Wykonaj przyłącze, uniknij kary

21.04.2011, 13:07

Zgodnie z założeniami projektu pn. „Gospodarka wodno ściekowa w Pszczynie – etap I”, do każdej granicy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym Inwestor – Gmina Pszczyna wykonała sieć kanalizacyjną. Po jej wykonaniu właściciele nieruchomości objętych projektem otrzymali zawiadomienie o zakończeniu budowy i możliwości przyłączenia wraz z warunkami technicznymi i terminem wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

Jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach, wówczas przyłączenie nie jest obowiązkowe. W przeciwnym wypadku mieszkańcy mają taki obowiązek.

Pragniemy przypomnieć o obowiązku wykonania przyłącza kanalizacyjnego, spoczywającym na właścicielach nieruchomości. Większość mieszkańców Pszczyny w terminie zastosowało się do zaleceń. W stosunku do tych mieszkańców, którzy przyłącza nie wykonali, wszczęto postępowanie administracyjne, w którym wyznacza się dodatkowy termin wykonania przyłącza. Jeżeli właściciel nieruchomości zastosuje się do poleceń, sprawa zostanie zamknięta. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się kary finansowej. Jednorazowa kwota może wynieść 10 tys. zł, zaś łączna ich suma nie może przekraczać kwoty 50 tys. zł. Oczekujemy, że mieszkańcy jak najszybciej wykonają przyłącze kanalizacyjne.

(źródło: UM Pszczyna)

akm

T G+ F

Zobacz także

Zakaz spalania liści i innych odpadów zielonych na posesjach. Co z nimi zrobić?
Zakaz spalania liści i innych odpadów zielonych na posesjach. Co z nimi zrobić?
Wykonaj ozdoby wielkanocne
Wykonaj ozdoby wielkanocne
W Kobiórze stanęły EkoSłupki. Pokażą jakość powietrza i stężenie pyłów zawieszonych
W Kobiórze stanęły EkoSłupki. Pokażą jakość powietrza i stężenie pyłów zawieszonych
W czasie mrozów zwracajmy uwagę na osoby bezdomne i samotne
W czasie mrozów zwracajmy uwagę na osoby bezdomne i samotne
Policjanci specgrupy „Speed” podsumowali miniony rok w Śląskiem
Policjanci specgrupy „Speed” podsumowali miniony rok w Śląskiem

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18