Witaj szkoło!

01.09.2011, 09:59

Powiat, kraj

Zabrzmiał pierwszy dzwonek i po wakacyjnej labie czas wrócić do szkolnej ławy. Nowy rok szkolny 2011/12 to wiele nowości, które dla uczniów i nauczycieli przygotowało Ministerstwo Edukacji. Życzymy jednym i drugim zapału w ich realizacji i jak najlepszych wyników.


Jak podaje Gazeta.pl, nowy rok szkolny 2011/ 2012 rozpocznie w różnych typach szkół ponad 5 mln uczniów. Jakie nowości przygotowało dla nich ME?Rok szkolny 2011/ 2012 to Rok Szkoły z Pasją

Poprzednie projekty MEN to: Rok Przedszkolaka, Rok Historii Najnowszej czy ostatni Rok Odkrywania Talentów. Natomiast rozpoczęcie roku szkolnego 2010/ 2011 to również inauguracja Roku Szkoły z Pasją. Projekt zakłada współpracę szkół z organizacjami pozarządowymi w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej. W ramach Szkoły z Pasją” ma dojść do współpracy dyrekcji, nauczycieli, rodziców, a także samorządu lokalnego. Celem jest także zachęcenie uczniów do aktywności obywatelskiej, pracy na rzecz środowiska i wolontariatu. Ponadto istotna jest zmiana oblicza szkoły, aby stawała się ona miejscem bardziej lubianym i przyjaznym dla uczniów.

Do przedszkola marsz!

Rozpoczęcie roku szkolnego przyniesie również zmiany dla najmłodszych. Od września wszystkie pięciolatki, a według danych MEN-u jest ich w całej Polsce 372 500, obowiązkowo pójdą do przedszkola. To także ostatni rok szkolny, kiedy rodzice sześciolatków będą mogli zadecydować czy posłać dziecko do I klasy czy zostawić jeszcze w przedszkolu.

Więcej... http://edukacja.gazeta.pl/edukacja/1,101865,10191641,Rozpoczecie_roku_szkolnego__Co_nowego_w_szkolach_.html#ixzz1ZVsORgwv
Na ratunek uczniowskim kręgosłupom

Specjaliści twierdzą, że waga plecaka nie powinna przekraczać 10% wagi ciała dziecka. A zdarza się, że dzieci nieważące nawet 30 kg mają na plecach blisko 4 kilogramowy ciężar. Od września szkoły zobowiązane będą do zapewnienia uczniom miejsc na podręczniki i przybory szkolne.

Ciepła woda we wszystkich szkołach

Rozpoczęcie roku szkolnego to także początek zmian higieniczno - sanitarnych. Brak ciepłej wody i mydła w szkole w XXI wieku? Okazuje się, że to szara rzeczywistość niektórych polskich szkół. Od 1 września ma to się zmienić. We wszystkich szkołach, zarówno publicznych jak i niepublicznych, uczniowie mają mieć dostęp do ciepłej, bieżącej wody i mydła. Brzmi imponująco i jakże innowacyjnie.

Nowe zasady egzaminu gimnazjalnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/ 2012 przyniesie zmiany w zasadach egzaminu gimnazjalnego. Do przyszłorocznego egzaminu gimnazjalnego przystąpi 420 tys. uczniów. Egzamin będzie składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej i z języka obcego. Nowością będzie, że jego wyniki wyrażone zostaną dla zadań z każdego z pięciu bądź sześciu zakresów:

- język polski

- historia i wiedza o społeczeństwie

- matematyka

- przedmioty przyrodnicze

- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

- język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym

W przypadku egzaminu z języka obcego wchodzą zmiany podobne do zasad obowiązujących przy egzaminach maturalnych. Każdy gimnazjalista będzie miał obowiązek przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym, sprawdzającego spełnianie wymagań ustalonych w podstawie programowej. Natomiast egzamin na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka rozpoczętą w szkole podstawowej. Prawo przystąpienia do niego będzie miał także uczeń, który dobrze poznał język obcy poza szkołą. Ponadto ocena z egzaminów z języka obcego będzie liczyła się przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Na pomoc uczniowi

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w przedszkolach i gimnazjach, a rok później w pozostałych typach szkół, zacznie obowiązywać nowa forma kształcenia uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi. Odnosić się to będzie zarówno do uczniów borykającymi się z różnymi problemami np. dysleksją, przewlekłą chorobą, ale także do uczniów zdolnych. Jak twierdzi MEN, głównym założeniem projektu jest zindywidualizowanie pomocy uczniowi. W szkołach podstawowych i gimnazjach powstaną zespoły, których zadanie będzie polegać na wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W skład zespołów wchodzić będą nauczyciele prowadzący zajęcia z danym uczniem, specjaliści pracujący z nim, wychowawca świetlicy (w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do niej), a także rodzice. Zadaniem zespołu będzie rozpoznanie potrzeb ucznia, opracowanie sposobów ich zaspokojenia np. dodatkowe zajęcia edukacyjne, ewentualna pomoc psychologiczno - pedagogiczna. A wszystko to by stworzyć uczniowi odpowiednie warunki rozwoju i edukacji.

Zmianie ulegną również zasady wydawania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, czyli np. o dysleksji czy dysgrafii. Taka opinia będzie wydawana jeden raz i będzie ważna na cały okres edukacji. Będzie mógł ją uzyskać tylko uczeń szkoły podstawowej, ale nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego III klasy. W uzasadnionych przypadkach będzie istniała możliwość wydania takiej opinii uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Do tej pory na każdym etapie edukacji uczeń musiał uzyskać kolejną opinię. Zmiana ma ułatwić życie uczniom, którzy musieli czekać co kilka lat w kolejce po opinię, a także specjalistom z poradni, którzy będą mieli czas na bezpośrednią pomoc uczniom i nauczycielom w szkołach.

Nauka a Euro 2012

Ze względu na Euro 2012 szkoły będą miały możliwość zawieszenia zajęć, w przypadku, gdy na danym terenie wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, związane z utrudnieniami w przemieszczaniu się uczniów między szkołą a miejscem zamieszkania lub w organizacji zajęć lekcyjnych.

I chyba najważniejsza informacja dla wszystkich uczniów - rok szkolny kończy się w ostatni piątek czerwca (29 czerwca).

Podręcznik na pendrive?

Rozpoczęcie roku szkolnego to niemały wydatek dla rodziców - podręczniki, zeszyty, tornister, przybory szkolne itd. Koszt kilkuset złotych. Minister edukacji Katrzyna Hall przygotowała rozporządzenie o zmianie zasad rejestracji podręczników. Wydawcy zobowiązani będą do ich rejestrowania w dwóch wersjach: zarówno papierowej jak i elektronicznej. Wyjątek będą stanowić podręczniki dla najmłodszych tzn. uczniów klas I - III. Rozporządzenie nie zostało jeszcze podpisane, a wzbudziło protesty wśród wydawców, dla których ewentualne zmiany to duża strata finansowa. W dyskusji pojawiły się także argumenty odnoszące się do groźby piractwa. Jak na razie trwają dyskusję, a uczniom nie pozostaje nic innego, jak dźwigać na swych plecach ciężar wiedzy.

Źródło: http://edukacja.gazeta.pl/edukacja/1,101865,10191641,Rozpoczecie_roku_szkolnego__Co_nowego_w_szkolach_.html

agw

T G+ F

Zobacz także

Witaj szkoło
Witaj szkoło
Witaj szkoło!
Witaj szkoło!
Cykl spotkań „Dobra starość, długie życie” w Starostwie Powiatowym
Cykl spotkań „Dobra starość, długie życie” w Starostwie Powiatowym
Chochla 2019 z finalistą programu MasterChef
Chochla 2019 z finalistą programu MasterChef

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18