Zatrzymaj się, pomyśl, działaj!

10.04.2012, 09:59

Pszczyna

Pod tym hasłem 2 kwietnia w Raciborzu odbył się IV Wojewódzki Konkurs Pierwszej Pomocy pod patronatem jedynego w Polsce akredytowanego centrum szkoleniowego Emergency First Response Precursor” oraz Instytutu Promocji Ratownictwa.


Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Jego celem było rozpropagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej postaw sprzyjających bezpieczeństwu, poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń.W tym roku udział w konkursie wzięły 23 szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne. Konkurs składał się z dwóch etapów. W części teoretycznej uczniowie rozwiązywali test, zaś na część praktyczną składały się trzy ćwiczenia: wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej, odpowiednie ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz umiejętność opatrywania uszkodzonych kończyn (unieruchamianie i bandażowanie). W zaciętej i stojącej na wysokim poziomie walce, uczeń klasy II Technikum w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie - Bartłomiej Durok zajął III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Agnieszka Klimczok

jack

T G+ F

Zobacz także

Się działo!!!
Się działo!!!
Pomyśl życzenie
Pomyśl życzenie
Dokument "Tajemnica Ojca Pio" w Pawłowickim GOK-u
Dokument "Tajemnica Ojca Pio" w Pawłowickim GOK-u
Plebiscyt na Wolontariusza Roku Gminy Pszczyna
Plebiscyt na Wolontariusza Roku Gminy Pszczyna
Weekendowy rozkład jazdy
Weekendowy rozkład jazdy

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18