To efekt pracy odkurzacza na wolnym powietrzu zaledwie przez minutę!

Wielki smog straszy

Powiat10.01.2017, 10:40

W ostatnich dniach zanieczyszczenie powietrza w okolicy jest zatrważające.

Jak informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w miniony weekend poziom stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powiecie pszczyńskim i okolicy był niezwykle wysoki. Dopuszczalne normy zostały przekroczone w niektórych dniach aż o kilka razy! Poziom dopuszczalny na dobę to 50 µg/m3, a w miniony weekend były momenty, kiedy poziom ten w okolicy przekroczył nawet 500 µg/m3!

Fatalny stan powietrza utrzymuje się nadal. Jak prognozuje WIOŚ, jakość powietrza w najbliższych dnach na większości obszaru województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; w aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej, w środkowej części województwa, Kotlinie Żywieckiej oraz w Częstochowie i Bielsku-Białej mogą wystąpić przekroczenia poziomu alarmowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 (300 μg/m3).

Żeby uzmysłowić sobie czym oddycham wystarczy wykonać prosty test. Na końcu rury odkurzacza przymocowaliśmy wacik higieniczny. Zaledwie przez minutę odkurzacz zasyłał nieczystości z wolnego powietrza. Efekt widać na zdjęciu.

Przyczyną ogromnego smogu, który zawisł nad województwem śląskim są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Ze względu na przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, mieszkańcy - a zwłaszcza kobiety w ciąży i dzieci, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego oraz cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca - powinni unikać przebywania na otwartej przestrzeni.

Wojewoda śląski zaapelował również do samorządów o wzmożenie kontroli indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszenie przepisów zakazujących spalania odpadów.

Takie kontrole prowadzi też Straż Miejska w Pszczynie. Od listopada ub. roku do tej pory strażnicy nałożyli na mieszkańców gminy 21 mandatów za spalanie odpadów komunalnych w piecach centralnego ogrzewania. Mandaty wynosiły od 20 do 500 zł.

jack

T G+ F

Zobacz także

Czujniki monitorują jakość powietrza w całej gminie
Czujniki monitorują jakość powietrza w całej gminie
Dzisiaj w powiecie mocno zanieczyszczone powietrze
Dzisiaj w powiecie mocno zanieczyszczone powietrze
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

wyborca 2017-01-10 godz. 22:15
Kontrole Straży Miejskiej nie dają wymiernego efektu. To tylko działania pod publikę dla naszych włodarzy. Jeśli nie będzie zakazu sprzedaży odpadu z kopalni jakim są muł, miał i flot węglowy to co zimę będzie taki problem. Ludzie choćby spali na kasie a będą mieć mozliwość palenia najtańszym paliwem to będą to rović..
treść:
autor:

SQL: 18