(fot. powiat)

Zadbaj o swoją przyszłość!

Powiat11.05.2020, 14:04

Liceum, technikum czy szkoła branżowa? Niedługo rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Warto postawić na szkoły powiatowe, które przygotowały bogatą ofertę edukacyjną.

Uczniowie ósmych klas stają przed wyborem szkoły oraz kierunku, na którym już za parę miesięcy podejmą naukę. Ze względu na epidemię, tegoroczni absolwenci szkół podstawowych nie mieli możliwości uczestniczenia w dniach otwartych, które umożliwiały bliższe poznanie placówki, a poza tym były cennym źródłem informacji na temat oferty kształcenia.

Technik - programista, magazynier - logistyk i technik - rachunkowości - to trzy nowe kierunki, na które nabór ruszy po raz pierwszy w roku szkolnym 2020/2021.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie od lat znajduje się w gronie najlepszych liceów w Polsce. W roku szkolnym 2020/21 oferuje naukę w dwóch klasach matematycznych, biologicznej, humanistycznej oraz biologiczno-humanistycznej. W murach tej szkoły uczniowie zdobywają wykształcenie, które umożliwia im studiowanie wymarzonego kierunku. Dzięki międzyoddziałowemu nauczaniu języków obcych jej absolwenci bez problemu potrafią porozumieć się w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie w nowym roku szkolnym uruchomi dwa nowe kierunki kształcenia: technik programista oraz magazynier-logistyk. We wrześniu ruszy także szkoła branżowa II stopnia kształcąca absolwentów szkoły branżowej I stopnia w formie wieczorowej na kierunkach: technik usług fryzjerskich, technik inżynierii sanitarnej, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk oraz technik mechanik. Szkoła ściśle współpracuje z pracodawcami, a najlepsi uczniowie mają szansę na zatrudnienie od razu po zakończeniu edukacji. Uczniowie byłej „Samochodówki” biorą udział w profesjonalnych szkoleniach zawodowych, a opuszczając szkolne mury są przygotowani na potrzeby nowoczesnego rynku pracy.

Szeroką ofertę kształcenia oferuje Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie, dając możliwość wyboru jednego spośród siedemnastu kierunków technicznych, bądź rozpoczęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym lub Szkole Branżowej I Stopnia. Palcówka uruchomiła nowy kierunek - technik rachunkowości, który wypuści na rynek pracy pewnych siebie i swoich umiejętności absolwentów. Szkoła posiada nowoczesne pracownie warsztatowe oraz bogatą bazę sportową, a jej uczniowie swoje umiejętności mogą szlifować podczas licznych kursów i wyjazdów zagranicznych.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli kształci przyszłych elektryków, handlowców, spedytorów, mechaników czy informatyków. Szkoła prowadzi Ośrodek Egzaminacyjny, wyposażona jest w nowoczesne pracownie, a jej uczniowie uczestniczą w stażach zagranicznych. Współpraca placówki z lokalnymi firmami daje jej absolwentom szerokie możliwości rozwoju.

Warto przy tej okazji wspomnieć także o bogatej ofercie zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych, którą posiada Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie. Szkoła umożliwia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracę w małych oddziałach klasowych podczas zajęć z muzykoterapii, socjoterapii czy psychoedukacji. Placówka posiada doskonale wyposażone sale lekcyjne, pracownie, salę komputerową, bibliotekę szkolną, a także siłownię.

- Stawiamy duży nacisk na jakość kształcenia oraz rozwój nowoczesnej bazy, dzięki której uczniowie zdobywają solidną praktykę w wybranych zawodach. Pozyskaliśmy niemal 700 tys. zł z funduszy europejskich na utworzenie kolejnych pracowni kształcenia zawodowego. Jeszcze w tym roku w warsztatach szkolnych byłej „Samochodówki” powstanie pracownia programowania, z kolei w internacie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie utworzymy pracownię cukierniczą - mówi Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński.

Będą to kolejne działania powiatu pszczyńskiego w celu rozwoju zaplecza kształcenia zawodowego. W poprzednich latach w PZS nr 1 oraz PZS nr 2 powiat utworzył dziewięć nowoczesnych pracowni do nauki zawodu. Prace budowlane oraz wyposażenie pochłonęły niemal 2,8 mln zł, z czego ok. 2 mln zł pochodziło ze środków unijnych.

(źródło: powiat)

KK

T G+ F

Zobacz także

Powiatowe szkoły zapraszają na Dni Otwarte
Powiatowe szkoły zapraszają na Dni Otwarte
gorący temat
Uczniowie poznali wyniki rekrutacji do szkół
Uczniowie poznali wyniki rekrutacji do szkół
Jaśniej i bezpieczniej w Golasowicach
Jaśniej i bezpieczniej w Golasowicach
Stypendia sportowe dla zawodników z gminy Pawłowice
Stypendia sportowe dla zawodników z gminy Pawłowice
Rusza przebudowa obiektu mostowego w Suszcu
Rusza przebudowa obiektu mostowego w Suszcu
Stypendia dla najlepszych uczniów szkół powiatowych
Stypendia dla najlepszych uczniów szkół powiatowych

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18