Władze i mieszkańcy apelują do ministra i GDDKiA

29.01.2013, 09:06

Miedźna

Zbliża się termin, kiedy firma projektowa przedstawi inwestorowi studium, na podstawie którego zapadnie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie tych materiałów w stolicy zapadną decyzje o przebiegu S1.


Stąd apel władz gminy do mieszkańców, a ich do DO MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ oraz GDDKiA. Trwa też zbieranie podpisów w sprawie zdecydowanego sprzeciwu odnośnie wyboru i realizacji wariantu „A” w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedźna,

W związku z planami budowy drogi ekspresowej S1 zwracam się do Was z uprzejmą prośbą o poparcie apelu w sprawie kategorycznego sprzeciwu odnośnie wyboru i realizacji wariantu „A” w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej.

Sprawa budowy drogi absorbuje mieszkańców od 2007 roku, opór wobec propozycji przebiegu trasy przez gminę Miedźna systematycznie rośnie i jednoczy społeczność lokalną gminy. Świadczą o tym ilość osób uczestniczących w poszczególnych spotkaniach organizowanych przez Wójta Gminy, w trakcie których prezentowane były kolejne projekty przebiegu drogi ekspresowej. Na dowód tak ogromnego zainteresowania mieszkańców gminy Miedźna sprawą przebiegu drogi pragnę przedstawić dane:
 2007 r. – I spotkanie konsultacyjne z przedstawicielem inwestora zgromadziło 220 osób,
 2009 r. – II spotkanie konsultacyjne z przedstawicielem inwestora liczyło już 650 osób,
 2012 r. – III spotkanie konsultacyjne z przedstawicielem inwestora zgromadziło 819 osób.
Na wszystkich spotkania konsultacyjnych mieszkańcy wyrazili kategoryczny sprzeciw odnośnie wyboru i realizacji drogi ekspresowej na terenie gminy Miedźna.

Pragnę przypomnieć, że w dniu 17 września 2012 r. Rady Gminy Miedźna podjęła uchwałę nr XXIII/165/2012 w sprawie sprzeciwu dotyczącego planowanego wariantowego przebiegu drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok w Bielsku-Białej przez teren Gminy Miedźna. Dnia 18 września 2012 r. w budynku hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wojciecha Korfantego 37 w Gilowicach zorganizowałem spotkanie prezentacyjne w sprawie dodatkowego wariantu A przebiegu drogi S1, na którym przyjęto przygotowany przez moich współpracowników projekt stanowiska uczestników spotkania. Uczestnicy spotkania po analizie przedstawionych materiałów w sprawie planowanego przebiegu drogi ekspresowej S1, postanowili wyrazić zdecydowany sprzeciw, przyjmując przygotowane stanowisko odnośnie wyboru i realizacji wariantu „A” w/w drogi ekspresowej przebiegającego przez teren Gminy Miedźna. Jednocześnie informuję, że na bieżąco uczestniczę w wielu spotkaniach dot. przebiegu drogi S1 z parlamentarzystami, marszałkiem województwa małopolskiego i śląskiego władzami gmin ościennych, oraz inwestorem. Więcej informacji na temat szczegółów tych spotkań będę miał możliwość przekazać Państwu podczas zbliżających się zebrań z mieszkańcami.

Do końca miesiąca lutego firma projektowa KV Projekt ma przedłożyć inwestorowi opracowanie „Studium Techniczno -Ekonomiczno - Środowiskowe oraz materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa drogi ekspresowej S1”. Na podstawie tych dokumentów Oddział GDDKiA w Katowicach w porozumieniu z Centralą w Warszawie musi dokonać wyboru wariantu z którym wystąpi o wydanie decyzji środowiskowej. W związku z prowadzeniem różnych działań przez grupy społeczne i zawodowe w innych gminach (akcje protestacyjne, zbieranie podpisów itp.) uważam za stosowne podjęcie odpowiednich działań z naszej strony.

Podkreślam, że sprawa budowy drogi nie jest jeszcze przesądzona, gdyż decyzja odnośnie wyboru wariantu przebiegu nie została podjęta. Przekonany, że powyższy apel przyczyni się do wzmocnienia naszego wspólnego głosu w tej sprawie, zwracam się do wszystkich mieszkańców gminy Miedźna o poparcie sprzeciwu odnośnie wyboru i realizacji wariantu „A” w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S1.
Wszystkich zainteresowanych dobrem gminy proszę o pomoc w zbieraniu podpisów na listach osób popierających sprzeciw dla wyboru i realizacji wariantu „A”. Wypełnione listy należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy do dnia 15 lutego 2013 r. Apel wraz z listami zostanie przekazany do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, parlamentarzystów, GDDKiA oraz władz województwa śląskiego.
Liczę na szczególne zaangażowanie się Państwa w sprawę sprzeciwu wobec budowy drogi ekspresowej S1 na terenie gminy Miedźna oraz poparcie apelu.


Z wyrazami szacunku
mgr inż. Bogdan TaranowskiAPEL
MIESZKAŃCÓW I WŁADZ GMINY MIEDŹNA DO MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ oraz GDDKiA.

w sprawie zdecydowanego sprzeciwu odnośnie wyboru i realizacji wariantu „A” w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej.

Projekt budowy drogi ekspresowej S1 w wariancie „A”, biegnący w granicach gminy Miedźna stanowi poważne zagrożenie dla jej mieszkańców.
Troska o to by nie pogarszać warunków życia mieszkańców wielotysięcznego osiedla, by nie wyburzać żadnego domu, by zadbać o miejscowy kościół i cmentarz, szkołę podstawową oraz gospodarstwa rolne miejscowych rolników, które stanowią dorobek ich życia, jest działaniem nie tylko dalekowzrocznym, ale przede wszystkim przyjaznym dla lokalnej społeczności, z poszanowaniem jej obywatelskich praw. W demokratycznym państwie prawa nie może być tak, że nagle mieszkańcy pozbawieni zostaną dorobku całego swojego życia tylko dlatego, że projektanci planując przebieg trasy przez środek obszaru stanowiącego spójny obszar terenów rolnych i zabudowy, nie biorą pod uwagę racjonalnych argumentów mieszkańców oraz przedstawicieli sąsiednich samorządów.
Mieszkańcy gminy Miedźna niejednokrotnie dawali dowody zrozumienia potrzeby budowy tej drogi, przedstawiając konkretne i optymalne propozycje wariantów przebiegu trasy, opierające się na rzetelnej znajomości miejscowej topografii terenu.
Wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko budowie drogi ekspresowej S1 w wariancie „A” zlokalizowanym na terenie gminy Miedźna i popieramy warianty „B” lub „C” przebiegające przez województwo małopolskie.

Mieszkańcy i władze Gminy Miedźna

agw

T G+ F

Zobacz także

Policjanci apelują: pilnujmy portfela!
Policjanci apelują: pilnujmy portfela!
Pszczyńscy policjanci apelują
Pszczyńscy policjanci apelują
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18