(fot. powiat)

Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdu

Powiat02.04.2020, 19:57

Po sprowadzeniu pojazdu z zagranicy będziesz miał więcej czasu na zarejestrowanie samochodu oraz zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terenie Polski. Do tej pory było to 30 dni, a ustawa wydłuża ten okres do 180 dni. Zmiana obowiązuje do końca roku 2020.

Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nastąpiła modyfikacja terminu związanego z obowiązkiem:

- zgłaszania nabycia oraz zbycia pojazdu uprzednio zarejestrowanego na terytorium Polski,
- rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W obecnym stanie prawnym obowiązujący dotychczas 30-dniowy termin został wydłużony do 180 dni. Dotyczy to pojazdów wcześniej zarejestrowanych w Polsce, a nabytych lub zbytych oraz sprowadzonych z Unii Europejskiej od 1 marca 2020 roku i będzie obowiązywał do 31 grudnia br.

Dopiero przekroczenie terminu 180-dniowego będzie sankcjonowane karą pieniężną (zgodnie z art. 140mb Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym) za niedopełnienie obowiązków, o których mowa wyżej.

(źródło: powiat)

KK

T G+ F

Zobacz także

Liczba ozdrowieńcow w powiecie wzrosła do 45.
Liczba ozdrowieńcow w powiecie wzrosła do 45.
Trzy nowe zakażenia w powiecie pszczyńskim
Trzy nowe zakażenia w powiecie pszczyńskim
Liczba ozdrowieńcow w powiecie wzrosła do 45.
Liczba ozdrowieńcow w powiecie wzrosła do 45.
Pszczyna: 15 tys. zł na działanie wymazobusa
Pszczyna: 15 tys. zł na działanie wymazobusa
Otwarto ogólnodostępne place zabaw
Otwarto ogólnodostępne place zabaw
Jak zarejestrować samochód? - instrukcja krok po kroku
Jak zarejestrować samochód? - instrukcja krok po kroku

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18