Zaplecze nie dla Poręby

02.07.2014, 22:44

Poręba, Pszczyna

Podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej, gorącą dyskusję wywołał temat budowy zapleczy socjalnych dla boisk piłki nożnej w Czarkowie, Ćwiklicach i Porębie. Sołectwo Poręba zostało z tego zadania wykreślone, mimo że gmina podpisała już umowę o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wszystko dlatego, że jak argumentowali radni, boisko jest zarośnięte, a w sołectwie nie ma klubu piłkarskiego.Jak początkiem czerwca informowała gmina Pszczyna, inwestycja pn. budowa zapleczy socjalnych wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą dla boisk piłki nożnej w Czarkowie, Ćwiklicach i Porębie realizowana będzie przy boiskach klubowych. Każdy z 3 projektowanych obiektów będzie posiadał dwie szatnie dla drużyn sportowych wraz z przylegającymi do nich umywalniami i ubikacjami, pomieszczenie biurowe/sędziowskie z szatnią, prysznicem i ubikacją, magazyn/pomieszczenie techniczne oraz 2 ubikacje ogólnodostępne. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych (wniosek został złożony za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska”). Burmistrz podpisał już umowę o dofinansowanie w wysokości pół mln zł.

Podczas ubiegłotygodniowej sesji w projekcie uchwały dotyczącej zmian w budżecie znalazł się zapis w sprawie zwiększenia wydatków o 310 tys. zł na inwestycję dotyczącą budowy zapleczy sportowych przy boiskach w Ćwiklicach, Czarkowie i Porębie.

Trzy komisje Rady Miejskiej - budżetu, gospodarki i spraw społecznych wnioskowały o zmianę zakresu zadania i wykreślenie z nazwy inwestycji słowa Poręba.

Burmistrz Dariusz Skrobol przestrzegał, że ta zmiana będzie miała bardzo poważne konsekwencje. – Podpisałem umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim na budowę trzech zapleczy sportowych. Zmiana zakresu dofinansowania spowoduje, że będę musiał zrezygnować z tego dofinansowania i składać kolejny wniosek tylko dla Ćwiklic i Czarkowa. To spowoduje przesunięcie tego zadania na kolejne miesiące. A to zadanie (z Porębą – przyp. red.) zostało wpisane do budżetu na państwa wniosek – mówił burmistrz. Zaproponował też inne rozwiązanie – by zabezpieczyć w budżecie na 2015 r., ok. 200 tys. zł na modernizację boiska w Porębie. Czyli w 2014 r. powstałoby zaplecze, a w kolejnym roku odbyłby się remont boiska.

Radny Mirosław Kraus powiedział, że burmistrz kolejny raz stawia radę przed faktem dokonanym. – Podpisał pan umowę z marszałkiem, nie mając źródła dofinansowania. Na wszystkich komisjach nie umieliśmy znaleźć wnioskodawcy. Kto z radnych wnioskował o budowę zaplecza w Porębie? – zapytał radny, podkreślając też, że jeżeli radni poprą tę inwestycję w początkowej wersji, wyjdzie na to, że są niepotrzebni, bo burmistrz uprawia samowolę. Żaden wnioskodawca się jednak nie ujawnił.

Radna Sylwia Caputa pytała, po co w Porębie zaplecze socjalne przy boisku, skoro tam nie działa żaden klub czy szkółka piłkarska? – Tam przydałby się plac zabaw, remont szkoły czy nawierzchni przy wejściu do szkoły. Lokowanie pieniędzy w zaplecze sportowe, które w mojej ocenie nie będzie wykorzystane, na pewno sołectwa nie zadowoli – mówiła.

Radna Renata Dyrda użyła bardziej ostrych słów. – Panie burmistrzu, to jest szantaż. Do dzisiaj żałujemy Serca Wsi (inwestycja polegająca na budowie centrów integracji w sołectwach gminy, głównie altan typu grill – przyp. red.), że przeznaczyliśmy ponad 800 tys. zł, a mogliśmy ten projekt przerwać. Zapraszam do Poręby, do tego Serca Wsi. Kiedy tam byliśmy, boisko było zarośnięte trawą po pas. W okolicy Serca Wsi zostało wykoszone, bo przyjechała komisja. To jest na końcu wsi. To nie jest właściwa lokalizacja – mówiła. R. Dyrda.

Po naradzie radnych i burmistrza w salce konferencyjnej burmistrz wprowadził autopoprawkę do projektu uchwały, na podstawie której Poręba została wykreślona z inwestycji polegającej na budowie zapleczy sportowych. Uchwała po wykreśleniu z inwestycji Poręby została przez radnych przegłosowana jednogłośnie.

Teraz, zgodnie z zapowiedzią burmistrza, gmina wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego o rozwiązanie umowy dofinansowania budowy zapleczy przy trzech boiskach i złoży kolejny wniosek o środki - na budowę zapleczy w Czarkowie i Ćwiklicach.

Wczoraj do naszej redakcji dotarł protest Rady Sołeckiej Poręby, złożony do przewodniczącego Rady Miejskiej, Leszka Szczotki.

Poniżej jego treść:

Protest Rady Sołeckiej sołectwa Poręba

W imieniu mieszkańców sołectwa Poręba, niniejszym składamy protest na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Leszka Szczotki w sprawie wykreślenia Poręby z realizacji zadania pod nazwą „Budowa zaplecza socjalnego dla boiska piłki nożnej w Porębie, Czarkowie i Ćwiklicach wraz z infrastruktura towarzyszącą”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zostało wpisane do budżetu 2014 r. jako zadanie zatwierdzone przez radnych do realizacji!

Niezrozumiałe jest dla nas również odrzucenie propozycji burmistrza zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 2015 na modernizację płyty boiska w Porębie.

Takie rozwiązanie spowodowałoby zrealizowanie w całości inwestycji, tj. budowy zaplecza dla Czarkowa, Ćwiklic i Poręby zgodnie z przyjętym przez radnych budżetem, otrzymanym dofinansowaniem na rok 2014 oraz wykonanie nowej murawy.

Efektem zmian i rezygnacji z budowy zaplecza w Porębie jest utrata dofinansowania w kwocie 500 tys. zł, co tym bardziej dziwi oraz jest dla mieszkańców całkowicie niezrozumiałe i krzywdzące.

W budżecie gminy Pszczyna na 2014 rok zabezpieczono środki na ten cel z założeniem dofinansowania w ramach EFPROW. Naszym zdaniem, dokonana na wniosek Komisji Budżetowej, Gospodarki i Spraw Społecznych zmiana w budżecie jest niekorzystna zarówno dla sołectwa, jak i dla całej gminy, ponieważ skutkuje rezygnacją z możliwości realizacji zadań ze środków zewnętrznych. Takie postępowanie i traktowanie mieszkańców Poręby ze strony radnych (zgłaszających i żądających od burmistrza zmian w uchwale budżetowej) ma znamiona nierównego traktowania obywateli.

Jako mieszkańcy Poręby czujemy się dyskryminowani, ponieważ jako jedyne sołectwo do dnia dzisiejszego nie posiadamy przy szkole sali gimnastycznej ani ośrodka kultury. Brak tak ważnych elementów środowiska uniemożliwia rozwój oraz pielęgnowanie tradycji i kultury oraz utrudnia naszym dzieciom i młodzieży możliwość rozwoju fizycznego.

Z naszego sołectwa, jako najmniejszego w gminie, odprowadzana jest stosunkowo dużą wysokość podatków lokalnych, będąca w budżecie gminy, co naszym zdaniem w żaden sposób nie przekłada się na wysokość nakładów inwestycyjnych na naszym terenie.


Sołtys Gabriela Januszewska
Grzegorz Stencel
Jerzy Walecki
Ryszard Klimczyk
Dariusz Stachoń

ram

T G+ F

Zobacz także

Nowoczesne komputery dla dzieci z Poręby
Nowoczesne komputery dla dzieci z Poręby
Mistrzostwo Polski dla krów z Poręby
Mistrzostwo Polski dla krów z Poręby
Trwa rozbudowa zaplecza sportowego w Łące
Trwa rozbudowa zaplecza sportowego w Łące
Spotkanie autorskie z Filipem Springerem
Spotkanie autorskie z Filipem Springerem
Wraca akcja „Aktywnie na Starym Dworcu”
Wraca akcja „Aktywnie na Starym Dworcu”

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18