Zatrzymaj się, pomyśl, działaj!

10.04.2012, 09:59

Pszczyna

Pod tym hasłem 2 kwietnia w Raciborzu odbył się IV Wojewódzki Konkurs Pierwszej Pomocy pod patronatem jedynego w Polsce akredytowanego centrum szkoleniowego Emergency First Response Precursor” oraz Instytutu Promocji Ratownictwa.


Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Jego celem było rozpropagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej postaw sprzyjających bezpieczeństwu, poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń.W tym roku udział w konkursie wzięły 23 szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne. Konkurs składał się z dwóch etapów. W części teoretycznej uczniowie rozwiązywali test, zaś na część praktyczną składały się trzy ćwiczenia: wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej, odpowiednie ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz umiejętność opatrywania uszkodzonych kończyn (unieruchamianie i bandażowanie). W zaciętej i stojącej na wysokim poziomie walce, uczeń klasy II Technikum w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie - Bartłomiej Durok zajął III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Agnieszka Klimczok

jack

T G+ F

Zobacz także

Szansa na remont świetlic w 3 szkołach w gminie Pszczyna - konkurs
Szansa na remont świetlic w 3 szkołach w gminie Pszczyna - konkurs "Się gra się ma... Bezpieczny Playroom!"
Pomyśl życzenie
Pomyśl życzenie
Dni EKO Sąsiada
Dni EKO Sąsiada
Dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego. Nawet 18 tys. złotych
Dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego. Nawet 18 tys. złotych
Sześć pomp infuzyjnych trafiło na Oddział Neonatologiczny pszczyńskiego szpitala
Sześć pomp infuzyjnych trafiło na Oddział Neonatologiczny pszczyńskiego szpitala

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18