Kontenery na liście w Pszczynie. Zobacz lokalizacje

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18